رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شیمی و صنایع نفتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس شیمی و صنایع نفتی :
تعداد ۷۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت گرایش اکتشاف
ساکن تهران
دستیار مدیر عامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت HSE
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی معدنی
ساکن قزوین
سرپرست فروش و استعلامات | ۸ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رایانه
ساکن تهران
کارآموز/اندک مدت در کارخانجات تهران | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت/حفاری و استخراج نفت
ساکن شیراز
مدیر پالایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهره برداری نفت
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی و مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- ترمودینامیک و کاتالیست
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر فنی | ۷ سال
دکتری مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن شیراز
کارشناس واحد سیالات و شبیه سازی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات و توسعه آزمایشگاهی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
ناظر اجرا و مسول بخش بهره برداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
مسئول آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
آنالیست قراردادها | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن گنبد کاووس
مدیر مطالعات | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس عمران، سازه های دریایی
ساکن اهواز
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس مهندسی - کارشناس مناقصات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد بهره برداری نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره بردازی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات دفتر فنی، مدیر انبار | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ساکن گرگان
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی شیمی - کاربردی
ساکن تهران
پژوهشگر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فرایند و پیش راه اندازی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس کنترول کیفی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن اهواز
مهندس فروش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی لیسانس صنایع شیمیایی
ساکن کرج
< صفحه بعد    ۲ ۱