رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارگر

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارگر در تهران:
تعداد ۱۴ رزومه مرتبط با گروه کارگر یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارگر واحد تزریق پلاستیک | ۲ سال
دیپلم برق ساختمان درجه 1و2
ساکن تهران
خدمات | ۱ سال
دیپلم دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارگر ماهر رنگ کار | ۱ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
کادر جابجایی بیمار | ۲ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش اینترنت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مونتاژکار | ۲ سال
کاردانی عمران روستایی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
پذیرایی از مهمانان و اشپزی برای رییس | ۴ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
انبار دار پوشاک به مدت ۴سال | ۱۳ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران
انبار داری و امور اداری | ۵ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
کارمند پشتیبانی | ۷ سال
مدرک فنی و حرفه ای رایانه کار درجه دو
ساکن تهران
کارشناسی ارشد سیستم های الکترونیک دیجیتال
ساکن تهران