جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
ساکن تهران
مهندس شیمی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن ارومیه
مهندس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن تهران
تحقیق و توسعه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن اهواز
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن اسلامشهر
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
تدریس خصوصی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - گرایش سیستم های انرژی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن شهر جدید هشتگرد
کارشناس فروش مواد بهداشتی | ۱ سال
دیپلم شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن کرج
مدیر تدارکات و خرید داخلی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-پلیمر
ساکن تهران
دستیار پژوهش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس و سرپرست نظام ایمنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
دکتری مهندسی شیمی نساجی
ساکن تهران
کارشناس فروش راهکارهای مدیریتی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس شیمی
ساکن تهران
بازاراب بین المللی | ۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن کرج
مسئول آزمایشگاه،کارشناس کالیبراسیون | ۱ سال
دکتری شیمی تجزیه
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی نفت بهره برداری
ساکن شیراز
مسئول دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند
ساکن تهران
کارشناس طراحی و مهندسی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش نفت
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن بروجرد
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کنترل کیفی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تبریز
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن کرج
مدیر پشتیبانی | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت / حفاری
ساکن تهران
مدیر آموزش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن محمودآباد
کارشناسی مهندسى شیمى
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول پذیرش و بخش نرم افزاری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی
ساکن شاهین شهر
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱