جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن کرج
کارشناس تضمین کیفیت | ۷ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت تولید صنعتی
ساکن کرج
برنامه ریز و کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند تضمین کیفیت | ۱۰ سال
کاردانی نرام افزار کامپیوتر
ساکن نظرآباد
کارشناس تحقیق و توسعه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کتابدار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن بافت
امور مشتریان | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/ مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و تامین | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی مالی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
انبار و ارسال | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع
ساکن تهران
سرپرست سیستم ها و روش ها | ۳ سال
کارشناسی ارشد MBA-استراتژی
ساکن تهران
کارشناس لجستیک | ۳ سال
کارشناسی ارشد mba گرایش استراتژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
مدیر کنترل پروژه | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت mba بازاریابی
ساکن رشا
کارشناس فروش | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره دوره های فروش و بازاریابی و مذاکره
ساکن تهران
مدیر پژوهشهای کاربردی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی تولید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن کرمان
کارشناس نگهداری وتعمیرات | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناس اموزش | ۵ سال
کارشناسی ارشد اموزش زبان
ساکن اسلامشهر
رییس تضمین کیفیت | ۱۹ سال
کارشناسی حقوق
ساکن فردیس
کارشناس کنترل و آمار معاونت پروژه ها | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت و بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر قسمت ایمنی | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره msp
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
معاونت بازاریابی و فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس لجستیک | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
کارشناس بازرسی ساپکو | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن شهر قدس
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش بهینه سازی سیستم
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی زنجیره تامین | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
معلم زبان | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس CRM | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم بهره وری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱