جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
مدیر امور عمومی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- شهری
ساکن تهران
کارآموز در بخش معدن | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن- فرآوری مواد معدنی
ساکن پاوه
فروشنده | ۲ سال
گواهینامه پایان دوره مدیریت MBA
ساکن تهران
متریالمن | ۱ سال
کارشناسی فرآوری مواد معدنی فلزی
ساکن سمیرم
کارشناس کنترل پروژه و برنامه ریزی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی،صنایع شیمیایی
ساکن مشهد
مشاور | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازار MBA
ساکن تهران
ناظر | ۱۸ سال
کارشناسی زمین شناسی
ساکن تهران