جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک در تهران:
تعداد ۳۷ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تحویلدار | ۹ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
بازاریاب | ۱ سال
کارشناسی ارشد اختر فیزیک
ساکن تهران
کارمند امور اداری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی دارویی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مجموعه علوم و فناوری نانو
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی
ساکن رشت،قزوین،تهران،عسلویه
کارشناسی کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مشاور تخصصی | ۱ سال
دکتری شیمی-الکتروشیمی
ساکن تهران
اپراتور آزمایشگاه فیزیک | ۳ سال
کاردانی علمی کاربردی حسابداری
ساکن تهران
دکتری شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
دبیر | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
مسئول مالی و اداری | ۳ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئو فیزیک
ساکن تهران
مسئول دفترمدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیریت پروژه های مرکز | ۲ سال
دکتری شیمی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
مدیر فنی آزمایشگاه | ۹ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن تهران
استاد مدعو | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
بازرگانی داخلی و خارجی | ۴ سال
دکتری شیمی آلی
ساکن تهران
مسئول R&D بخش ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
مسول واحد میکروبیولوژی | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران