جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مسئول دفتر و منشی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش و کارمند سفارشات خارجی | ۲ سال
کاردانی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱۰ سال
کاردانی حقوق
ساکن تهران
کارشناس عملیات و ترخیص | ۵ سال
کارشناسی آمار
ساکن پرند
طراح و کارمند اداری و کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارمند اداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول انفورماتیک | ۲ سال
کارشناسی IT امنیت اطلاعات
ساکن تهران
دستیار درمانی | ۳ سال
کارشناسی روانشناسی بالینی
ساکن تهران
مسئول دفتر و امور مالی اداری | ۲ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناس انبار | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن اندیشه
کاردانی تشریفات
ساکن تهران
منشی | ۴ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
صندوقدار | ۱ سال
کاردانی نگارگری
ساکن تهران
حسابدار | ۷ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
فروشنده اجناس ارتوپدی | ۱ سال
کارشناسی معماری و مرمت و بازسازی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۳ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتری | ۷ سال
کارشناسی تاریخ
ساکن تهران
حسابدار فروش | ۹ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
گواهینامه پایان دوره گواهینامه حسابداری مقدماتی، پیشرفته و هلو
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتری و منشی و کارمند دفتری و مترجم زبان | ۱۰ سال
کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
ساکن تهران
مترجم متن و همزمان | ۱ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۳ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
منشی کلینیک پنج سال | ۴ سال
کارشناسی کارشناس حقوق
ساکن تهران
کمک حسابدار - مسئول دفتر | ۳ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کمک حسابدار و منشی | ۱ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
کارشناسی زمین شناسی
ساکن تهران
کاردانی اقتصادبازرگانی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
منشی کل مجموعه بازرگانی کاردینو | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
منشی و کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱