جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۶۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس تاسیسات دفتر فنی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات
ساکن گرگان
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن شیراز
مهندس فروش وبازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
مهندسی فرآورده های نفتی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)
ساکن تهران
مدرس | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای پلیمر)
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن تهران
مدیر فروش مواد شیمیایی و کاتالیستهای نفت و گاز | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
رئیس دفتر مدیر عامل | ۳ سال
مدرک وزارت علوم مددیریت MBA
ساکن تهران
متصدی امور بیمه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن باغ ملک
EXPORT EXPERT | ۶ سال
کارشناسی ارشد تکنوموژی نفت
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
تکنیسین کنترل کیفیت | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن ایلام
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست بازرگانی خارجی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی
ساکن تهران
Qc | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
ناظر تاسیسات | ۲ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن کرج
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش درجه 3 | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی حفاری - بهره برداری
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن سمنان
کارآموز حفاری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_فرآیند
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن کرج
کارشناس آزمایشگاه | ۷ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر
ساکن سمنان
مدیر لجستیک تولید | ۱۸ سال
کارشناسی مهندس مکانیک -طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ساکن بهبهان
اپراتورCNC و قالب سازی | ۲ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن شهرقدس
مجری طرح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فاینانس | ۲ سال
کارشناسی ارشد MBA-مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن کرج
< صفحه بعد    ۲ ۱