جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۸ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش مواد غذایی | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن دیر
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱۰ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
مدیر برند | ۸ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی
ساکن کرج
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مشاور فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
کارشناسی ارشد مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فروش لوازم ازمایشگاهی | ۴ سال
کارشناسی زیست شناسی
ساکن تهران
کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۶ سال
کارشناسی کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۹ سال
دکتری DBA
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_فرآیند
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن مرند
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
مسئول دفترومنشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی شاخه علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ساکن بهبهان
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت | ۲ سال
دیپلم الکتروتکنیک
ساکن شیراز
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | 0
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن اصفهان
استادیار | ۷ سال
دکتری شیمی معدنی
ساکن اردبیل
مدرک وزارت علوم اکسل مهندسی
ساکن شیراز
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسى صنایع غذایى
ساکن ارومیه
نماینده ی شرکت | ۲ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپرست واحد تحقیقات و مسئول فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی علوم و صنایع غذایی
ساکن رودبار
کارشناس برنامه ریزی تولید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی و مدیر پروژه های خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن یزد
کارشناس تولید و کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱