جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس برق و مخابرات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی برق - قدرت
ساکن تهران
مهندس تولید و مسئول کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق
ساکن روانسر
کارشناس الکترونیک | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک
ساکن شهرری
تحلیلگر | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
کارشناسی برق قدرت دولتی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق -کنترل
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی تأسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
مهندس برق | ۳ سال
کارشناسی کنترل - ابزاردقیق
ساکن پاکدشت
تکنسین فنی ( سرشیفت)واحد تعمیر و نگهداری | ۳ سال
کاردانی کنترل ابزار دقیق
ساکن اسلامشهر
کارشناس روابط عمومی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
طراح ارشد | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس مخابرات | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق _الکترونیک
ساکن جنوب غرب
طراحی RF | ۵ سال
دکتری مهندسی برق - الکترونیک RF
ساکن تهران
مدیر تولیدو خدمات پس از فروش | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک)
ساکن تهران
برنامه ریز تولید | ۷ سال
کاردانی برق الکتروتکنیک
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول فی بخش تعمیر و نگه داری تجهیزات الکترونیکی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق/الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی- اپراتور بهره بردار- کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
مهندس برق | ۴ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن قزوین
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
مسئول فنی | ۱۳ سال
کارشناسی کنترل - ابزار دقیق
ساکن تبریز
رهبری و هدایت تیمی متشکل از سه تا پنج نفر مهنددسین | ۲۶ سال
کارشناسی مهندسی سیستم
ساکن تهران
پیاده ساز پردازش داده | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک دیجیتال
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
اپراتور | ۸ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن آذرشهر
کارشناس مرغوبیت | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی برق -قدرت
ساکن کرج
کارشناس فنی ونگهداری وتعمیرات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق-قدرت
ساکن تهران۰۹۰۳۸۴۳۱۲۴۴
کارمند دپارتمان برق | ۱ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
طراح FPGA | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
طراح front-end | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
سرویس کار دوره ای آسانسورهای کششی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق-قدرت
ساکن لنگرود
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی برق مخابرات
ساکن اصفهان
سرپرست کارگاه | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره دوره جامع PLC وشبکه های صنعتی
ساکن کرج
مسعول تعمیرات و نگهداری | ۳ سال
کارشناسی کنترل ابزاردقیق
ساکن شهرصنعتی البرز
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱