جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۵۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس عمران و معماری یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر فنی | ۸ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری داخلی
ساکن تهران
طراح | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن دزفول
طراح و نقشه کش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مسول مالی | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن شهریار
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش راه و ترابری
ساکن تهران
مسئول امور مالی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
سرپرست کارگاه سرپرست اجرا و نظارت | ۸ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
کارشناس مدیریت پروژه (PMO) | ۸ سال
سایر مدارک پروانه اشتغال بکار نظارت و اجرا پایه دو
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه و ترابری
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس سازه،سیویل و ناظر کارگاه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی عمران گرایش سازه
ساکن اسلامشهر
مسئول دفتر | ۸ سال
کارشناسی معماری
ساکن منظریه
همکاری به عنوان سرپرست پیمانکار | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
طراحی کارت بنر | ۱ سال
دیپلم مهندسی شهرسازی
ساکن مشهد
امورقراردادها و تهیه نقشه های ابنیه برق و مکانیک | ۸ سال
کاردانی معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی و مطالعات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
طراح پروژه | ۶ سال
دکتری معماری
ساکن تهران
نماینده کارفرما | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرج
مدل کار و اجرایی | ۲ سال
کارشناسی عمران
ساکن تهران
کارشناس اجرا | ۱۶ سال
کارشناسی مهندس عمران
ساکن اصفهان
کمک سرپرست | ۵ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن جویبار
سرپرست دوم کارگاه | ۳ سال
کارشناسی کارشناس پیوسته عمران _عمران
ساکن کرج
کارشناس بخش معماری و سازه | ۱۲ سال
کارشناسی معماری شهری
ساکن تهران
مهندس اجرا | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-عمران
ساکن تهران
مدیر پروژه های ساختمانی و اجرایی | ۹ سال
کارشناسی مهندسی اجرایی عمران
ساکن بابل
سرپرست کارگاه برج 20 طبقه در ولنجک | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب
ساکن تهران
مدیرفنی و فروش | ۱۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک /کنترل و مانیتورینگ | ۵ سال
مدرک فنی و حرفه ای PLC
ساکن تهران
سرپرست | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران
ساکن بهشهر
کارشناسی ارشد مهندسی عمران
ساکن تهران
کارشناس امور برنامه ریزی و تدارکات | ۳ سال
کارشناسی ارشد عمران - محیط زیست
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱