جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۹ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فروش | 0
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن اصفهان
سرپرست واحد تحقیقات و مسئول فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن مرند
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی علوم و صنایع غذایی
ساکن رودبار
کارشناس برنامه ریزی تولید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی و مدیر پروژه های خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر تحقیقات بازار و فروش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریتMBA
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن یزد
منشی آموزشگاه | ۱ سال
کارشناسی دانشجو مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس تولید و کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس تغذیه | ۳ سال
کارشناسی علوم تغذیه
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
دکتری دامپزشکی
ساکن تهران
مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهندسی انرژی
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس توسعه روابط | ۶ سال
کارشناسی ارشد فیزیک-فوتونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
ساکن امل
مدیر تولید و مسئول فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس مهندسی فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۷ سال
کارشناسی کشاورزی مهندسی تولیدات دامی
ساکن فردیس
کارشناس کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی - شیمی مواد
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه مواد غذایی | ۲ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن کرج
مدیر تولید | ۱۳ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن پرند
مترجم و سرپرست تیم‌مترجمین | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
پشتیبان سایت | ۱ سال
کارشناسی مدیریت امور گمرک
ساکن تهران
مسیول ازمایشگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندس صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی گرایش شیرینی و شکلات
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۲ سال
کارشناسی مهندس شیمی -صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت انبار کالاهای بهداشتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
سرپرست آزمایشگاه وQC | ۴ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن محمدیه
منشی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناس فنی | ۲ سال
کاردانی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
مشاور مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱