جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مسئول دفتر و منشی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی معماری
ساکن کرج
مسئول دفتر مدیر عامل | ۷ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مستول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناسی روانشناسی عمومی
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
بازاریاب | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارمند/منشی | ۳ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فروش و مسئول CRM | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان
ساکن تهران
مسئول بازرگانی و کارشناس ارشد توسعه تجاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
ساکن تهران
کارمند اداری و فروش | ۸ سال
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱۳ سال
دیپلم دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
منشی و گاهی اوقات مسئول فروش | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
منشی اموزشگاه زبان | ۴ سال
کاردانی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
مسول دفتر مدیرعامل | ۱۲ سال
کارشناسی فیزیک کاربردی
ساکن تهران
مسئول امور اداری | ۴ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
دیپلم مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول قرارداد | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی الهیات حوزوی
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر واحد انبار و مسئول دفتر | ۶ سال
کارشناسی زیست شناسی عمومی
ساکن تهران
کاردانی مترجمی انگلیسی
ساکن تهران
بازاریاب تلفنی و حسابدار | ۸ سال
کاردانی گرافیک رایانه
ساکن تهران
کارشناس حقوقی فروش | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس آموزش | ۱ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر داخلی امور دفتری و اداری | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
کارشناسی ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
مسئول هماهنگی | ۳ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۸ سال
کارشناسی ارشد اطلاع رسانی
ساکن تهران
کارشناس اداری واحد DCC | ۷ سال
کارشناسی علوم ارتباطات
ساکن تهران
منشی | ۴ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
کارمند اداری و کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد آبشناسی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی علوم تربیتی .مدیریت اموزشی
ساکن تبریز
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر داخلی- کارشناس بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت mba
ساکن البرز
مدیر روابط عمومی و تولید محتوا | ۴ سال
کارشناسی مهندسی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۷ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل- مسئول اجرایی و پشتیبانی اداری | ۴ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱