جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۵۶ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس تصویربرداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
ساکن تهرات
بازاریاب و تحقیق و توسعه | ۸ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناس علمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
کارمند پشتیبانی | ۱ سال
کارشناسی فیزیک مهندسی_گرایش لیزر اپتیک
ساکن پاسداران حسین آباد
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن اراک
کارشناس QC | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد(نانو مواد)
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
معاون فروش مواد اولیه دارویی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپریت تولید واحدهای PVPI و RT-FILM | ۸ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدیریت | ۲ سال
کارشناسی کارشناس شیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
ویراستار -اداری | ۳ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
ساکن تهران
عنوان شغلی : کارشناس طراحی تجهیزات مکانیکی | ۷ سال
کارشناسی مکانیک - مهندسی تکنولوژی طراحی
ساکن تهران
کارمند اداری و پشتیبان سایت | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
تدریس خصوصی | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
مربی | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن کرج
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(ژئومغناطیس)
ساکن تهران
محقق- مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
مدیر | ۱۲ سال
سایر مدارک دوره های تخصصی کامپیوتر
ساکن اراک
مسئول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن ری
مسئول خرید مواد اولیه و فروش محصولات شیمیایی | ۱۰ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
پشتیبان فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن سمنان
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه عمومی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن کرج
مدرس شیمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱