رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شیمی و صنایع نفتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۸۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول آموزش HSE | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد ارشد مهندسی شیمی گرایش HSE
ساکن عسلویه ،جم
کارشناس آزمایشگاه شیمی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن کرج
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
بهره بردار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر تولید-مدیر فروش-مسئول فنی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن مشهد
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن پارسیان
مسئول اکتشاف | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
مسئول ترخیص کالا از انبار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه،کارشناس کالیبراسیون | ۲ سال
دکتری شیمی تجزیه
ساکن کرج
محقق | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژِی
ساکن تهران
کارمند رایانه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن شهرقدس
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن جاجرم
مسول دفتر | ۸ سال
کارشناسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن بهارستان
مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهدنسی هوافضا
ساکن تهران
بهره بردار واحد NF | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
معاون آموزشی ، معلم | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
ساکن شهریار
مسئول روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن مشکلی برای سکونت ندارم
کارشناس و مسئول خرید | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
سوپروایزر شیفت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن ایوان
مسئول دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
پژوهشگر | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن فریدونکنار-تهران
کارشناسی نفت گرایش استخراج
ساکن تهران
تکنسین دارویی و مسول بیمه و مسول داروی مخدر واحد | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وری
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن استهبان
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
ساکن بندرعباس
کارشناس آزمایشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
مشاور و مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
ساکن مشهد
صندوقدار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱