جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۱۳ رزومه مرتبط با گروه زیبایی و آرایشی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول ثبت سفارش | ۱ سال
کاردانی معمارى
ساکن تهران
مربی بافت و صندوقدار و منشی | ۷ سال
کاردانی خدمات گمرک
ساکن تهران
مدیریت .مدرس .کارشناس ارشد فروش | ۱۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی و اداری | ۷ سال
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
تاسیساتی و نگهداری | ۵ سال
دیپلم آرایشگری
ساکن تهران
مسئول امور اداری و دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی فرایند
ساکن تهران
فروشندگی نوین چرم | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
بازرگانی داخلی و خارجی | ۴ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
مدیر داخلی تولیدی | ۳ سال
دیپلم مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس اداری توزیع | ۳ سال
کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
طراح و مسئول بخش طراحی | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران