جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۶ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر بازرگانی خارجی | ۱۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مسئول فنی و کار در قسمت مارکتینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی-گرایش فرآیندهای جداسازی
ساکن کرج
مدیر اموزشگاه خصوصی درسی ابتدایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول گارانتی | ۸ سال
مدرک فنی و حرفه ای حسابداری
ساکن تهران
مسئول فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
خط تولید | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی گرایش:مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
ساکن فردیس
مدیر آموزش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
ساکن کرج
مدیریت کارخانه و تولید | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - مکاترونیک
ساکن تهران - اردبیل
مدیر و مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کافی نت و ترجمه | ۱ سال
سایر مدارک زبان انگلیسی
ساکن شیراز
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن محمدیه
مدیر فروش | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن خرم اباد
کارشناسی حسابداری
ساکن رشت
کارشناس مسئول امحاء و HSE | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
ساکن کرج
کارشناس فروش بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی دارویی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندس تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
ساکن تهران
تامین ، اداری | ۳ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن کرج
کارشناس مهندسی فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیرکنترل کیفیت -مسول فنی | ۹ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی-مهندسی صنایع غذیی
ساکن تهران
مترجم زبان انگلیسی | ۲ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
تکنیسین فنی وبرق | ۵ سال
مدرک فنی و حرفه ای سیستم های برودتی
ساکن تهران
کارشناس تامین | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کاردانی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپریت تولید واحدهای PVPI و RT-FILM | ۸ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدیر فنی وفروش و رئیس دفتر مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست سمپلینگ تهران | ۵ سال
دیپلم مکانیک خودرو
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۸ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی علون و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
کارشناس فروش مواد غذایی | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن دیر
< صفحه بعد    ۲ ۱