رزومه متقاضیان استخدام در زمینه تهیه غذا و رستورانها

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها در تهران:
تعداد ۱۲ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سالنکار | ۲ سال
کارشناسی مدیریت گردشگردی
ساکن تهران
مدیر خرید و فروش | ۵ سال
کارشناسی مترجم زبان انگلیسی
ساکن تهران
طراح | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارپرداز و انباردار | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران - میدان انقلاب
مدیر تبلیغات | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران برای کاهش ریسک
ساکن تهران
مدیریت فروش و مدیر شبکه | ۸ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی اطلاعات
ساکن تهران
باریستا | ۳ سال
کارشناسی مهندسى معمارى
ساکن تهران
مشاور و مدیر ارشد | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی و مدیر رستوران و فودکورت
ساکن تهران
مسئول دفتر و کارمند اداری | ۶ سال
کارشناسی ارشد الهیات-فقه وحقوق
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت جهانگردی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران