جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۱۴ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

ماساژور | ۲ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
پشتیبان و معلم | ۱ سال
کارشناسی کاردرمانی
ساکن تهران
مغزه دار(لوازم آرایشی) و ویزیتور آرایشی | ۱۰ سال
دیپلم ریاضی و فیزیک
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن قزوین
کارشناسی حسابداری
ساکن بومهن
مسئول ثبت سفارش | ۱ سال
کاردانی معمارى
ساکن تهران
کارشناس توسعه روابط | ۶ سال
کارشناسی ارشد فیزیک-فوتونیک
ساکن تهران
کارسناس اداری | ۷ سال
کارشناسی مترجمی فرانسه
ساکن تهران
دیپلم اقتصاد
ساکن تهران
سرپرست آزمایشگاه وQC | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن محمدیه
کارشناس بازرگانی و فروش ،مدیر روابط عمومی | ۶ سال
کارشناسی کارشناسی
ساکن تهران
متصدی فروش | ۵ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
دیپلم آرایش و پیرایش
ساکن رشت