جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول مالی و تنخواه گردان | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - گرایش اکتشاف
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک÷
ساکن تهران
کارشناس امور اجرایی و قضایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج
ساکن کرج
کارشناس زمین شناسی | ۶ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
ساکن شاهین شهر و میمه
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران
کارشناسی معدن(اکتشاف)
ساکن تهران
مهندس | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن کوهبنان
تکنسین آزمایشگاه بتن | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران