جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس مکانیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسیول اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید و قالب سازی
ساکن تهران
مهندس فروش - مهندس فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ساکن تهران
بازرس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات و حرارت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناس ارشد فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
مدرس زبان | ۳ سال
کارشناسی مهندسی هسته ای_ راکتور
ساکن تهران
شغل آزاد | ۷ سال
کاردانی مکانیک
ساکن کرج
ناظر تاسیسات | ۲ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
ممیز ایزو- کارشناس طرح و برنامه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت شهری
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۱ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد مکانیک
ساکن تهران
کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن اردبیل
کارشناس بخش قید و بند | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
ساکن تهران
تکنسین | ۳ سال
کارشناسی مهندس مکانیک ساخت وتولید
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت و برنامه ریزی و تضمین کیفیت | ۸ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی مهندسي مكانيك-طراحي جامدات
ساکن تهران
کارشناس فنی و تخصصی فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد-طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی میکانیک خودرو
ساکن بستک
کارشناس ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ساکن کرمانشاه
طراح صنعتی | ۶ سال
کارشناسی طراحی صنعتی
ساکن تبریز
کارشناس مهندسی فروش و بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
ساکن تهران
کارشناس ارشد سیالات | ۱ سال
دکتری مکانیک سیالات گرایش تبدیل انرژی
ساکن تهران
بازرس نت | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
ساکن کرج
مدیر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مکانیک خودرو
ساکن تهران
کارشناس نمونه سازی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیرتولید وبرنامه - بازرس مقیم-دفتر فنی سایت فاز19 | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک درطراحی جامدات
ساکن تهران
سرپرست دفتر فنی و اجرایی بیمارستان | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
طراح ماشین آلات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناس گروه دینامیک و کنترل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
ساکن تهران
مشاور و کارشناس بازاریابی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک رباتیک و هوش مصنوعی
ساکن تهران
مدیر مکانیک / مدیر ساخت | ۱۲ سال
گواهینامه پایان دوره دوره مدیریت تحقیق و توسعه
ساکن تهران
دلال خودرو و میوه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
حسابدار | ۱۰ سال
کاردانی هتلداری
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی وطراحی صنعتی
ساکن اسلامشهر
کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه-کارشناس کالیبراسیون موتور | ۵ سال
کارشناسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
ساکن همدان
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱