جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
زیبایی و آرایشی:
تعداد ۱۵ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر بازرگانی خارجی | ۱۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
دکتری دندانپزشکی
ساکن تهران
رنگ و مش | ۲ سال
کاردانی ادبیات
ساکن تهران
کاردانی علوم انسانی
ساکن تبریز
کارشناس فروش و عقد قرارداد | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی کارشناس زیست
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی تاریخ
ساکن تهران
کاردانی امور فرهنگی
ساکن تهران
مدیرناظرایزو | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن شرق
متصدی فروش | ۵ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
کارمند دفتری | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعت
ساکن تهران