جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۷۲ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس فروش و بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
مسئول فنی و کار در قسمت مارکتینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی-گرایش فرآیندهای جداسازی
ساکن کرج
مسئول فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن رباط کریم
کارشناس طراحی پایپ لاین و پایپینگ | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن ایلام
کارشناس اسناد فنی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندس برق
ساکن تهران
کارشناس فروش-کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
مهندس شیمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهرا
درایو تست | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس فنی فروش و بازاریابی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
دکتری شیمی کاربردی
ساکن تهران
تامین کننده تجهیزات | ۳ سال
کاردانی مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کانتر فروش داخلی و خارجی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
رئیس بازرسی و کالیبراسیون | ۲ سال
کارشناسی ارشد ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
کارشناس ارشد تحقیقات و فرآیند | ۵ سال
کارشناسی مهنسی برق
ساکن کرج
کارشناس واحد مهندسی و کالیبراسیون | ۳ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفیت | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره دوره بازرسی جوش AWS QC1 سطح یک و دو
ساکن خرمشهر
مدرس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس جوش پلی اتیلن | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن بوشهر
مسئول کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت - صنایع
ساکن تهران
کافی نت و ترجمه | ۱ سال
سایر مدارک زبان انگلیسی
ساکن شیراز
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن محمدیه
محقق و مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع شمیایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی -مهندسی فرآیند
ساکن بابل
کارشناس بخش فنی مهندسی | ۴ سال
کارشناسی مهتدسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات دفتر فنی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
ساکن گرگان
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی حفاری و استخراج نفت
ساکن الیگودرز
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
معاون فنی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن کرج
سرپرست بخش.کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارآموز کارورز | ۱ سال
کارشناسی نفت-بهره برداری و حفاری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱