رزومه متقاضیان استخدام در زمینه کارشناس شیمی و فیزیک

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
کارشناس شیمی و فیزیک در تهران:
تعداد ۳۸ رزومه مرتبط با گروه کارشناس شیمی و فیزیک یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر و کارهای صدر بیمه و حسابداری با نرم افز | ۳ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
موسس استارتاپ و موسسه دانشگاه آزاد آنلاین | ۷ سال
کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه شیمی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
پشتیبانی و امور مشترکین | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسى هسته اى
ساکن تهران
هماهنگ کننده امور تدارکات داخلی | ۸ سال
کارشناسی ارشد فیزیک- گرایش ماده چگال
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران
Procurement, Executive, Administrative Affairs | ۴ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهران
کارشناس ازمایشگاه | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه، مسئول فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
پشتیبان فنی فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک نجومی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی
ساکن تهران
فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
مشاور تخصصی | ۱ سال
دکتری شیمی-الکتروشیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش و مسیول خرید کابل | ۹ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
استاد مدعو | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
مسئول آموزش | ۵ سال
کارشناسی ارشد فیزیک-کیهان شناسی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۱۰ سال
کارشناسی فیزیک حالت جامد
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
کارشناس خط تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران
محقق | ۲ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
مدیر پالایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدرس ویولن | ۳ سال
کارشناسی ارشد محیط زیست
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس الکترونیک | ۴ سال
کارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی شیمی - کاربردی
ساکن تهران