جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس برق و مخابرات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس | ۱ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن کرج
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن شهرقدس
کارشناسی ارشد مخابرات میدان موج
ساکن تهران
مدیر | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد Engineering management
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن بروجرد
پاسدار | ۲ سال
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۳ سال
کارشناسی زبان ایتالیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد بیوالکتریک
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن رودسر
مسئول امور اداری | ۲ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس برق قدرت | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۲۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن اصفهان
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
دکتری مهندسی گداخت هسته ای
ساکن اصفهان
مدیر R&D | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس PM | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
سرپرست الکتریکال | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق قدرت
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی الکتروتکنیک
ساکن ایرانشهر
تعمیرکار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن قزوین
سرپرست اتوماسیون | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن اصفهان
پشتیبانی سایت و پنل | ۱ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۹ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
ساکن تهران
مدیرفروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
دیپلم تجربی
ساکن سیستان وبلوچستان،شهرستان
کارشناس ابزاردقیق (آنالایزر) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تبریز
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن خرم آباد
مدیر تحقیق و توسعه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر/معماری
ساکن تهران
کارشناس پشتیبان زیر ساخت شبکه | ۵ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
کارمند فنی | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره میکروکنترلر arm
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
قسمت فنی کارخانه | ۲ سال
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن شهرکرد
اپراتور | ۳ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن کرج
اپراتور | ۶ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن کرج
اپراتور | ۳ سال
کارشناسی کارشناس برق
ساکن شوش شهرشاوور
منشی و مسئول امور رایانه ای | ۱ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن همدان
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱