رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کشاورزی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس کشاورزی:
تعداد ۲۷ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند اجرایی کمک حسابدار | ۲ سال
سایر مدارک گذروندن دوره حسابداری
ساکن تهران
مجری طرح | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
ساکن تهران
استاد مدعو | ۲ سال
دکتری مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فضای سبز | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی
ساکن تهران
کارشناس واحد آموزش های کاربردی | ۲ سال
کارشناسی علوم و مهندسی آب
ساکن تهران
مدیر تیم | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی اصلاح گیاهان باغی
ساکن تهران
مربی کشاورزی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مدیر عامل مرکز | ۵ سال
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب
ساکن اصفهان
کارشناس فنی | ۹ سال
کارشناسی مهندسی نقشه برداری
ساکن بجنورد
کارشناس تدارکات | ۶ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن کرج
مدیر داخلی | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی- گرایش علوم دام
ساکن تهران
کارمند | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مدیریت مجتمع | ۸ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی - پترولوژی
ساکن بانه
کنترل پروژه و دفتر فنی | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب - سازه های آبی
ساکن زابل
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب
ساکن کرمان
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- گرایش زارعت
ساکن تهران
کارشناس تولید - سرپرست کوره | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - تولید
ساکن ساوه
دکتری مهندسی منابع آب
ساکن تهران
کارشناس سرباز | ۲ سال
کارشناسی گیاه پزشکی
ساکن شاهرود
مدیر ترابری و لجستیک | ۱۶ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن کرمانشاه
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران