رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس مواد و متالورژی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر کنترل کیفیت و مدیر واحد فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد. متالورژی
ساکن تهران
کارشناس جوش | ۷ سال
کارشناسی متالورژی
ساکن ساری
کارشناس معماری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری-طراحی و بهسازی بافت فرسوده
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۴ سال
دکتری مهندسی مواد و متالورژی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران
رییس دفتر فنی فولادسازی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک
ساکن بندرعباس
مدیرکارخانه | ۲۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن کرج
کارشناس کنترول کیفی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن اهواز
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
تکنسین تاسیسات | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی صنعتی
ساکن شیراز
راننده | ۱۰ سال
کاردانی متالورژی
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالورژی استخراجی
ساکن خمینی شهر
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات بازار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۸ سال
کارشناسی مهندسی مواد- متالورژی صنعتی
ساکن اندیشه
کارشناسی ارشد مهندسی مواد / متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۸ سال
کارشناسی متالوژی صنعتی
ساکن تهران
کار آموز بخش انتخاب مواد | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
مدیر ارزیابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران