جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۶ رزومه مرتبط با گروه کارگر یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

انبار داری و امور اداری | ۵ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
کارمند پشتیبانی | ۷ سال
مدرک فنی و حرفه ای رایانه کار درجه دو
ساکن تهران
کارشناسی کشاورزی
ساکن ارومیه
کارشناسی ارشد سیستم های الکترونیک دیجیتال
ساکن تهران
بارشمار | ۲ سال
کارشناسی امور گمرکی
ساکن بندرعباس
کارگر | ۵ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن پارساباد
کارشناسی شهرسازی
ساکن مشهد
کمک حسابدار | ۲ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
نصاب | ۱۰ سال
کاردانی کشاورزی شاخه زراعت و اصلاح نباتات
ساکن محمدیه
پیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن خرامه
راننده | ۱۵ سال
دیپلم ادبیات و علوم انسانی
ساکن کرج
تحصیلدار (کارهای بانکی شرکت و خریدها) | ۲ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | 0
دیپلم حح
ساکن م
فروشنده | ۱ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن اسلامشهر
بسته بندو کمک انبار دار | ۷ سال
دیپلم برق
ساکن کرج
فروشنده | ۲ سال
کارشناسی ژنتیک
ساکن تهران
مسئول روابط عمومی اختتامیه جشنواره‌ی داستان تهران | ۱ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
اپراتورcnc | ۳ سال
دیپلم انسانی
ساکن شهرستان بهارستان
راننده لیفتراک وتکنسین لیفتراک | ۳ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن کرج
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
دستیار نصاب | ۲ سال
کاردانی تاسیسات حرارتی
ساکن رضویه
کارشناسی علوم قضایی
ساکن ضیاء آباد
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن فردیس
ساده | ۱ سال
کارشناسی مهندسی آبیاری
ساکن کرج
واحد تولید .اپراتور | ۲ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن اسلامشهر