رزومه متقاضیان استخدام در زمینه صنایع غذایی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵۱ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر پشتیبانی و تامین | ۳۰ سال
دیپلم مکانیک
ساکن تهران
فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت گردشگری
ساکن تهران
اپراتور خدمات پس از فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار و مدیرفروش | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس عملیات +مارکتینگ و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی
ساکن تهران
مدرس آیلتس و مترجم | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت پارکینگ | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن تهران
مدیریت و مربی | ۵ سال
کارشناسی ارشد ارشد ژنتیک
ساکن تهران
مدیریت ارشد | ۱۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار MBA
ساکن تهران
مشاور تلفنی | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارمند میانی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی بازاریابی استراتژیک (MBA)
ساکن کرج
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندس صنایع غذایی
ساکن قم
مسئول دفتر بیمه، تایپ، کار دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
ساکن نجف آباد
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
فروشنده | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن ارومیه
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه _مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غدایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته
ساکن تهران
مدیریت مرغداری گوشتی | ۱۱ سال
دیپلم تجربی
ساکن کرج
مدیر برنامه ریزی تامین و فروش منطقه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن قائمشهر
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
تکنسین دارویی و مسول بیمه و مسول داروی مخدر واحد | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهنندسی کشاورزی،صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن استهبان
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
ارائه خدمات رایانه ای | ۵ سال
کارشناسی کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن بروجرد
کارشناس برنامه ریزی (OR) | ۶ سال
کارشناسی تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
تکنسین واحد بسته بندی | ۵ سال
کارشناسی ماشین ابزار
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۱۸ سال
کاردانی لجستیک
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند | ۶ سال
کارشناسی لیسانس صنایع غذایی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱