رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس معدن

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رایانه
ساکن تهران
مسئول فنی معدن | ۳ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران؛شهر قدس
مشاور شرکت های معدنی در خصوص اکتشاف و استخراج معدن | ۱۳ سال
کارشناسی استخراج معدن
ساکن تهران
کارشناس معدن | ۶ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن همدان
معاونت آموزش | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران
کارشناس ارشد برنامه ریزی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
مهندس اکتشاف | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۴ سال
کارشناسی زمین شناسی
ساکن تهران