جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس برق و مخابرات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدرس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس برق پست های فوق توزیع | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک - مکاترونیک
ساکن تبریز
کارشناس ارشد فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA) گرایش بازاریابی
ساکن تهران
تکنسین برق ساختمان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی مهندس برق گرایش کنترل
ساکن تهران
کارشناس فنی و مسئول ثبت سفارش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی فناوری ارتباطات واطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق کرایش الکترونیک
ساکن اسلامشهر
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس ابزاردقیق (آنالایزر) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تبریز
کنترل پروژه | ۱۰ سال
کارشناسی • مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات گرایش م
ساکن تهران
سوپروایزر و مدرس | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق و کنترل
ساکن تهران
طراح بردهای الکترونیکی | ۴ سال
کارشناسی کارشناسی الکترونیک
ساکن شهرکرد
کارشناس الکترونیک /کنترل و مانیتورینگ | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک
ساکن تهران
متصدی تاسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن اراک
طراحی و شبیه سازی مدارات آنالوگ و دیجیتال | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن شهریار
سرپرست برق | ۱۵ سال
کاردانی برق-قدرت
ساکن اصفهان
کارشناس بخش الکترونیک | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق- رادیو الکترونیک
ساکن تهران
تعمیر و طراحی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن کرج
پاسدار | ۲ سال
کارشناسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
ساکن تهران
استاد دانشگاه حق التدریسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن کرج
مدیر دفتر | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات - مخابرات امن
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی برق و الکترونیک
ساکن ری
شبیه ساز مدارهای الکترونیک قدرت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق و مهندسی انرژی
ساکن تهران
تکنسین تعمیر خودپرداز | ۴ سال
کاردانی الکتروتکنیک
ساکن تهران
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن شهرقدس
کارشناسی ارشد مخابرات میدان موج
ساکن تهران
مدیر | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد Engineering management
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن بروجرد
سرپرست کارگاه | ۳ سال
کارشناسی زبان ایتالیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد بیوالکتریک
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن رودسر
مسئول امور اداری | ۲ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس برق قدرت | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۲۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن اصفهان
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱