رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارشناس یا مشاور

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست سفارشات خارجی | ۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۴ سال
کارشناسی کارشناس ریاضی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی و امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس مکانیک - حرارت و سیالات
ساکن تهران
مسئول مستقیم سفارشات خارجی و بخش بازرگانی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش تبلیغاتی | ۳ سال
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
ساکن تهران
کارشناس مدیریت کیفیت (سیستم ها و روش ها- ممیزی) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر مالی | ۸ سال
کارشناسی ارشد حسابداری - حسابرسی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس دفتر برنامه ریزی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت احرایی
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۱۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس توسعه و نگهداری شبکه | ۳ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم اطلاعاتی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیریت | ۶ سال
کارشناسی مدیریت وصول مطالبات
ساکن تهران
کارشناس عملیات +مارکتینگ و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی
ساکن تهران
مترجم . مدیر اجرایی و طراح | ۱۸ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس حسابداری | ۷ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
مدیر پروژه و CRM | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
ساکن تهران
مدیر واحد برنامه ریزی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۹ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
بهره بردار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس مالی و مالیاتی | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
تدریس خصوصی | ۱ سال
کارشناسی جغرافیاوبرنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس فروش و فنی | ۹ سال
کاردانی مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت mba
ساکن تهران
مدیریت پارکینگ | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت و بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۸ سال
کارشناسی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مهد کودک و مدرسه دخترانه | ۵ سال
کارشناسی ارشد روانشناسى
ساکن تهران
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
ساکن تهران
Teacher | ۲ سال
کارشناسی علوم و مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی
ساکن تهران
کارشناس فنی و خرید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱