رزومه متقاضیان استخدام در زمینه صنایع غذایی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵۰ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مترجم زبان انگلیسی | ۲ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس دیجیتال مارکتینگ -مسوول پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
گرافیست | ۷ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اصفهان
کارشناس آزمایشگاه _مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غدایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن لواسان
سرپرست ومدیر فروش | ۱۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن بجنورد
کارمند | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران آیت اله سعیدی
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن قزوین
مشاوره تغذیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن شیراز
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
ساکن کرج، روستای کردان
مدیر فروش و مدیر برنامه ریزی | ۱ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن کرج
کارشناس برنامه ریزی (OR) | ۶ سال
کارشناسی تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس | ۱۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن زنجان
کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی
ساکن تهران
مدیرکنترل کیفیت و مسئول فنى | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسى صنایع غذایى
ساکن تهران
کارشناس اموزش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفی و مسئول فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
تدریس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش جداسازی مواد
ساکن بابل
دستیار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهدسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی/آموزش | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی -مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۳ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن قزوین
مشاور ایزو | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول فنی و کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۹ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسانه عربیجات تحلیلی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد فوق لیسان
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
تکنسین فنی و پذیرش آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی
ساکن تهران
امور اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
ساکن تهران و کرج
مدیر تولید و مسئول فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد بایوتکنولوژی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱