رزومه متقاضیان استخدام در زمینه تهیه غذا و رستورانها

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تهیه غذا و رستورانها در تهران:
تعداد ۱۴ رزومه مرتبط با گروه تهیه غذا و رستورانها یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارگر ماهر رنگ کار | ۱ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
دیپلم اینترنت و شبکه های گسترده
ساکن تهران
مدیر ارشد پروژه | ۲۵ سال
کارشناسی هتلداری
ساکن تهران
کارشناس واردات و بازرگانی و فروش تجهیزات پزشکی | ۱۱ سال
کاردانی مدیریت هتلداری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر میانی و کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ریاضی کاربردی
ساکن تهران
پذیرایی از مهمانان و اشپزی برای رییس | ۴ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
ساکن تهران منطقه۱۳
کارشناس مالی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
بازرس گروه رفاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
بازیگر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کاردانی معماری
ساکن تهران
کمک ناظر بهداشت | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی بهداشت مواد غذای
ساکن تهران