رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مسئول دفتر و منشی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مسئول دفتر و منشی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر فروش | ۱۷ سال
کارشناسی روانشناسی عمومی
ساکن تهران
فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت گردشگری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۱۰ سال
دیپلم اقتصاد
ساکن تهران
دستیار مدیر کالا | ۵ سال
کارشناسی کارشناس علوم سیاسی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر فروش | ۱۴ سال
کارشناسی زبان فرانسه
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۱۵ سال
کارشناسی طراحی
ساکن تهران
مسئول دفتر و کارهای صدر بیمه و حسابداری با نرم افز | ۳ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
منشی و بازاریاب | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
رییس دفتر مدیر عامل | ۱۱ سال
کارشناسی ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی ادبیات فرانسه
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت احرایی
ساکن تهران
کارمند برنامه ریزی فروش | ۶ سال
کارشناسی اقتصاد پول و بانکدارى
ساکن تهران
منشی -مسئول دفتر | ۱۶ سال
دیپلم نقشه کشی ساختمان
ساکن تهران
انبار دار | ۱۰ سال
کاردانی هنر
ساکن تهران
مسئول دفتر- منشی حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارمند واحد اداری | 0
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
رئیس دفتر مدیرعامل | ۱۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مسئول دفتر مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کاردانی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
امور اداری و مسئول دفتر مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی ارشد ریاضی مالی
ساکن تهران
کارمند اداری، مامور خرید و منشی و مدیر داخلی | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
ساکن تهران
مدرس | ۶ سال
کارشناسی ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
دستیار مدیر اجرایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نساجی گرایش علوم الیاف
ساکن تهران
کارمند اداری- دفتری | ۴ سال
کارشناسی کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مسئول دفتر و مدیریت پروژه | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر کارگاه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مربی | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار کامبیوتر
ساکن تهران
بخش آتش نشانی مخصوص هواپیما | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
سایر گواهینامه ها آموزش عالی آزاد C.T.T زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۸ سال
کارشناسی آموزش علوم تجربی
ساکن تهران
حسابداری و امور بیمه | ۵ سال
کارشناسی حسابداری دولتی
ساکن تهران
مسئول اداری و کارشناس محتوا | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱