جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی:
تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس مخازن | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-خوردگی و حفاظت از مواد
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کنترل ابعادی قطعات | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی گرایش جوشکاری
ساکن تهران
مدیر مهندسی فروش | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارمند و کارشناس فروش | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالورژی
ساکن تهران
مدیرکارگاه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی جوش
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد(نانو مواد)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد
ساکن تهران
استاد | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - سرامیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژِی متالورژی ذوب فلزات
ساکن کرمانشاه
سرپرست فروش | ۱۵ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت کسب و کار (MBA)
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفیت | ۷ سال
گواهینامه پایان دوره دوره بازرسی جوش AWS QC1 سطح یک و دو
ساکن خرمشهر
صندوقدار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری تیم مانیتورینگ رایتل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن تهران
کنترل کیفیت | ۹ سال
کارشناسی مترجمی زبان انلگیسی
ساکن کرمان
سرپرست تضمین کیفیت | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
اداری | ۸ سال
کارشناسی متالورژی
ساکن تهران
راه انداز و کارفرما | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - نانو مواد (نانوفناوری)
ساکن تهران
مدیریت منطقه غرب | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومواد
ساکن تهران
مدیر لجستیک تولید | ۱۸ سال
کارشناسی مهندس مکانیک -طراحی جامدات
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۴ سال
دکتری مهندسی مواد
ساکن تهران
مسول آزمایشگاه شیمی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی
ساکن تهران