رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کشاورزی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

سرپرست فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مدیر ترابری و لجستیک | ۱۶ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
معلم | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن کرمانشاه
کارمند اجرایی | ۲ سال
سایر مدارک گذروندن دوره حسابداری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
کارمند و کمک حسابدار | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن کرج
کارشناس تدارکات | ۶ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن کرج
کارشناس GIS | ۹ سال
کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس مطالعات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی
ساکن تهران
کارشناسی زرعت و اصلاح نباتات-زراعت
ساکن تبریز، خیابان مفتح
کارشناسی ارشد سنجش از راه دور و سیستم الاعات جغرافیایی
ساکن بندر عباس، دانشگاه هرم
مدیر فروش و مشاور مدیرعامل | ۱۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد سازه های آبی
ساکن تهران
مسئول بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-اقتصادکشاورزی
ساکن تهران
نظارت عالیه و مناقصات | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۶ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن سراوان
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی تغذیه دام
ساکن شاهین شهر
کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
ساکن اراک
Support Manager,Custumer Relationship Manager | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارمند | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی آب، گرایش آبیاری و زهکشی
ساکن تهران