رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس مواد و متالورژی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی در تهران:
تعداد ۱۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس بازرس | ۱۰ سال
کارشناسی متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیر HSE | ۱۹ سال
کارشناسی مهندسی مواد_متالورژی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد. شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس امور بین الملل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کار آموز | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک
ساکن تهران
مشاور و مدیر ارشد | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی و مدیر رستوران و فودکورت
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت و مدیر واحد فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد. متالورژی
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۴ سال
دکتری مهندسی مواد و متالورژی
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن تهران