جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۷۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی صنایع شیمیایی
ساکن ساوه
مدیر فروش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی
ساکن تهران
ناظر تاسیسات | ۲ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن کرج
کارشناس علمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
مهندس فروش و بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
مدیر سالن | ۶ سال
کارشناسی لیسانس الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی نفت گاز
ساکن تهران
کارشناس فروش و صادرات | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول تحقق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- گرایش مهندی محیط زیست
ساکن مشگین شهر
مدیر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
رئیسدفتر معاون امور شرکت ها | ۲ سال
کارشناسی ارشد MBA-مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
کارآموز کارورز | ۱ سال
کارشناسی نفت
ساکن تهران
بازرسی- | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسول پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد برق مهندسی سیستمهای انرژی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی کنترل-ابزار دقیق
ساکن اهواز
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن شهریار
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - مکانیک سنگ
ساکن کرج
مدیر عامل ایزو مستر | ۵ سال
گواهینامه پایان دوره دکترای مدیریت
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
معاون فروش مواد اولیه دارویی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی معدنی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/مهندسی فرایند
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی نفت-صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی وفروش و رئیس دفتر مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفیت | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره دوره بازرسی جوش AWS QC1 سطح یک و دو
ساکن خرمشهر
کارشناس طراحی مبلمان شهری | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن اراک
سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری تیم مانیتورینگ رایتل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات دفتر فنی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
ساکن گرگان
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن شیراز
مهندسی فرآورده های نفتی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)
ساکن تهران
مدرس | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای پلیمر)
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن تهران
مدیر فروش مواد شیمیایی و کاتالیستهای نفت و گاز | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
رئیس دفتر مدیر عامل | ۳ سال
مدرک وزارت علوم مددیریت MBA
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱