جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مدرس و مربی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدرس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراح ناظر و فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
طراح گرافیک (Freelancer) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار الکترونیک
ساکن تهران
اپراتور، مشاور فروش | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند امورمشترکین و سیستم توزیع | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمارریاضی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
ساکن کرمانشاه
خدمات مشتریان | ۲ سال
کارشناسی مترجمی عربی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی
ساکن کذمانشاه
کارشناس اموزش فنی | ۴ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی خارجی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن شیراز
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
مؤلف ـ ویراستار | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
مدرس رباتیک | ۳ سال
کارشناسی تعمیرو نگهداری هواپیما
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
دیپلم مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کاردانی مترجمی انگلیسی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
طراح | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدیر پایانه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن زی
مشاور و روانشناس | ۵ سال
کارشناسی ارشد مشاوره
ساکن تهران
مدرس | ۵ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
ساکن کرج
کارشناس بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
مدیر فروش مواد شیمیایی و کاتالیستهای نفت و گاز | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
حسابدار شرکت | ۳ سال
کارشناسی دانشجوی ارشد مدیریت حسابداری
ساکن تهران
کارشناس تبلیغات | ۵ سال
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
ساکن تهران
مسئول روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی ارشد تجارت الکترونیکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن اهر
گرافیست و طراح وب | ۵ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، زلزله
ساکن تهران
کاردانی حسابداری
ساکن شهرری
دیپلم شهرسازی
ساکن تهران
برنامه نویس تحت وب | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد هوافضا
ساکن تهران
رییس دفتر و مدیر داخلی | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱