رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارگر

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه کارگر یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند | ۵ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
آبدارچی وتحصیلدار | ۶ سال
دیپلم سیکل
ساکن تهران
مترجم زبان انگلیسی | ۲ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارگرفنی | ۵ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد رایانه
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
کار پرداز | ۹ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
حراست | ۱۵ سال
دیپلم دیپلم ،دیپلم فنی وحسابداری
ساکن تهران
تراشکاری | ۴ سال
سایر گواهینامه ها زیر دیپلم
ساکن تهران
کاردرکتابخانه. | ۲ سال
کارشناسی علوم تربیتی
ساکن تهران
انباردار | ۴ سال
دیپلم نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران میدان ابوذر
سرپرست فنی | ۱۲ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
مونتاژکار | ۲ سال
کاردانی عمران روستایی
ساکن تهران
خبرنگار | ۵ سال
دیپلم خبرنگاری
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن تهران
مسئول کریر و مدیر فروش | ۶ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران