جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۱۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مقاله نویسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
ساکن شیراز
کارشناسی زمین شناسی
ساکن تبریز
کارشناس و مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
کارشناسی معدن
ساکن قروه
کارشناس زمین شناسی | ۶ سال
کارشناسی زمین شناسی
ساکن زرند
ریگر- Rigger | ۵ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران-نواب- بریانک شرقی-
کارشناس دفتر فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد معدن-مکانیک سنگ
ساکن تهران
مدیرفنی و مهندسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
معلم | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
سرپرست اجرا و سرپرست شیفت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندس معدن
ساکن تهران
مدیر بخش ابزاردقیق | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد معدن-مکانیک سنگ
ساکن کرج