رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس مکانیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۸۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس مکانیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس بازرگانی و امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس مکانیک - حرارت و سیالات
ساکن تهران
مهندس طراح مکانیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
ساکن تهران
مهندس بازرس | ۱۰ سال
کارشناسی متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش ، کار تو آژانس ، سیم کشی ، تدریس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران شهر پردیس
کارآموز بخش مخازن | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سازه های هوایی
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد سر مهندسی مکانیک کشتی نامحدود
ساکن تهران
کارشناس ارشد مکانیک | ۲۹ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش(مهندسی فروش) | ۸ سال
کارشناسی ارشد ارشد طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
حسابدار | ۸ سال
کارشناسی مکانیک - طراحی و نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات | ۱۳ سال
کارشناسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن تهران
کارشناس فنی و خرید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی
ساکن تهران
مهندس تولید و رباتیک | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
ارتباط با مشتریان | ۳ سال
کارشناسی مکانیک در طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس پایپینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات و اماکن | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مهندس فروش | ۵ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن تهران
متصدی امور دفتری | ۹ سال
کارشناسی تکنولوژی و مهندسی ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات مکانیکی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس مکانیکال | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
همکار پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)
ساکن تهران
مهندس ارشد فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
تکنسین دفتر فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۷ سال
کاردانی مکانیک
ساکن تهران
مشاور فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی مکانیک و برق تاسیسات | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن تهران
سرپرست واحد فروش( زمینه دکوراسیون داخلی) | ۵ سال
کارشناسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهدنسی هوافضا
ساکن تهران
مدرس زبان | ۳ سال
کارشناسی مهندسی هسته ای_ راکتور
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
سایر مدارک مهندس تاسیسات مکانیکی پایه سه
ساکن تهران
مسئول کنترل پروژه دفتر مدیریت پروژه | ۱۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
تکنسین فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱