جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۸ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
ساکن تهران
تامین ، اداری | ۳ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندس تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر و مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناس مهندسی فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیرکنترل کیفیت -مسول فنی | ۹ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی-مهندسی صنایع غذیی
ساکن تهران
مترجم زبان انگلیسی | ۲ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن شهریار
تکنیسین فنی وبرق | ۵ سال
مدرک فنی و حرفه ای سیستم های برودتی
ساکن تهران
کارشناس تامین | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کاردانی شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپریت تولید واحدهای PVPI و RT-FILM | ۸ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
مدیر فنی وفروش و رئیس دفتر مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست سمپلینگ تهران | ۵ سال
دیپلم مکانیک خودرو
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۸ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی علون و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
کارشناس فروش مواد غذایی | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن دیر
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
مدیر برند | ۸ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
ساکن کرج
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مشاور فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
کارشناسی ارشد مکانیک
ساکن تهران
کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۶ سال
کارشناسی کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_فرآیند
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن مرند
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱