رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس مواد و متالورژی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی در تهران:
تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
راننده | ۱۰ سال
کاردانی متالورژی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات بازار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
مسؤول خرید و فروش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس معماری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری-طراحی و بهسازی بافت فرسوده
ساکن تهران
مترجم | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد. متالورژی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد متالوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد / متالورژی صنعتی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۸ سال
کارشناسی متالوژی صنعتی
ساکن تهران
کار آموز بخش انتخاب مواد | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
مدیر ارزیابی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
پتروشیمی متانول کاوه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق کنترل ابزار دقیق
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
هنرآموز | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران