جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارگر در تهران:




تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه کارگر یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تحصیلدار (کارهای بانکی شرکت و خریدها) | ۲ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
فروشنده | ۲ سال
کارشناسی ژنتیک
ساکن تهران
دیپلم نقشه کشی ساختمان
ساکن تهران
مسئول روابط عمومی اختتامیه جشنواره‌ی داستان تهران | ۱ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
تحصیلدار و خدمات | ۱۷ سال
دیپلم برق
ساکن تهران
مسئول فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
نگهبان انبار مواد غذایی در احمد آباد | ۲ سال
دیپلم مکانیک(خودروهای تجاری)
ساکن تهران
بازاریاب | ۲ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران