جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۶۴ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس دفتر فنی | ۴ سال
کارشناسی فیزیک گرایش حالت جامد
ساکن شهرجدید پرند
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناس آزمون | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مترجم و محقق | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدرس،سوپروایزر | ۱۰ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناس فنی مهندسی و فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی شیمی - فرآوری و انتقال گاز
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن کرج
تدریس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پلاسما
ساکن تهران
طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی-فیتوشیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن قزوین
مسیول پست | ۲ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن یزد
کارشناس ارشد فروش ، crm | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کیش
مدیر کیفی | ۵ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۱۳ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن شهرری
کارشناسی شیمی و معماری
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه بازار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجراییMBA
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۳ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر داخلی ، مسئول دفتر | ۸ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
مسئول امور مشترکین | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۲ سال
دکتری شیمی
ساکن کرج
مدرس | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن شهریار
مسئول پذیرش و صندوق | ۳ سال
کارشناسی فیزیک هسته ای
ساکن تهران
محقق | ۲ سال
دکتری شیمی
ساکن تهران
کارشناسی شسیشسی
ساکن سیبسی
امورتشریفات | ۱ سال
کاردانی شیمى محض
ساکن تهران
مدیر بازرگانی خارجی و فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهمدس شیمی
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن بابل
دکتری فیزیک گرایش هواشناسی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیتوشیمی
ساکن اسفراین
اپراتور | ۲ سال
دکتری دارو سازی
ساکن فردیس
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک- حالت جامد
ساکن شاهین شهر
بازرس گمرکات خوزستان بازرس ماشین آلات وکالا | ۳ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن کوهدشت
پرسنل خط تولیدلوله پلی اتیلن | ۲ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن اردکان
کارشناس تامین کالا | ۴ سال
کارشناسی مهندسی فیزیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱