جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۶۰ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مشاور فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
مدیر فروشگاه | ۸ سال
کاردانی تربیت بدنی
ساکن جهرم
مدیر کنترل کیفیت _مسءول فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
نماینده علمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۸ سال
دکتری علوم و صنایع غذایی
ساکن مرند
کاردانی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کار دفتری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت فروش | ۱۶ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر تدارکات و خرید داخلی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-پلیمر
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
منشی و کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی کارشناسی شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
معاونت فروش | ۲۶ سال
کاردانی انصرافی کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-علوم و مواد غذایی
ساکن تهران
مهندسی مکانیک | ۲ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کنترل کیفی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تبریز
همکار دانشجو - تکنسین آزمایشگاه | ۲ سال
دکتری دکتری پیوسته دامپزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن ارومیه
کارشناسی مهندسی ماشین های صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندس صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول بخش بسته بندی | ۱ سال
کارشناسی مهندس صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس بهداشت و تغذیه | ۸ سال
کارشناسی علوم تغذیه
ساکن تهران
مسئول گارانتی | ۸ سال
مدرک فنی و حرفه ای حسابداری
ساکن تهران
کاردانی حسابداری
ساکن چاراویماق
مسئول فنی | ۱۵ سال
کارشناسی زیست شناسی
ساکن شهرکرد
کارشناس پیگیری مطالبات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس جیره و فروش طیور | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
ساکن اصفهان
مسئول دفتر مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی_علوم وصنایع غذایی
ساکن تهران
فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس پروسس واحد مدیریت مهندسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن ساری
< صفحه بعد    ۲ ۱