جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد فوق لیسانس مهندسی صنایع-سیستم های اقتصادی واجتماعی
ساکن تهران
مدرس بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
مدیریت برنامه ریزی و کنترل و سرپرست نگهداری و تعمی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن رشت
کارشناس | ۱۴ سال
کارشناسی معدن استخراج
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
ساکن تبریز
کارشناس نت (نگهداری و تعمیرات) | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - گرایش بهره وری سیستم
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مستقل | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی | ۱ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن فردیس
کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی | ۹ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن کرج
کارشناس توسعه و آموزش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم-برنامه ریزی حمل و نقل
ساکن تهران
سرپرست تضمین کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست دفتر فنی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس مالی و سرمایه گذاری | ۳ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۱۰ سال
کارشناسی • مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات گرایش م
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه (سرپرست) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن خرم آباد
مترجم | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - صنایع
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروؤه | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع - تولید صنعتی
ساکن تهران
اجرا وکارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱۰ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
کارشناس بازرکانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA
ساکن تهران
مدیر واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن شیراز
مدیر کارخانه | ۱۸ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس واحد تولید و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
دستیار کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم
ساکن تهران
مهندس پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس توسعه بازار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مشاور مدیر عامل | ۱۰ سال
دکتری کیفیت
ساکن اصفهان
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و کنترل پروژه(مدیر طرح) | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۲۷ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی تولید- مدیر داخلی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱