جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
صنایع غذایی:
تعداد ۴۱ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر تحقیق و توسعه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
مدیر تولید | ۱۳ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن پرند
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی/آموزش | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی -مهندسی فناوری شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
پشتیبان آموزشی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
تولید کننده محتوا | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مهندسی انرژی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد دانشجوی کاوشناسی ارشدمهندسی شیمی-علوم و مواد غذایی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
ساکن زنجان
مترجم زبان انگلیسی | ۲ سال
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
برنامه ریز تولید | ۷ سال
کاردانی برق الکتروتکنیک
ساکن تهران
مسول واحد میکروبیولوژی | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوری مواد غذایی
ساکن تهران
مدیر فنی بخش بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندس صنایع و مدیریت
ساکن تهران
سرشیفت واحد کنترل کیفیت | ۷ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن ری
کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن کرج
کارشناس | ۱۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن دماوند
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
ساکن مریوان
مشاور فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر داخلی و تکنسین درمان | ۷ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن کرج
مدیر فروشگاه | ۸ سال
کاردانی تربیت بدنی
ساکن جهرم
مدیر کنترل کیفیت _مسءول فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
نماینده علمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۸ سال
دکتری علوم و صنایع غذایی
ساکن مرند
کاردانی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
منشی و کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی کارشناسی شیرینی و شکلات
ساکن تهران
کارشناسی علوم و مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
معاونت فروش | ۲۶ سال
کاردانی انصرافی کارشناسی کامپیوتر و کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کنترل کیفی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تبریز
< صفحه بعد    ۲ ۱