جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مسئول دفتر و منشی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسول دفتر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
ساکن تهران
مسئول امور ثبتی و کارهای بانکی | ۱۸ سال
دیپلم حسابداری مقدماتی
ساکن تهران
کار دفتری و پاسخ به تلفن | ۱ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۵ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۷ سال
کارشناسی ریاضی
ساکن تهران
کارشناس فروش و فنی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی. علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند فروش | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
فروش تور | ۱ سال
دیپلم معماری داخلی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی ورزش
ساکن تهران
منشی/ مسئول دفتر | ۱ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
منشی و کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
صدور و تحویل مدرک | ۴ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی
ساکن تهران
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۸ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۶ سال
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن تهران
پذیرش | ۳ سال
کارشناسی فناوری ارتباطات رسانه
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر و مسئول امور اداری | ۷ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر داخلی و مسوول فروش | ۶ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر IT
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی روانشناسی عمومی
ساکن تهران
ویژوال | ۹ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۶ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مسئول دفتر و امور اجرایی و مالی | ۷ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
دیپلم روانشناسی
ساکن تهران
منشی و مدیر داخلی | ۵ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مدبر دفتر | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی سایت و محتوا گذار | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند مرکز تلفن | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارمند فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
منشی | ۴ سال
کارشناسی زبان ادبیات فارسی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی مهندس نرم افزار
ساکن تهران
صندوق دار | ۳ سال
کاردانی برق قدرت
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱