جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه کارشناس یا مشاور یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند اداری | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق /الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش و فنی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
حسابرس | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر فروش | ۸ سال
کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی و فوق دیپلم برق
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس کارگزینی | ۴ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مهندس نفت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت احرایی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس مسئول | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس | ۸ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس برق | ۲ سال
کارشناسی برق-قدرت
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس برق کنترل- اتوماسیون صنعتی
ساکن تهران
کارشناس توسعه بازار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فنی- اپراتور بهره بردار- کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کار اموز اجرا | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
کارشناس فروش و بازرگانی- مسئول واحد منابع انسانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس صدور | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
کارشناس امور اداری مالی بازرگانی پشتیبانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
اپراتور موتورخانه | ۴ سال
کارشناسی مکانیک گرایش تاسیسات
ساکن تهران
کارشناس فنی فروش (سرپرست) | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۶ سال
دکتری مهندسی مواد- متالوژی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
مدیر گسترش و فن آوری | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس فروش و مسئول قراردادها ومناقصات | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
کارمند بخش فروش و بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی مترجمی انگلیسی
ساکن تهران
ًکارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مشاور | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار و اینکوترمز
ساکن تهران
کارشناس ارزیابی و کنترل استراتژیک | ۶ سال
کارشناسی ارشد (مدیریت اجرایی) MBA
ساکن تهران
پشتیبان فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
امور روابط عمومی و اطلاع رسانی بانک آینده | ۷ سال
دکتری جامعه شناسی
ساکن تهران
مسئول کارگاه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح
ساکن تهران
مدبر دفتر | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱