جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۷ سال
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مدیر داخلی،بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی ارشد Mba استراتژی
ساکن نهران
کارشناس | 0
کارشناسی ارشد مدیر
ساکن اا
مدیر اجرایی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی روانشناسی
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
ساکن تهران
طراح و مدیر فروش/بازرسی فنی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
ساکن تهران
مهندس فروش و مشاوره فنی تجهیزات اتوماسیون صنعتی | ۵ سال
کارشناسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
کاردانی الکترونیک
ساکن تهران
مربی مدرسه، مسئوا اجرایی در دانشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مشاوره خانواده
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول واحد بهداشت محیط مرکز سلامت جامع مقیمیان | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
ساکن تهران
کارشناس امور اداری و مالی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند امور گمرکی | ۱ سال
گواهینامه پایان دوره آشنایی با epl
ساکن تهران
پژوهشگر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم
ساکن تهران
حسابدار-کارشناس مالی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-لجستیک و زنجیره تامین
ساکن تهران
مدیر مالی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی
ساکن چالوس
معاون اجرایی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناس اجرا | ۱۶ سال
کارشناسی مهندس عمران
ساکن اصفهان
کارمند بازرگانی و فروش | ۷ سال
کارشناسی علوم سیاسی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱۱ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (امنیت اطلاعات)
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۵ سال
کارشناسی علوم سیاسی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی | ۱۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش دپارتمان املاک | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
دستیار مدیر عملیات | ۳ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی - آموزش
ساکن تهران
مدیر فروش و مسئول واحد برج ها | ۵ سال
کاردانی نوازندگی ساز جهانی ( موسیقی )
ساکن تهران
سرپرست آزمایشگاه EMC | ۷ سال
کارشناسی برق - مخابرات
ساکن تهران
مدیر بازرگانی و مدیر فروش | ۷ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کار آموز بخش انتخاب مواد | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱