جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسعول ثبت نام و برنامه نویس | ۱ سال
کارشناسی منابع طبیعی.محیط زیست
ساکن چهاردانگه
مدیر پشتیبانی مالی اداری | ۲۴ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن شوشتر
کارشناس فروش | ۹ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
سایر مدارک مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
مسئول و کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
ساکن شیروان
کارشناس | ۳۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی
ساکن ملارد
کارمند قسمت بایکانی | ۱ سال
کارشناسی لیسانس کشاورزی فوق لیسانس تربیت بدنی
ساکن انقلاب خ فرصت شیرازی
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی- گرایش مدیریت و تولید کشاورزی
ساکن شیراز
مدرس | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن پرند
کارشناس فروش و کشاورزی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب
ساکن ساری
جانشین سرپرست کارگاه و کادر فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندس آب
ساکن تهران
مدرس | ۹ سال
دکتری مهندسی باغبانی
ساکن تهران
مشاور مدیریت و بازاریابی | ۲۰ سال
دکتری مدیریت استراتژیک
ساکن اصفهان
کارشناس ارشد مسوول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ژنتیک ملکولی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن رشت
کارشناس فضای سبز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران،رشت
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
ساکن شازند
مشاوره فروش و مدیریت امور قرادادها | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی
ساکن ارومیه
مدیر پروژه و دبیر اجرایی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی در کشاورزی
ساکن رباط کریم
حسابدار و کارشناس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
ساکن تهران
کارشناس مشاوره و مسول ثبت شرکت ها | ۳ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
دکتری GIS&RS
ساکن کرج
مسئول بایگانی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران-زلزله
ساکن تهران