جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس برق و مخابرات یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

طراح سایت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس بخش فروش و همچنین بخش تولید | ۳ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی-برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی برق مخابرات-قدرت
ساکن تهران
طراحی و برنامه نویسی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن کرج
اموزگار | ۴ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق-مخابرات
ساکن طبس
کاردانی الکترونیک
ساکن تهران
تحقیق و توسعه (R&D) | ۷ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
سرویس کار دوره ای آسانسورهای کششی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق-قدرت
ساکن لنگرود
نصاب و تعمیرکار تلوزیون شهری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق کنترل ابزار دقیق
ساکن تهران
سرشیفت برق | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن زنجان
سیم کشی ساختمان | ۷ سال
کاردانی برق صنعتی یا الکتروتکنیک
ساکن تهران
کارشناسی برق-کنترل
ساکن کرج
کارآموز به مدت یک سال | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
سرپرست آزمایشگاه EMC | ۷ سال
کارشناسی برق - مخابرات
ساکن تهران
سرپرست فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
وردست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن شهریار
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی برق - الکترونیک
ساکن بندر عباس
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک /کنترل و مانیتورینگ | ۵ سال
مدرک فنی و حرفه ای PLC
ساکن تهران
مسئول IT | ۹ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن بروجرد
کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک قدرت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن کرمان
سرپرست گروه | ۲ سال
کارشناسی برق
ساکن شهریار
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مالک ،فروشنده، | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن صحنه
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس اتوماسیون و ربات | ۷ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن اصفهان
کارشناس الکتریکال | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل ابزار دقیق
ساکن تهران
مدیر تست و تولید | ۴ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق گرایش کنترل
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱ سال
کارشناسی برق
ساکن بروجرد
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن بانه
مهندس بی تی ای | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراح و برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس طراحی برق | ۷ سال
کارشناسی ارشد برق قدرت
ساکن تهران
کارشناس R&D | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱