جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۷۳ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تکنسین فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد کاربردی
ساکن تهران
برنامه نویس موبایل | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن ملارد
تحقیق و توسعه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول محاسبات | ۱ سال
کارشناسی ارشد نانو شیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش و بازرگانی خارجی | ۶ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیتوشیمی
ساکن شهرصنعتی البرز
اسنادی | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک÷
ساکن تهران
مسئول فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
مسئول خدمات پس از فروش، خدمات اینترنتی | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو
ساکن تهران
کاردانی معماری
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارمند فروش و بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن کرج
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن کرج
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفی | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن اشتهارد
مسول نمونه برداریی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن اردبیل
کارشناسی ارشد بیوشیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه،کارشناس کالیبراسیون | ۱ سال
دکتری شیمی تجزیه
ساکن کرج
مسئول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
ساکن شاهین شهر
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش نفت
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن بروجرد
کار در دوران دانشجویی و بعد آن | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش تجزیه
ساکن مشهد
کارشناس سختی اب | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر آموزش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن محمودآباد
تدریس خصوصی دانشجوو دانش اموز | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو-نانوفیزیک
ساکن جیرفت
کارشناس دفتری و اداری | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارمند پشتیبانی | ۱ سال
کارشناسی فیزیک مهندسی_گرایش لیزر اپتیک
ساکن تجریش میدان تجریش
تکنسین آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی زیست شناسی،بیوفیزیک
ساکن تهران
کارشناس ازمایشگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۵ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
دبیر | ۱ سال
کارشناسی فیزیک هسته ای
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱