جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس معدن در تهران:
تعداد ۱۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس معدن یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس و مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن
ساکن تهران
سرپرست لجستیک | ۳ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
ریگر- Rigger | ۵ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران-نواب- بریانک شرقی-
کارشناس دفتر فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد معدن-مکانیک سنگ
ساکن تهران
مدیرفنی و مهندسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس تامین ورق آلات | ۷ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
معلم | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معدن
ساکن تهران
سرپرست اجرا و سرپرست شیفت | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندس معدن
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی معدن ( استخراج )
ساکن تهران
کارشناس حقوق و دستمزد | ۴ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
ساکن تهران
مشاور و کارشناس گروه ریاضی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معدن و حفاری-استخراج
ساکن تهران