جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس ارشد تحلیل فرایند | ۱۷ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن تهران
مدرس مدعو | ۴ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی
ساکن تهران
کارشناس بخش عملیات | ۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بخش عملیات | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۴ سال
کارشناسی فیزیک گرایش حالت جامد
ساکن شهرجدید پرند
فروشنده پوشاک | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فروش استانها | ۵ سال
دکتری مدیریت محیط زیست
ساکن تهران
مدیر مالی | ۲۰ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن کرج
کارشناس دفتر فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی-علوم حرارتی
ساکن تهران
مدیر فنی و عضو هیئت مدیره | ۷ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی برق-قدرت
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت - گرایش بازاریابی MBA
ساکن تهران
مشاور سازمانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن کرج
کارمند اداری | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن کرج
کارشناس ایمنی -بهداشت و محیط زیست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر اجرایی و فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس فروش. | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت گمرک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات(دانشجو)
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس ثبت نام ، مسئول دفتر مدیرعامل | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر - نرم افزار
ساکن تهران
پشتیبانی customer servis | ۱ سال
کارشناسی کارشناسی حرفه ای روابط عمومی امور رسانه
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
مسئول اموز ثبتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ساکن تهران
کارشناس اداری امور اداری و بازرگانی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندس فن آوری اطلاعات
ساکن تهران
مسئول و برنامه ریز واردات و خرید خارجی | ۳ سال
کارشناسی ارشد ارشد برق قدرت
ساکن تهران
مدرس و مشاور منابع انسانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند خرید بازرگانی خارجی-واردات | ۴ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۲ سال
کارشناسی ارشد فلسفه علم
ساکن تهران
طراح و مشاور اقلیم و انرژی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
سوپروایزر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ساکن قدس
کارشناس فروش | ۱۳ سال
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
ساکن تهران
کارشناس اقتصادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۲۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱