رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارشناس شیمی و فیزیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک در تهران:
تعداد ۳۴ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر فروش و بازرگانی | ۸ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی فناوری اسانس
ساکن تهران
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
همکار پروژه | ۳ سال
دکتری مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و کنترل کیفی ازمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجریه
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک مهندسی
ساکن تهران
ژئوفیزیست و محقق | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک لرزه شناسی
ساکن تهران
واحد تحقیقات و توسعه سنتز کاتالیزور | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
بازرس QC | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدرس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک/مخابرات
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک-اتمی مولکولی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد بایوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۷ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
کارمند قسمت طرح و توسعه | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول پشتیبانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارمند امور اداری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس امور مشتریان | ۷ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۶ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی خارجی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران