جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۱۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس حمل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی استخراج معدن
ساکن تهران
تکنسین آزمایشگاه بتن | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران
مدیرداخلی آژانس ماشین | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فنی معدن | ۴ سال
کارشناسی ارشد تکتونیک
ساکن تهران
معاونت معدنی هلدینگ | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
مهندس طراح مسیر راه | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران
مسئول مالی و تنخواه گردان | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - گرایش اکتشاف
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - مکانیک سنگ
ساکن کرج
کارشناس معدن و کنترل کیفیت | ۶ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن همدان
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(ژئومغناطیس)
ساکن تهران
کارشناس | ۱۴ سال
کارشناسی معدن استخراج
ساکن تهران
سرپرست نقشه برداری | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
ساکن تهران