جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۳ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

امور اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
ساکن تهران
دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژى
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی محیط زیست
ساکن تهران
نماینده فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - صنایع غذایی
ساکن تهران
کمک ناظر بهداشت | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی بهداشت مواد غذای
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی/آموزش | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی -مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی بدون گرایش
ساکن تهران تهران
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
کارمند | ۴ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و مدیر کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
ساکن تهران
امور دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
مشاور ارشد موسسه | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن ازادی
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
اداری و تولید در کارگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی. علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مکانیک بیوسیستم
ساکن لاهیجان
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن نورآباد
مدیر حسابداری + فروش | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن شیراز
مشاور تحصیلی در زمینه کنکور | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-علوم و مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن اصفهان
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اصفهان
مدیر تولید | ۱۳ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن پرند
دبیر زبان | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن شهرک اکباتان - بیمه پنجم
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-پلیمر
ساکن تبریز
مدیرداخلی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کنترل من | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تبریز
مدیر R&D | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
رئیس مهندسی فروش و بازاریابی | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
خدمات مشتریان | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس HSE | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن سمنان
ناظر ساختمان | ۳ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
مسئول امور اداری و دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی فرایند
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن بومهن
مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱