جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵۵ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کافی من | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
دفتری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۶ سال
کارشناسی کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۹ سال
دکتری DBA
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_فرآیند
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن مرند
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
مسئول دفترومنشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی شاخه علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ساکن بهبهان
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت | ۲ سال
دیپلم الکتروتکنیک
ساکن شیراز
حسابدار - مدیر اداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | 0
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن اصفهان
استادیار | ۷ سال
دکتری شیمی معدنی
ساکن اردبیل
مدرک وزارت علوم اکسل مهندسی
ساکن شیراز
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسى صنایع غذایى
ساکن ارومیه
نماینده ی شرکت | ۲ سال
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست واحد تحقیقات و مسئول فنی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی علوم و صنایع غذایی
ساکن رودبار
کارشناس برنامه ریزی تولید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی و مدیر پروژه های خارجی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر تحقیقات بازار و فروش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریتMBA
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۵ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن یزد
منشی آموزشگاه | ۱ سال
کارشناسی دانشجو مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس تولید و کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس تغذیه | ۳ سال
کارشناسی علوم تغذیه
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
دکتری دامپزشکی
ساکن تهران
مدیر عامل، عضو هیئت مدیره و مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهندسی انرژی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱