رزومه متقاضیان استخدام در زمینه زیبایی و آرایشی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
زیبایی و آرایشی در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

ویزیتور | ۵ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
مشاور فروش | ۳ سال
کارشناسی طراحی صنعتی
ساکن تهران
رییس حسابداری | ۸ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران -عباس اباد
قسمت فنی | ۱۰ سال
کاردانی برق و مدیریت
ساکن تهران
کمک حسابداری | ۱۴ سال
کاردانی کمک حسابداری
ساکن تهران
منشی مدیر عامل | ۴ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
مدیر مالی و اداری | ۱۵ سال
کارشناسی حسابداری عمومی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
آرایشی | ۵ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
کاردانی کامپیوتر/گرافیک رایانه
ساکن تهران
مسئول دفتر، دستیار سوپروایزر | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
پشت دستگاه | ۱۰ سال
دیپلم معماری
ساکن تهران
کمک کارشناس | ۵ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
منشی و دفتر دار | ۲ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
امور مشتریان | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران