جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدرس دانشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن دهلران
مدیر PMO | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارمند | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع-سيستم بهره وري
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی
ساکن چالوس
دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تبریز-مرند
کارشناس IT و ادمین CRM پیام گستر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن میدان شیخ بهائی - خ اوستا
تحلیل و بهبود فرآیند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
• کارشناس تحلیل داده و تدوینگر برنامه استراتژیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی-سیاست های تحقیق و توسعه
ساکن تهران
سرپرست مالی پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
ساکن تهران
سرپرست کنترل پروژه ایستگاه خط ٦ مترو | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی توانبخشی
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه (کارگاه) | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی - استراتژیک
ساکن اهواز
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب
ساکن پرند
کارشناس طرح و برنامه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی کلان
ساکن تهران
کارشناس و سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست سیستم ها و روش ها | ۸ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن عبدل آباد خیابان طالقانی
مدیر برنامه ریزی و کنترل موجودیها | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن قدس
برنامه ریز تولید | ۷ سال
کاردانی برق الکتروتکنیک
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی | ۴ سال
کارشناسی برق
ساکن پرند
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
طراح-کنترل کیفی | ۴ سال
کارشناسی مهتدسی صنایع
ساکن اصفهان
سرپرست سیستمها و روشها و نماینده مدیریت، سرپرست بر | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر تولید و مدیر برنامه ریزی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن کرج
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
تحلیلگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- صنایع
ساکن تبریز
کارشناس مرغوبیت | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی برق -قدرت
ساکن کرج
کارشناس ims | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر مونتاژ | ۳۰ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تاکستان
جزو اعضای موسس و محتواگذار و ویراستار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تربت حیدریه
از موسسان و مدیران وبسایت | ۴ سال
کارشناسی ارشد بهینه سازی سیستم ها
ساکن یزد
کارشناس فروش | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱