جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس ارشد فروش | ۱۰ سال
کارشناسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس پروژه | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناس فروش و حسابداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی گیاهپزشکی
ساکن تهران
منشی مدیرعامل | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی.
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور
ساکن شهرستان بهارستان
کارشناسی مهندسی میدیریت تلفیقی آفات
ساکن قزوین.مهرگان
کارشناس پشتیبانی شبکه-help desk | ۲ سال
کارشناسی مهندسی آب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب (کشاورزی)
ساکن همدان
سرپرست انبار و ارسال کالا | ۱۲ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی_باغبانی
ساکن جیرفت
مدیردپارتمان توسعه پایدار روستاهای ایران | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی
ساکن شهرری
حسابدار ارشد | ۷ سال
کارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه ؛همکار طرح | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
دیپلم حسابداری
ساکن کرج
مسئول دفتر -فروش و خدمات پس از فروش | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
ساکن تهران
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد کشف جرم
ساکن تهران
کارمند بخش بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس فروش و مدیر کانال | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب
ساکن تهران
مدیر فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی
ساکن شیراز
کارشناس پاسخگو امورمشترکین | ۴ سال
کارشناسی مهندسى کشاورزى
ساکن تهران
دکتری مکانیک بیوسیستم(مکانیک ماشین‌های کشاورزی)
ساکن ارومیه، تبریز، خوی
مامور سرشماری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین آلات
ساکن ارومیه
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
ساکن اصفهان
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد اگرواکولوژی گرایش زراعت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آلودگی محیط زیست
ساکن تهران
پرورش گل و گیاه و عینک سازی | ۸ سال
کاردانی مکانیسین
ساکن رشت
کارشناس فضای سبز-حسابدار- مسئول شبکه وکارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-آب
ساکن شیراز
مسئول کارگاه و طراح | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست
ساکن تهران
خط تولید | ۱ سال
کارشناسی صنایع غذایی گرایش:مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی
ساکن فردیس
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن رشت
آموزگار | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق قدرت
ساکن یزد
کارشناسی گیاهپزشکی_کشاورزی
ساکن تهران
مسئول امور مالی | ۴ سال
دکتری کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی
ساکن کرج
< صفحه بعد    ۲ ۱