جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش و کارمند سفارشات خارجی | ۲ سال
کاردانی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۳ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناس عملیات و ترخیص | ۵ سال
کارشناسی آمار
ساکن پرند
مسئول کیفیت خط تولید | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد پلیمر
ساکن کرج
مدیر دفتر سرویس و نگهداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۱۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست تضمین کیفیت و برنامه ریزی و نماینده مدیریت | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
سرپرست پیمانکاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن شهریار
کارشناس ارشد دوره های مدیریت و عمومی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتمای
ساکن تهران
ناظر خرید | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سرپرست منابع انسانی | ۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مسئول دفتر مدیر عامل کارشناس crm | ۹ سال
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
معاونت مدیر فروش | ۸ سال
کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
ساکن تهران
کارمند | ۶ سال
کاردانی امور بانکی
ساکن تهران
مدیراداری | ۱۹ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس حسابداری فروش | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست اجراو کارشناس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی عمران _عمران. عمران راه وترابری
ساکن تهران
مترجم متون تخصصی مدیریت | ۵ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن کرج
بازرس فنی | ۱۲ سال
کارشناسی متالوژی
ساکن اصفهان
کارشناس عقد قرارداد در زمینه ارایشی و بهداشتی | ۵ سال
کارشناسی لیسانس زیست شناسی
ساکن تهران
کارشناس حمل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی استخراج معدن
ساکن تهران
صندوق دار | ۶ سال
مدرک فنی و حرفه ای نقشه کشی ساختمان
ساکن تهران
رییس امور اداری | ۹ سال
کارشناسی مدیرت بازرگانی
ساکن تهران
معاون اجرایی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی(منابع انسانی)
ساکن کرج
انجام امور دفتری | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۷ سال
کارشناسی مهندس عمران
ساکن تهران
مدیرفروش وبازار یابی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس ارزیابی عملکرد و بهبود روش ها | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
مسئول بیمه و معاون نیروی انسانی خط 6 مترو تهران | ۳ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
قائم مقام مدیرعامل | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
حسابداری و بازرگانی | ۱۰ سال
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱