جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدرس بازرگانی و ریاضی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بیمه/ صندوق دار/ کارشناس حسابداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد حسابداری -حسابرسی
ساکن بزرگراه شیخ فضل الله غرب
مدرس بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
نمونه بردار و کار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست
ساکن تهران
مدیریت برنامه ریزی و کنترل و سرپرست نگهداری و تعمی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن رشت
کارشناس برنامه ریزی فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی/سیستمهای انرژی
ساکن تهران
مدیر و مدرس | ۶ سال
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
ساکن بوانات
کارشناس ارشد فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA) گرایش بازاریابی
ساکن تهران
تکنسین برق ساختمان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
ساکن کرمانشاه
کارشناس فنی و مسئول ثبت سفارش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش و مسئول CRM | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان
ساکن تهران
مسئول بازرگانی و کارشناس ارشد توسعه تجاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
ساکن تهران
کارمند اداری و فروش | ۸ سال
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارشناس | ۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
معاون تضمین طراحی پژوهشکده شهید مفتح | ۲۵ سال
کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی عمران( ساختمان )
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس اموزش فنی | ۴ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس نت (نگهداری و تعمیرات) | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر روابط بین الملل و مکاتبات خارجی و خرید | ۷ سال
کارشناسی زبان انگلیسی- دبیری زبان
ساکن تهران
کارمند بازرگانی خارجی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
رئیس توسعه منابع انسانی | ۱۵ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن کرج
کارشناس کامپیوتر و سخت افزار | ۴ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن کرج
مشاور بیمه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۱۹ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
کارشناس ابزاردقیق (آنالایزر) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تبریز
سوپروایزر و مدرس | ۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
امور اداری و هماهنگی با تیمهای خارجی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش صادرات و بازاریابی
ساکن تهران
کارشناس- | ۵ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت (مدیریت بازرگانی)
ساکن کرج
مسئول دفتر مرکزی و امور اجرایی موسسه | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع چوب
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات مرکزی کارخانجان صفا | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناس صادرات و واردات | ۳ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناس بازرکانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن کرج
کارشناس اداری واحد DCC | ۷ سال
کارشناسی علوم ارتباطات
ساکن تهران
کارشناس واحد سیستم و استراتژی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت ام بی ای
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱