رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس صنایع

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس امور اجرایی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی تولید | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش/ مدیر داخلی | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و لجستیک | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستم
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر تولید | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی استراتژیک | ۴ سال
کارشناسی ارشد MBA-استراتژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر اداری ومنابع انسانی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
ساکن تهران
کارشناس پایگاه داده | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
طراح و اپراتور | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی | ۲ سال
کارشناسی صنایع
ساکن پرند
کارشناس تحلیل در واحد EPM | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه و دیجیتال مارکتینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست کنترل پروژه | ۵ سال
سایر مدارک PMP
ساکن تهران
صدور انواع بیمه نامه ها | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس انرژی/ مشاور | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- برنامه ریزی سیستم های انرژی
ساکن تهران
مدیر عامل | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و کارشناس IT | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن میدان شیخ بهائی - خ اوستا
کارشناس کنترل کیفیت و بازرسی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت تولید ماشین ابزار
ساکن کرج
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی-مدیریت امور شهری
ساکن شهریار
مدیر پروژه- استاندارد و کیفیت | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشتاس اجرا و HSE | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت HSE
ساکن تهران
طراحی صنعتی با نرم افزار inventor | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع -سیستم و بهره وری
ساکن خلخال
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی و آموزش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
سرپرست سیستمها و روشها و نماینده مدیریت، سرپرست بر | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیرداخلی،برنامه ریزی،اداری،مالی،اجرایی وپشتیبانی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر ارشد طرح و برنامه | ۲۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن اصفهان
کارشناس مدیریت کیفیت (ممیزی) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
مسئول آموزش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱