جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک:
تعداد ۵۲ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن رباط کریم
تدریس(استادی) | ۷ سال
دکتری فیزیک هسته ای
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
مدیر فروش داخلی | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی اسانس و فناوری نوین
ساکن تهران
کارشناس امور مشتریان و مرکز تماس | ۱۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن ایلام
کارشناس فروش-کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
صندوقدار | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
دستیار | ۱ سال
کارشناسی فیزیک مهندسی،گرایش اپتیک و لیزر
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۳ سال
دکتری شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
سرپرست اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
مسئول فنی واردات | ۳ سال
کارشناسی ارشد فیتو شیمی یا گیاهان دارویی
ساکن تهران
مسئول خرید مواد اولیه و فروش محصولات شیمیایی | ۱۰ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
محقق در شرکت دانش بنیان شزان | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسى الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر
ساکن تهران
کارشناس ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن اراک
مسئول دفتر و مسئول DCC | ۵ سال
کارشناسی شیمی دارویی
ساکن تهران
کارشناس خرید،کارشناس کنترل کیفیت،سرپرست کنترل مدیر | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن اصفهان
محقق و مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارمند پشتیبانی | ۱ سال
کارشناسی فیزیک مهندسی_گرایش لیزر اپتیک
ساکن تجریش میدان تجریش
کارشناس فروش بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
ساکن تهران
مترجم | ۳ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن بابل
کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن شهرقدس
کارشناس تصویربرداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
ساکن تهرات
بازاریاب و تحقیق و توسعه | ۸ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناس علمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس QC | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد(نانو مواد)
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
معاون فروش مواد اولیه دارویی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپریت تولید واحدهای PVPI و RT-FILM | ۸ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدیریت | ۲ سال
کارشناسی کارشناس شیمی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
ویراستار -اداری | ۳ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱