جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست لجستیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
کارشناس و مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
کارشناسی معدن
ساکن قروه
کارشناس زمین شناسی | ۶ سال
کارشناسی زمین شناسی
ساکن زرند
ریگر- Rigger | ۵ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران-نواب- بریانک شرقی-
کارشناس دفتر فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد معدن-مکانیک سنگ
ساکن تهران
مدیرفنی و مهندسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس تامین ورق آلات | ۷ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
مدیر فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن کرج
معلم | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
سرپرست اجرا و سرپرست شیفت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندس معدن
ساکن تهران
مدیر بخش ابزاردقیق | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد معدن-مکانیک سنگ
ساکن کرج
روابط خارجه و صادرات | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن ارومیه
مدیر فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی معدن ( استخراج )
ساکن تهران
کارشناس حقوق و دستمزد | ۴ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
مشاور و کارشناس گروه ریاضی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن و حفاری-استخراج
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
ساکن تهران
کارشناس تولید و کنترل کیفی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مسئول عملیات اجرایی | ۸ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن باغبهادران
مسئول مالی و تنخواه گردان | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن - گرایش اکتشاف
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک÷
ساکن تهران
کارشناس امور اجرایی و قضایی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج
ساکن کرج
کارشناس زمین شناسی | ۶ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
ساکن شاهین شهر و میمه