جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس کشاورزی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر گسترش و فن آوری | ۳ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش اب
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد عمران-زلزله
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۶ سال
کاردانی حسابداری مالی
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
حسابدار و انباردار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی.گیاه پزشکی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مکانیک کشاورزی
ساکن تهران
همکار | ۱ سال
کاردانی مهندسی شیلات
ساکن تهران
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۷ سال
دکتری اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی علوم خاک
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و فروش نرم افزار (آنتی ویروس) | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی و فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
مدیر کارگاه و نماینده مدیر عامل | ۶ سال
دکتری اقتصاد( گرایش ساست و توسعه کشاورزی)
ساکن تهران
سرپرست ومنیجر خدمات واداری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی بیولوژی و بیوتکنولوژی
ساکن تهران
مدیر کارگاه و نماینده مدیر عامل | ۵ سال
دکتری اقتصاد( گرایش ساست و توسعه کشاورزی)
ساکن تهران
هنرآموز | ۶ سال
دکتری توسعه کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس ناظر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی گیاهپزشکی-بیماری شناسی گیاهی
ساکن تهران