جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه طراح یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسى معمارى
ساکن تهران
مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
طراح و نقشه کش | ۲ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
ناظر و مشاور | ۶ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
عضو تیم طراحی و اجرایی | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
معلم هنر | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ساکن تهران
آرشیتکت | ۶ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
طراح و معمار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
طراح معماری و منظر | ۲ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
طراح گرافیک | ۲ سال
کارشناسی انیمیشن
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
ناظر چاپ | ۲ سال
دیپلم حرفه ای بازار یابی
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کاردانی نقشه کشی معماری
ساکن تهران
کارشناس کامیپوتر و شبکه | ۱۰ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
طراح | ۲ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مدیر دپارتمان طراحی | ۸ سال
کارشناسی ارشد گرافیک (ارتباط تصویری)
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
گرافیست ( طراح ، صفحه آرا ، طراح جلد ) | ۳ سال
کارشناسی حرفه ای گرافیک - چاپ و بسته بندی
ساکن تهران
کارشناس معماری | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح و مدیر هنری | ۲۵ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
ساکن تهران
کارشناس ارشد روابط عمومی | ۷ سال
کارشناسی تدوین کارگردانی
ساکن تهران
مسئول کارگاه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر و طراح | ۳ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
طراح گرافیک و کارشناس تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد گرافیک - ارتباط تصویری
ساکن تهران
مدیر تبلیغات و طراح گرافیک | ۱۳ سال
کارشناسی ارتباط تصویری و گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
دفتر فنی | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره معماری داخلی
ساکن تهران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول + مدیر هنری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
ساکن تهران
میدیریت واحد طراحی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۳ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
مدیر تبلیغات | ۱۰ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدیرفنی دپارتمان خودرو | ۵ سال
کارشناسی مکانیک خودرو
ساکن تهران
معاون مدیر اداری و پشتیبانی | ۱۴ سال
دیپلم حسابداری صنعتی(انصرافی)
ساکن تهران
فروش | ۹ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
طراح داخلی-طراحی مبلمان اداری و خانگی | ۴ سال
کارشناسی مهندس معمار
ساکن تهران
پشتیبان سایت | ۱ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
گرافیست | ۶ سال
کارشناسی دیپلم گرافیک لیسانس طراحی پارچه
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱