رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شیمی و صنایع نفتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس آزمایشگاه شیمی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
بهره بردار | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مسئول اکتشاف | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
مسئول ترخیص کالا از انبار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
محقق | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژِی
ساکن تهران
مسول دفتر | ۸ سال
کارشناسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهدنسی هوافضا
ساکن تهران
بهره بردار واحد NF | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس و مسئول خرید | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
پژوهشگر | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن فریدونکنار-تهران
کارشناسی نفت گرایش استخراج
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
صندوقدار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
تامین تجهیزات و بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر تولید | ۵ سال
کارشناسی مهتدسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
امور اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش و بازاریابی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
ساکن تهران
پژوهشگر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی-پالایش نفت و گاز
ساکن تهران
امور مشتریان | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت گرایش اکتشاف
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱