رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارمند اداری

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارمند اداری یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

منشی | ۱۸ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کارمند اجرایی کمک حسابدار | ۲ سال
سایر مدارک گذروندن دوره حسابداری
ساکن تهران
صندوقداری | ۸ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد زبان و ادبیات
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۴ سال
کارشناسی کارشناس ریاضی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی و امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس مکانیک - حرارت و سیالات
ساکن تهران
امور اداری | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
Account manager | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
سالنکار | ۲ سال
کارشناسی مدیریت گردشگردی
ساکن تهران
کارشناس آموزش، بازاریابی و فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
اپراتور | ۸ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
حسابدار | ۱۲ سال
سایر گواهینامه ها MBA
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۱۰ سال
دیپلم اقتصاد
ساکن تهران
مدیر Call Center | ۶ سال
کارشناسی آموزش علوم تجربی
ساکن تهران
کارمند | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
معلم | ۷ سال
کاردانی الکترونیک
ساکن تهران
دستیار مدیر کالا | ۵ سال
کارشناسی کارشناس علوم سیاسی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پترولوژی
ساکن تهران
اپراتور خدمات پس از فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر فروش | ۱۴ سال
کارشناسی زبان فرانسه
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۱۵ سال
کارشناسی طراحی
ساکن تهران
مسئول دفتر و کارهای صدر بیمه و حسابداری با نرم افز | ۳ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
سرپرست IT | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش و عکاس مجموعه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
سرپرست انبار-جمع دار اموال | ۷ سال
دیپلم دیپلم ریاضی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش ، کار تو آژانس ، سیم کشی ، تدریس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران شهر پردیس
کارمند | ۵ سال
دیپلم گرافیک
ساکن تهران
منشی و بازاریاب | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
ساکن تهران
حسابدار ارشد | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی ادبیات فرانسه
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناس فنی بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت احرایی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱