جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
زیبایی و آرایشی:
تعداد ۱۷ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر داخلی و حسابدار | ۷ سال
کاردانی حسابداری
ساکن کرج
کارشناس حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری بازرگانی
ساکن نازی آباد
منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
منشی اداری | ۲ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی الهیات تاریخ تمدن و فرهنگ ملل
ساکن تهران
ثبت نام دانش آموختگان | 0
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کاردانی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهان دارویی ومعطر
ساکن تهران
معاونت فروش | ۲۶ سال
کاردانی انصرافی کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
دستیار ، مشاوره و مسئول ثبت نام | ۸ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
سرکانتر.صندوقدار | ۵ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فروش نرم افزار | ۸ سال
کارشناسی ریاضی محض
ساکن تهران
بیوتی ادوایزر کارشناس فروش | ۹ سال
کارشناسی روانشناسی اصلاح وتربیت
ساکن تهران
مدیر بازرگانی خارجی | ۱۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
رنگ و مش | ۲ سال
کاردانی ادبیات
ساکن تهران