جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۳۷ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس | ۳۰ سال
کارشناسی مهندس کشاورزی
ساکن ملارد
کارمند قسمت بایکانی | ۱ سال
کارشناسی لیسانس کشاورزی فوق لیسانس تربیت بدنی
ساکن انقلاب خ فرصت شیرازی
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی- گرایش مدیریت و تولید کشاورزی
ساکن شیراز
مدرس | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن پرند
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن محمدیه
کارشناس فروش و کشاورزی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم مهندسی آب
ساکن ساری
جانشین سرپرست کارگاه و کادر فنی | ۳ سال
کارشناسی مهندس آب
ساکن تهران
مدرس | ۹ سال
دکتری مهندسی باغبانی
ساکن تهران
مشاور مدیریت و بازاریابی | ۲۰ سال
دکتری مدیریت استراتژیک
ساکن اصفهان
کارشناس ارشد مسوول فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ژنتیک ملکولی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن رشت
کارشناس فضای سبز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران،رشت
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی
ساکن شازند
کارشناس ارشد منابع انسانی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس آموزش و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن تهران
مشاوره فروش و مدیریت امور قرادادها | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی
ساکن ارومیه
مدیر پروژه و دبیر اجرایی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیوتکنولوژی در کشاورزی
ساکن رباط کریم
حسابدار و کارشناس بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
ساکن تهران
کارشناس مشاوره و مسول ثبت شرکت ها | ۳ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
دکتری GIS&RS
ساکن کرج
مسئول بایگانی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-زراعت و اصلاح
ساکن تهران
حسابدار -در کارگاه های ساختمانی شرک | ۸ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی -زراعت و اصلاح نباتات
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
دکتری مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران-زلزله
ساکن تهران
مدرس | ۱۲ سال
دکتری مهندسی کشاورزی گرایش خاکشناسی- پیدایش و رده بندی ا
ساکن تهران
مهندس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم دامی
ساکن تهران
کارشناس بازیافت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مشاور بورس ایده | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن اصفهان
مدرس زبان انگلیسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کنتور خوان | ۱ سال
کارشناسی علوم ازمایشگاهی دامپزشکی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
ساکن کرج
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران