جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۳۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش آبیاری و زهکشی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم وتکنولوژی بذر
ساکن تهران
مدیر فروش و بازرگانی | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی. زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
ساکن تهران
کارشناسی کشاورزی
ساکن ارومیه
کارشناس واحد امور مشتریان | ۲ سال
کارشناسی مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی
ساکن ارومیه
سر ناظر مقیم | ۵ سال
کارشناسی ارشد عمران آب
ساکن مشهد
کارشناس و مدیر بخش کشاورزی | ۴ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
ساکن کرج
کارمند میانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ساکن تهران
نصاب | ۱۰ سال
کاردانی کشاورزی شاخه زراعت و اصلاح نباتات
ساکن محمدیه
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن همدان
مدیر گسترش و فن آوری | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش اب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد کشاورزی
ساکن شیراز
مدیر مسول | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تبریز
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران-زلزله
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۶ سال
کاردانی حسابداری مالی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس ارشد تولید | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی_اقتصاد کشاورزی
ساکن شهریار
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مکانیک کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس شبکه مراقبت و حفظ نباتات | ۳ سال
مدرک فنی و حرفه ای شبکه کامپیوتر
ساکن کرج
همکار | ۱ سال
کاردانی مهندسی شیلات
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی آب - سازه های آبی
ساکن کرج
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس | ۱۵ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن پاوه
کارشناس اداری وفروش مبلمان شهری و تلویزیون شهری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن کرج
کارشناس بازاریابی و فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار
ساکن تهران