جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

فروشندگی نوین چرم | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن مشهد
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی معدنی
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی الهیات تاریخ تمدن و فرهنگ ملل
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
صندوق دار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن زرند
مسول دفتر | ۷ سال
کارشناسی زبان
ساکن تهران
بازرگانی داخلی و خارجی | ۴ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
مدیر داخلی تولیدی | ۳ سال
دیپلم مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس اداری توزیع | ۳ سال
کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
طراح و مسئول بخش طراحی | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
تگنسین اتق عمل و منشی اتاق عمل | ۴ سال
کاردانی گرافیک و نقاشی
ساکن تهران
مدیر داخلی و حسابدار | ۷ سال
کاردانی حسابداری
ساکن کرج
منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
منشی اداری | ۲ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
ثبت نام دانش آموختگان | 0
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهان دارویی ومعطر
ساکن تهران
معاونت فروش | ۲۶ سال
کاردانی انصرافی کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی حسابداری
ساکن تهران