رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس معدن

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول اکتشاف | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
بازرس کنترل کیفی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن سمنان
کارشناسی زمین شناسی
ساکن تبریز
مدیریت مجتمع | ۸ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی - پترولوژی
ساکن بانه
کارشناس فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن تهران
کارشناسی مهندس معدن
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و رایانه
ساکن تهران
مسئول فنی معدن | ۳ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران؛شهر قدس