رزومه متقاضیان استخدام در زمینه صنایع غذایی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
صنایع غذایی در تهران:
تعداد ۳۶ رزومه مرتبط با گروه صنایع غذایی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر پشتیبانی و تامین | ۳۰ سال
دیپلم مکانیک
ساکن تهران
فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت گردشگری
ساکن تهران
اپراتور خدمات پس از فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
حسابدار و مدیرفروش | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس عملیات +مارکتینگ و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد MBA گرایش استراتژی
ساکن تهران
مدرس آیلتس و مترجم | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
ساکن تهران
مدیریت پارکینگ | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن تهران
مدیریت و مربی | ۵ سال
کارشناسی ارشد ارشد ژنتیک
ساکن تهران
مدیریت ارشد | ۱۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار MBA
ساکن تهران
مشاور تلفنی | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارمند میانی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی صنایع غذایی
ساکن تهران
مسئول دفتر بیمه، تایپ، کار دفتری | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه _مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غدایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهنندسی کشاورزی،صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی (OR) | ۶ سال
کارشناسی تکنولوژی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۸ سال
کاردانی لجستیک
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند | ۶ سال
کارشناسی لیسانس صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس دیجیتال مارکتینگ -مسوول پروژه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
گرافیست | ۷ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
کارمند | ۱۴ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران آیت اله سعیدی
مشاوره تغذیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران