جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیریت داخلی | ۱ سال
کارشناسی مدیریت امور بانکی
ساکن کرج
مدیر اداری و منابع انسانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارشناس مسئول منابع انسانی و اموزش | ۱۰ سال
کاردانی گرافیک رایانه
ساکن تهران
کارشناس و پشتیبان فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناس امور مشتریان | ۷ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی
ساکن چالوس
کارشناسی مهندسی برق - قدرت
ساکن تهران
کارشناس اجرایی -بخش حمل هوایی (صادرات) | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
مدیر فروش و مشاور کسب و کار | ۱۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مشاور | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار و اینکوترمز
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
ساکن تهران
سوپروایزر | ۲۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی و توسعه | ۳ سال
دکتری مدیریت رفتار و منابع انسانی
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی تأسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس noc | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتذ
ساکن تهران
مدیر بازرگانی خارجی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن آبادان
کارشناس خودرو سنگین | ۱۲ سال
کاردانی مکانیک
ساکن پرند
کارشنتاس ارشد روابط عمومی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران-نقشه برداری
ساکن تهران
حسابرس | ۳ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناس اقتصادی | ۴ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کارمند خرید بازرگانی خارجی-واردات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
کارشناس خرید | ۶ سال
کاردانی الکتروتکنیک
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (کارگاه) | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک
ساکن اهواز
کارشناس کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد ارتباطات
ساکن تهران
مدیر تولیدو خدمات پس از فروش | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی
ساکن تهران
دبیر زبان و مشاوره تحصیلی (مسئول پایه) | ۸ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدرس خصوصی | ۱ سال
کارشناسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس | ۹ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۷ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن مشهد
کارشناس ارشد نرم افزار - طراح | ۱۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین الملل
ساکن اندیشه
حسابدار ارشد | ۱۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱