جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس عمران و معماری یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست کارگاه و پروژه | ۶ سال
کارشناسی ارشد عمران - سازه
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
کارشناسی عمران
ساکن خرم اباد
انجام پروژه های دانشجویی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مهندس ناظر نظام مهندسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله
ساکن اصفهان
مدیر دفتر سرویس و نگهداری | ۶ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی عمران - عمران
ساکن ملایر
کارشناسی عمران
ساکن تهران-اندیشه
کارشناس فنی نیروگاه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران- عمران
ساکن تهران
خدمت سربازی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-خاک و پی
ساکن تهران
کارمند اداری - اپراتور | 0
کارشناسی معماری
ساکن تهران
سرپرست پیمانکاری | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن شهریار
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن کرج
اپراتور | ۲ سال
کارشناسی معماری داخلی
ساکن تهران
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مهندس ناظر | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن مشهد
۰۰۰۰۰۰۰ | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
ساکن تهران، ورامین
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناسی مهندس معماری
ساکن تهران
طراح، ناظر و مجری پروژه های ساختمانی | ۹ سال
کارشناسی معماری
ساکن ساری
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۹ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارمند میانى | ۸ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مسئول پروژه | ۴ سال
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس دفترفنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی عمران - عمران
ساکن اهواز
طراح و ناظر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
Design intern | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
سرپرست اجراو کارشناس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی عمران _عمران. عمران راه وترابری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۷ سال
کارشناسی مهندس عمران
ساکن تهران
مدیر پروژه و طراحی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
طراح مدل شاپیست و نقشه های کارگاهی مجتمع های فلزی | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران سازه
ساکن تهران
کارشناس دایره تاسیسات و مشاور | ۶ سال
کارشناسی ارشد عمران- اره و ترابری
ساکن تهران
طراح | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
سرپرست شیفت شب | ۸ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرج
کمک طراح-فاز2 | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارپرداز.ناظرمقیم | ۵ سال
کارشناسی عمران
ساکن اهواز
ناظر سازه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران گرایش سازه
ساکن تهران
مهندس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱