جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

فروش صادرات | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست تضمین کیفیت و برنامه ریزی و نماینده مدیریت | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
متخصص کنترل پروژه و ممیزی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مخابرات گرایش IT
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۹ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس دفترفنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
ساکن اهواز
معاون اجرایی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
قائم مقام مدیرعامل | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیر فروش و مدیر مالی | ۵ سال
دکتری مهندسی صنایع
ساکن تهران
• کارشناس برنامه¬ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
مدرس دوره اکسل متوسط | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
انجام پروژه های مهندسی صنایع در شرکت های مختلف | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس انرژی/ مشاور | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- برنامه ریزی سیستم های انرژی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل و هماهنگی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن سمنان
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان- گزارشات شاخص ها و تحلیل | ۳ سال
کارشناسی ارشد آمار
ساکن تهران
خزانه دار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهرانسر
کارشناس مالی اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مشاور و پشتیبان تحصیلی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنابع
ساکن نهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن فردیس
کارشناس ارشد امور نمایندگان | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی و انبار | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن شهر جدید اندیشه
مسئول امور منابع انسانی دفتر تهران | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
مدیر فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن بهشهر
کارشناس برنامه ریزی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش و پشتیبانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع تولید صنعتی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروِه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
ساکن تهران
کارشناسی لیسانس مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی و کمک کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
مسئول تدارکات و خرید | ۱۲ سال
کاردانی لجستیک و زنجیره تامین گرایش مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
ساکن تهران
مدیرعامل- سرارزیاب تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش پروژه ای | ۸ سال
کارشناسی مهندسی صنایع (تولید صنعتی)
ساکن تهران
مسئول دفتر و طراح | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مهندس فروش | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱