جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست تضمین کیفیت و برنامه ریزی و نماینده مدیریت | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند مالی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمندفروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و تامین | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی مالی
ساکن تهران
ناظر تولید | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارورزی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
پیمانکار شهرداری منطقه 5 | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولیدات صنعتی
ساکن تهران
حسابداری و مشاور تجاری | ۵ سال
کاردانی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع-تولیدصنعتی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن ساری
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت روژه
ساکن تهران
رئیس دفتر پروژه و رئیس منابع انسانی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۲۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس توسعه بازار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سزپرست فروش واستقرار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صناسع
ساکن تهران
پیمانکار عملیات خاکی ، کنترل پروژه | ۷ سال
کاردانی مدیریت صنعتی
ساکن کرج
قائم مقام مدیرعامل | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تبریز
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست ممیزی و ارزیابی | ۱۰ سال
کارشناسی برق- مخابرات
ساکن تهران
مدرس شیمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت - ممیز ایزو 9001 | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
پژوهشگر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر HSE و مدیر پشتیبانی | ۲۷ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن ساری
کارشناس برنامه ریزی تعمیرات | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن ساوه
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱