جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس تغذیه | ۱ سال
کارشناسی علوم تغذیه و رژیم درماتی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
مدیرفروش وبازار یابی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش تلفنی و حضوری | ۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مشاور بیمه | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مترجم زبان انگلیسی و مدرس زبان در موسسه ی | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن کرج
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی صنایع شیمیایی
ساکن ساوه
کارشناس هماهنگی پروژه ها | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم سیاسی-روابط بین الملل
ساکن تهران
رییس حسابداری | ۱۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فروش و CRM امور مشتریان | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ساکن تهران
دبیر و مشاور تحصیلی | ۵ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم سلولی تکپینی جانوری
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
ساکن کرج
استاد | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس امور اداری | ۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۹ سال
کارشناسی آمار
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)
ساکن پارس آباد
مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن علی آباد
دستیار فروش- VDI | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم اطلاعاتی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس امور قراردادها | ۶ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۳ سال
کارشناسی عمران
ساکن عظیمیه
کارشناس اداری فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت امور گمرکی
ساکن تهران
مسئول اجرا و دفتر فنی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
ساکن شهرری
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتى
ساکن تهران
مدرس ادبیات | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناس فروش سایت | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
ممیز ایزو- کارشناس طرح و برنامه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت شهری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى برق_قدرت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن رباط کریم
مدیر و سرپرست داخلی،مسئول دفتر | ۱۲ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناس محتوا و پشتیبان سیستم | ۱۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیک
ساکن تهران
نیرو پارچه وقت ترخیص | ۳ سال
کارشناسی امورگمرکی
ساکن تهران
کارشناس واحد تولید | ۷ سال
کارشناسی زبان
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی آمایش سرزمین
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱