جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۸۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات دفتر فنی، مدیر انبار | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
ساکن گرگان
مدیر پشتیبانی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت / حفاری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسیول دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن اصفهان
مدیر داخلی | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن قائمشهر
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ساکن تهران
کارآموز کارورز | ۱ سال
کارشناسی نفت-بهره برداری و حفاری
ساکن تهران
کارشناس ارشد تحقیقات و فرآیند | ۵ سال
کارشناسی مهنسی برق
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن بندرریگ
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-صنایع شیمیایی معدنی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن کرج
مسئول دفترمدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
پشتیبان آموزشی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن کرج
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر اداری | ۵ سال
کارشناسی کارشناسی آمار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن کرج
مدیر پشتیبانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
هماهنگ کننده پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیند
ساکن تهران
کارمند بیمه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس ارشد خوردگی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
کارشناس HSE | ۳ سال
کارشناسی ارشد محیط زیست
ساکن تهران
مهندسی فنی و بخش بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فنی و تخصصی فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد-طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی/فرآیندهای جداسازی
ساکن تهران
کارشناس امور بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی / کاتالیست
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی انرژی
ساکن زنجان
مسئول R&D بخش ازمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱