رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس صنایع

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

بخش مالی و مشاور نمایندگان فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارآموز برنامه ریزی وکنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
ساکن تهران
مسئول آموزش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست واحد برنامه ریزی | ۱۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی اجتماعی
ساکن تهران
سرپرست مالی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس واحد تولید و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس تحلیل فرایند | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مربی BPMS | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
ساکن تهران
مدیر پیاده سازی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
امور مشتریان | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع/ مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس اعتبارسنجی | ۳ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض
ساکن تهران
مدیر کارخانه | ۱۷ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم
ساکن تهران
سرپرست مالی پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مهندسی
ساکن تهران
مدیر توسعه تجارت | ۲۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی صنایع
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم بهره وری
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و کارشناس خرید | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند لجستیک | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و مدارک و اسناد | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
مدیربرنامه ریزی و تولید انبارها | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیرخدمات فنی-مهندسی و کنترل پروژه | ۱۴ سال
کارشناسی مکانیک(ساخت و تولید)
ساکن تهران
مدیر پروژه- استاندارد و کیفیت | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۵ سال
دکتری مهندسی مکانیک
ساکن تهران
پژوهشگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس آموزشی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کنترل کیفی و ناظر خط تولید | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول PMO | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
سرپرست توزیع | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱