رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس صنایع

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس صنایع یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه و طراح گرافیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارشناس مدیریت کیفیت (سیستم ها و روش ها- ممیزی) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری)
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول PMO | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
حسابدار ارشد | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس دفتر برنامه ریزی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و DCC | ۲ سال
کارشناسی ارشد تحقیق در عملیات
ساکن تهران
کارشناس صنایع | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید
ساکن تهران
کارشناس فروش و طراح دکوراسیون داخلی | ۲ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیر پروژه و CRM | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
ساکن تهران
مدیر واحد برنامه ریزی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت و بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر انبار | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس محتوا و کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کنترل پروژه و رضایت مشتری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
ساکن تهران
مشاور و مدرس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع-سيستم بهره وري
ساکن تهران
مسئول شرکت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیربرنامه ریزی و تولید انبارها | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع(بهینه سازی سیستم ها)
ساکن تهران
مشاور تجاری سازی و امورمالی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد صنایع- آینده پژوهی
ساکن تهران
کارشناس بهبود سیستمها و روشها | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه (نفت و گاز)
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه های شرکت | ۷ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
بخش مالی و مشاور نمایندگان فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱