جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۶۳ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند امور اداری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس امور مشتریان | ۷ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۸ سال
دکتری مدیریت کسب و کار
ساکن کرج
مسئول کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
اورهال انبار دار | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن اراک
کارشناس کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک-اتمی مولکولی
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدرس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک/ فیزیک
ساکن تهران
حسابدار | ۶ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۶ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدرس شبیه سازی | ۵ سال
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جاتمد
ساکن تهران
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
استاد مدعو | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی خارجی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارمند اداری و کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت،مسئول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن صفادشت
تحویلدار | ۹ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
مهندسی بخش بهره‌برداری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن نظرآباد
انباردار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناس ازمایشگاه و کارشناس R&D | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن کرج رجایی شهر بلوارانقلاب
دبیر | ۲ سال
کارشناسی دبیری فیزیک
ساکن میبد
بازاریاب | ۱ سال
کارشناسی ارشد اختر فیزیک
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اصفهان
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی فیزیک اتمی
ساکن کرمانشاه
کارشناسی شیمی دارویی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مجموعه علوم و فناوری نانو
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی
ساکن رشت،قزوین،تهران،عسلویه
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن کرج
کارشناسی کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مشاور تخصصی | ۱ سال
دکتری شیمی-الکتروشیمی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
اپراتور آزمایشگاه فیزیک | ۳ سال
کاردانی علمی کاربردی حسابداری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱