جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها:
تعداد ۱۹ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش مواد غذایی | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن دیر
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن شوشتر
بازاریاب | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن شهرری
مدیر روابط عمومی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی حسابدارى دولتى
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱ سال
دیپلم انسانی
ساکن کرج
مدیر تالار | ۱۵ سال
کارشناسی هتلداری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
ساکن ارومیه محال مرگور
معاون اداری مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
مسول اموری دفتری و دستیار دوم کلینیک دکتر شکیبایی | ۱۵ سال
کارشناسی لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد سیستمهای الکترونیک دیجیتال
ساکن تهران
منشی،صندوقداری | ۴ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
مدیر انبار _ فروشنده | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره فتوشاپ
ساکن تهران
سرپرست گروه | ۲۵ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
فروشندگی | ۱ سال
دیپلم نقشه کشی معماری
ساکن اندیشه فاز ٣
کارشناسی روانشناسی بالینی
ساکن تهران
رئیس اداره حمایت از تولید و نظارت بر سطح عرضه کمیس | ۱۰ سال
کاردانی نقشه کشی-معماری
ساکن تهران