جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها:
تعداد ۲۰ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۱۰ سال
کاردانی شهرسازی
ساکن تهران
مدیر و مسئول بخش اداری | ۱۵ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
خدمات و تحصیلدار | ۵ سال
سایر مدارک زیر دیپلم(سیکل)
ساکن تهران
گریمور | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
قراردادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سازه-مهندسی زلزله
ساکن تهران
عضو دبیرخانه مرکز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
ساکن کرج
فروشنده مواد غذایی | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن دزفول
مدیر عملیاتی | ۲۷ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مسئول دفتری و منشی و کارمند دفتری و مترجم زبان | ۱۰ سال
کارشناسی دبیری زبان انگلیسی
ساکن تهران
سراشپز | ۶ سال
دیپلم سراشپز.اشپز
ساکن تهران
بازاریاب بیمه | ۳ سال
کارشناسی ریاضیات وکاربردها
ساکن تهران
کارشناسی ادبیات آلمانی
ساکن تهران
بازرس تست پکیج وجانشین سرپرست | ۱۵ سال
کاردانی مکنیک خودرو
ساکن نوشهر
مدیر داخلی و فروش | ۷ سال
کارشناسی مدیریت کسب وکار (MBA)
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۵ سال
کارشناسی مدیریت روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن استارا
کارشناسی نمایش
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۳ سال
کارشناسی مهندسى برق الکترونیک
ساکن اصفهان
کارشناس فروش اینترنتی سیسمونی | ۲ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران