جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی علوم خاک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-خاکشناسی-تغذیه گیاه
ساکن مرودشت
کارشناس اداری وفروش مبلمان شهری و تلویزیون شهری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن کرج
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و فروش نرم افزار (آنتی ویروس) | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی و فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
پژوهشگر | ۷ سال
دکتری اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن فردیس
مدیر کارگاه و نماینده مدیر عامل | ۶ سال
دکتری اقتصاد( گرایش ساست و توسعه کشاورزی)
ساکن تهران
سرپرست ومنیجر خدمات واداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فروش و حسابداری انبار و فروش | ۵ سال
کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیولوژی و بیوتکنولوژی
ساکن تهران
حسابدار شرکت | ۱ سال
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
ساکن قائمشهر
مدیر کارگاه و نماینده مدیر عامل | ۵ سال
دکتری اقتصاد( گرایش ساست و توسعه کشاورزی)
ساکن تهران
مشاوره تغذیه | ۶ سال
دکتری تغذیه طیور
ساکن اسلامشهر، شیرودی
هنرآموز | ۶ سال
دکتری توسعه کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فروش و مناقصات | ۶ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس | ۵ سال
کارشناسی ارشد عمران آب
ساکن مشهد
فروشنده لوازم خانگی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس ناظر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
ساکن مریوان
پشتیبان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن یزد
کارشناس ژنتیک | ۵ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۶ سال
کاردانی معماری داخلی
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور
ساکن شهرستان بهارستان
کارشناسی مهندسی میدیریت تلفیقی آفات
ساکن قزوین.مهرگان
کارشناس پشتیبانی شبکه-help desk | ۲ سال
کارشناسی مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب (کشاورزی)
ساکن همدان
سرپرست انبار و ارسال کالا | ۱۲ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی_باغبانی
ساکن جیرفت
کارشناس تحقیق و توسعه ؛همکار طرح | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
ساکن تهران
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد کشف جرم
ساکن تهران
کارمند بخش بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فروش و مدیر کانال | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب
ساکن تهران
مدیر فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ساکن شیراز
دکتری مکانیک بیوسیستم(مکانیک ماشین‌های کشاورزی)
ساکن ارومیه، تبریز، خوی
مامور سرشماری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
ساکن تهران