جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست تضمین کیفیت، نماینده مدیریت و برنامه ریزی ت | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱۱ سال
کارشناسی • مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات گرایش م
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش خودرو (مهندسی خودرو)
ساکن تهران
واحد فروش و نصب و راه اندازی نرم افزار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن سازمان برنامه مرکزی
دستیار مدیر پروژه و مسئول کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن میدان ونک ده ونک رجبی
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارشد سیستمها و روشها | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم بهره وری
ساکن تهران
کارشناس سفارشات خارجی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس ارشد استقرار سیستم های تحت وب | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
بخش مالی و مشاور نمایندگان فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارآموز واحد کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن شهر قدس
پشتیبان سایت و طراح | ۷ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فنی-مسول برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارآموز | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر آنالیز فروش و تحقیق و توسعه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع
ساکن تهران
سرپرست | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک
ساکن کرج
پژوهشگر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر تولید | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - گرایش آینده پژوهی
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه توسعه فولادسازی خ | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۱۸ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیر توسعه بازار و فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریانCRM | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم
ساکن تهران
کارشناس توسعه بازار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
ساکن تهران
مدیر اداری و مالی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی و اجتماعی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی- اجتماعی- گرایش حمل و نقل
ساکن تهران
کارمند اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش و امور قرادادمشتریان وِیژه | ۱۸ سال
کارشناسی تجارت الکترونیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱