جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۱۷ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست تضمین کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
اداری | ۸ سال
کارشناسی متالورژی
ساکن تهران
راه انداز و کارفرما | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - نانو مواد (نانوفناوری)
ساکن تهران
مدیریت منطقه غرب | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومواد
ساکن تهران
مدیر لجستیک تولید | ۱۸ سال
کارشناسی مهندس مکانیک -طراحی جامدات
ساکن تهران
کنترل کیفیت | ۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انلگیسی
ساکن کرمان
مدیر کنترل کیفیت | ۴ سال
دکتری مهندسی مواد
ساکن تهران
مسول آزمایشگاه شیمی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
ساکن مرند
سیم پیچی الکترو موتورهای تک فاز و 3فاز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
ساکن اصفهان
مدیر فروش | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی حفاظت
ساکن میبد
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالوژی گرایش مواد_سرامیک
ساکن شاهین شهر
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران