رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مسئول دفتر و منشی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مسئول دفتر و منشی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

همکاری با مسئول کارگزینی | ۱ سال
کاردانی امور اداری
ساکن تهران
منشی | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کمک کارشناس امور بیمه | ۱ سال
کارشناسی لیسانس بانکداری
ساکن تهران
کارهای گرافیکی | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
مسئول پیگیری ترخیص و بازرگانی | ۶ سال
دیپلم نقاشی
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
آزمایشگاه | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناسی بیوشیمی
ساکن تهران
مدیر داخلی و اپراتور | ۱۰ سال
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس فروش و نظارت بر عملکرد انبار | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
انبار دار | ۴ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری دولتی
ساکن تهران
نقشه کشی و امور مهندسی | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول HSE و ادارى | ۵ سال
کارشناسی برنامه ریزى شهرى
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۸ سال
دکتری مدیریت دانش
ساکن تهران
کارشناس اموزش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر و مدیر داخلی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مسِِیول دفتر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۷ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارمند | ۹ سال
کارشناسی آموزش ابتدایی زبان انگلیسی تربیت معلمان
ساکن تهران
مسئول دفتر و کارشناس شبکه | ۵ سال
کارشناسی مخندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
کمک حسابدار و مسئول دفتر(هم زمان) | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کاردانی تجربی-تکنولوژی شیلات
ساکن تهران
کارمند اداری و مالی | ۵ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض/جبر
ساکن تهران
کارشناس وصول مطالبات- کارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
گواهینامه پایان دوره بین المللی کاربری کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر و مسئول دبیرخانه | ۲۳ سال
دیپلم دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
مسئول هماهنگ کننده | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کار اموز | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کمک حسابدار - امور بازرگانی - بایگانی- اداری | ۷ سال
دیپلم دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
دستیار مدیر اجرایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نساجی گرایش علوم الیاف
ساکن تهران
پذیرش | ۳ سال
کارشناسی فناوری ارتباطات رسانه ای
ساکن تهران
مسئول دفتر و طراح | ۵ سال
کارشناسی اقتصاد صنعتى
ساکن تهران
کاردانی تربیت بدنی
ساکن تهران
کارشناس | ۵ سال
کارشناسی مدیریت آموزش و برنامه ریزی
ساکن تهران
منشی و کارشناس ویپ | ۴ سال
کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
منشی | ۳ سال
کاردانی اموراداری
ساکن تهران
پشتیبان سایت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
سرپرست مسئول دفتر | ۱۱ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیریت | ۱۴ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱