جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (نرم افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
طراح سایت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات - برنامه نویسی تحت وب
ساکن تهران
پشتیبان شبکه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
برنامه نویس لاراول | ۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
برنامه نویس | ۱۲ سال
کارشناسی علوم کاپیوتر
ساکن تهران
منشی | ۵ سال
کاردانی برق
ساکن تهران
برنامه نویس موبایل | ۱ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن ملارد
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مسول شبکه وIT | ۱۰ سال
کارشناسی کارشناس کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-بهینه سازی
ساکن چالوس
کارشناسی برق-کنترل
ساکن کرج
گواهینامه پایان دوره Advanced PHP & MYSQL
ساکن تهران
اپراتور | ۶ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۰ سال
کارشناسی کامپیوتر (نرم افزار)
ساکن تهران
مسئول امور اداری | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن مشهد
برنامه نویس | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
طراح و پیاده ساز | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس بهینه سازی مدارک | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارپرداز – پشتیبان سیستم های نرم افزاری | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کاردانی نرم افزار
ساکن کرج
مسؤول دفتر | ۱ سال
کارشناسی کارشناس نرم افزار
ساکن ورامین
سرپرست فروش | ۷ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدرس | ۷ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
گزارشساز در قسمت بایگانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱ سال
کاردانی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس IT و ICT | ۱ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
پرداخت قبوض | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فناوری اطلاعات | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
ساکن تهران
عضو تیم برنامه نویسی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
مسئول خدمات پس از فروش، خدمات اینترنتی | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم و فناوری نانو
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱