جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۲ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فضای سبز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران،رشت
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
ساکن شازند
کارمند | ۳ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن کرج
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس آموزش و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن تهران
مشاوره فروش و مدیریت امور قرادادها | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی
ساکن ارومیه
مدیر پروژه و دبیر اجرایی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی در کشاورزی
ساکن رباط کریم
حسابدار و کارشناس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
ساکن تهران
کارشناس مشاوره و مسول ثبت شرکت ها | ۳ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
دکتری GIS&RS
ساکن کرج
مسئول بایگانی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح
ساکن تهران
حسابدار -در کارگاه های ساختمانی شرک | ۸ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران-زلزله
ساکن تهران
مدرس | ۱۲ سال
دکتری مهندسی کشاورزی گرایش خاکشناسی- پیدایش و رده بندی ا
ساکن تهران
مهندس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم دامی
ساکن تهران
مدیر کلینیک گیاهپزشکی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی
ساکن تهران
کارشناس بازیافت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مشاور بورس ایده | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن اصفهان
مدرس زبان انگلیسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کنتور خوان | ۱ سال
کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
ساکن کرج
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
رییس اداره کارگزینی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناسفروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- تغذیه دام و طیور
ساکن تهران
کارمند | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مشاور و کارشناس ارزیابی زمین | ۶ سال
دکتری علوم خاک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
ساکن کرج
مهندس ناظر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی-باغبانی
ساکن تهران
برنامه ریزی و توسعه شهری، ناظر عمران، ناظر تاسیسات | ۸ سال
کارشناسی عمران آب
ساکن تهران
سوپر وایزر | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی اب
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
دیپلم آرایش و پیرایش
ساکن رشت
کارشناس امور مشتریان | ۴ سال
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱