رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارشناس شیمی و فیزیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۴۹ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اصفهان
مدیر فنی آزمایشگاه ، مدیر ارتباط با مشتریان | ۹ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
کارشناس خط تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران
محقق | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
کارشناس دفتر | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن بروجرد
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن قزوین
مدیر پالایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
پشتیبان خط تولید | ۵ سال
کارشناسی فیزیک تمام گرایش ها
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس شیمی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن البرز
مدرس ویولن | ۳ سال
کارشناسی ارشد محیط زیست
ساکن تهران
مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفیت | ۱۵ سال
دکتری شیمی تجزیه
ساکن قزوین
مدیر بخش فنی مهندسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهدنسی هسته ای
ساکن اصفهان
منشی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
مدیر | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی و صادرات
ساکن ارومیه
مسئول کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک | ۴ سال
کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۳ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن جاده ملارد
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی شیمی - کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک مهندسی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
سرپرست انبار | ۱۷ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن ساوه
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کمک صندق،فروشنده | ۱ سال
کارشناسی شیمی دارویی
ساکن کرج
مدیر فروش و بازرگانی | ۸ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی لیسانس صنایع شیمیایی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد شیمی فناوری اسانس
ساکن تهران
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
همکار پروژه | ۳ سال
دکتری مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و کنترل کیفی ازمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجریه
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن ورامین
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
ساکن تهران
ژئوفیزیست و محقق | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک لرزه شناسی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد اولیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن کرج
کارشناس کشت سلول | ۷ سال
کارشناسی مهندسی شیمی صنایع پالایش
ساکن کرج
واحد تحقیقات و توسعه سنتز کاتالیزور | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱