جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس مواد و متالورژی در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس مواد و متالورژی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

حسابدار و مدیر پروژه | ۲ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مدیر تحقیق و توسعه | ۶ سال
دکتری مهندسی مواد- متالوژی
ساکن تهران
مدیر مهندسی فروش | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
سرپرست واحد خدمات پس از فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی متالوژی
ساکن تهران
مسیول دفتر فنی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندس متالورژی
ساکن تهران
مهندس کارگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر داخلی و کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
مدیر مناقصات | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس انتخاب مواد | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس مهندسی خرید | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی مهندسس مواد (متالوژی)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مواد_متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالورژی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
ساکن تهران
کارگاه جواهرسازی داشتم | ۲۲ سال
کارشناسی ارشد طراحی و ریخته گری و جواهر سازی و مجسمه سازی و ساخت
ساکن تهران
بازرس کنترل کیفیت | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مواد (متالورژی)
ساکن تهران