جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۳۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند فروش و کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی ساخت و تولید ماشین آلات
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
ساکن تهران
خط تولید | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی گرایش:مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
ساکن فردیس
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن رشت
آموزگار | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق قدرت
ساکن یزد
کارشناسی گیاهپزشکی_کشاورزی
ساکن تهران
مسئول قراردادهای شرکت | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی(زراعت)
ساکن کرج
شغل آزاد | ۷ سال
کاردانی مکانیک
ساکن کرج
مسئول امور مالی | ۴ سال
دکتری کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن کرج
مسول دفتر مدیریت | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
ساکن تهران
کارمند اداری و منشی | ۳ سال
کارشناسی کارشناسی اقتصادکشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد طراحی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
ساکن تهران
مدیردپارتمان توسعه پایدار روستاهای ایران | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی
ساکن شهرری
کارشناس ژنتیک | ۵ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -زراعت
ساکن تهران
کارمند مالی اداری | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۶ سال
کاردانی حسابداری مالی
ساکن تهران
کارشناسی تهران
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مکانیک کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس اچ اس ایی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
مسافرکشی و آژانس | ۱۰ سال
کاردانی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کاربر | ۱ سال
کارشناسی مهمدسی کشاورزی
ساکن تهران
طراح | ۲ سال
کارشناسی مهندسی آّب
ساکن مشهد
مسعول ثبت نام و برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی منابع طبیعی.محیط زیست
ساکن چهاردانگه
مدیر پشتیبانی مالی اداری | ۲۴ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن شوشتر
کارشناس فروش | ۹ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
سایر مدارک مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
مسئول و کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ساکن شیروان