جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس تعمیرات مکانیک | ۸ سال
کارشناسی مکانیک
ساکن کنگان
پشتیبان نرم افزار و سخت افزار | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش خودرو (مهندسی خودرو)
ساکن تهران
هنرآموز | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
پیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن خرامه
حسابدار و مدیر پروژه | ۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۶ سال
دکتری مهندسی مواد- متالوژی
ساکن تهران
کارشناس مواد | ۲ سال
دکتری مهندسی مواد
ساکن کرج
مدیر مهندسی فروش | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست واحد خدمات پس از فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی متالوژی
ساکن تهران
مسیول دفتر فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس متالورژی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش نانومواد-نانوتکنولوژی
ساکن ملایر
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالوژی
ساکن شوشتر
مهندس کارگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس فرآیند | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی
ساکن کرج
سر طراح مرکز طراحی هواگرد | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد ساخت قطعات هوایی
ساکن اصفهان
رئیس مهندسی مرغوبیت | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی مواد(متالورژی صنعتی)
ساکن اسلامشهر
مدیر داخلی و کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
مدیر مناقصات | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس انتخاب مواد | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
ساکن قرچک
کارشناس مهندسی خرید | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
رییس سالن تولید (پوششکاری) | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ساکن تهران
مهندس اجرایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی و علم مواد
ساکن فلکه دوم صادقیه، غرب
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد_متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس مسول آزمایشگاه متالورژی | ۱۰ سال
کارشناسی متالوژی ذوب فلزات
ساکن همدان