جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارگر جوشکاری و انجام کارهای اجرایی | ۱ سال
کاردانی متالوژی
ساکن تهران
بازرس فنی | ۱۲ سال
کارشناسی متالوژی
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۵ سال
کارشناسی مهندسی سرامیک
ساکن تهران
کارشناس ارشد بخش خدمات کالاهای مصرفی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد -متالورژی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۸ سال
کارشناسی متالورژی
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفیت | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره دوره بازرسی جوش AWS QC1 سطح یک و دو
ساکن خرمشهر
کنترل کیفیت | ۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انلگیسی
ساکن کرمان
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مواد -متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیر تولید و ازمایشگاه | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن قزوین
مدیر سالن تولید | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن فیروزکوه
مدیر کارگاه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی جوش
ساکن تهران
مدیرکارگاه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی جوش
ساکن تهران
مهندس مواد و خوردگی-کاتالوگ مَن | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناس مخازن | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از مواد
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کنترل ابعادی قطعات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
ساکن تهران
مدیر مهندسی فروش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارمند و کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد(نانو مواد)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد
ساکن تهران
استاد | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژِی متالورژی ذوب فلزات
ساکن کرمانشاه
سرپرست فروش | ۱۵ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت کسب و کار (MBA)
ساکن تهران
صندوقدار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری تیم مانیتورینگ رایتل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن تهران
سرپرست تضمین کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران