رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس شیمی و صنایع نفتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس شیمی و صنایع نفتی در تهران:




تعداد ۴۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس شیمی و صنایع نفتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس فروش | ۷ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی بدون گرایش
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ممیزی انرژی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی_ مهندسی انرژی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی (خرید خارجی) | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA
ساکن تهران
پژوهشگر | ۳ سال
دکتری مهندسی شیمی/ طراحی فرایند
ساکن تهران
مدیر شعبه | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد مرکب - زمینه پلیمری
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه بازار صنایع دارویی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی / کاتالیست
ساکن تهران
مسئول مالی | ۲۴ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
طراح انیمیشن های آموزشی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - کاتالیست
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و مدارک | ۴ سال
کارشناسی مهنثسی نفت_مخازن
ساکن تهران
پژوهشگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس مکانیک-تبدیل انرژی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۶ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
مدیر تولید و مسئول کنترل برج تقطیر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
بازرس QC | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت رنگ و سند بلاست | ۱ سال
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت گرایش اکتشاف
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
دکتری تغذیه
ساکن تهران
کارشناس فرایند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مدیر بازاریابی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی
ساکن تهران و کرج
مهندس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت مخزن
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی پایپینگ | ۴ سال
کاردانی عمران
ساکن کرج، عسلویه، تهران
مهندس نفت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی اکتشاف نفت
ساکن تهران
مدیر فنی | ۴ سال
دکتری مهندسی شیمی
ساکن تهران
سرپرست برنامه ریزی و تولید | ۵ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مسئول پشتیبانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
ساکن تهران
سرپرست واحد تحقیق و توسعه | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱