جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه کارگر یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

راننده لیفتراک وتکنسین لیفتراک | ۳ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن کرج
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
مسئول فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
دستیار نصاب | ۲ سال
کاردانی تاسیسات حرارتی
ساکن رضویه
کارشناسی علوم قضایی
ساکن ضیاء آباد
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن فردیس
ساده | ۱ سال
کارشناسی مهندسی آبیاری
ساکن کرج
واحد تولید .اپراتور | ۲ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن اسلامشهر
نگهبان انبار مواد غذایی در احمد آباد | ۲ سال
دیپلم مکانیک(خودروهای تجاری)
ساکن تهران
بازاریاب | ۲ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن استارا
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن اسلامشهر
دیپلم دیپلم انسانی
ساکن گرگان
تایپیست فارسی . ورودی اطلاعات مشتری | ۸ سال
دیپلم دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
باغبانی و کشاورزی | ۱۰ سال
کاردانی علوم و صنایع غذایی
ساکن نجف‌آباد. دهق. روستای گلد
تحصیلدار (کارهای بانکی شرکت و خریدها) | ۲ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
برقکار | ۱۱ سال
کاردانی برق صنعتی
ساکن شهرستان تیران و کرون
کارشناسی کامپیوتر
ساکن کهریزک
مسوول فروش | ۱۰ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران