جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۱۷ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

آرایشگری و حسابدار و فروشنده فروشگاه | ۷ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن دامغان
کاردانی معماری
ساکن تهران
آرایشی | ۵ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس ایزو و crm | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
مسول دفتر و طراح | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى تکنولوژى معمارى
ساکن تهران
مسئول ثبت سفارش | ۱ سال
کاردانی معمارى
ساکن تهران
مربی بافت و صندوقدار و منشی | ۷ سال
کاردانی خدمات گمرک
ساکن تهران
مدیریت .مدرس .کارشناس ارشد فروش | ۱۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی و اداری | ۷ سال
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
تاسیساتی و نگهداری | ۵ سال
دیپلم آرایشگری
ساکن تهران
مسئول امور اداری و دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی فرایند
ساکن تهران
فروشندگی نوین چرم | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران