رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس کامپیوتر (نرم افزار)

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (نرم افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

حسابرس | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی مسئول تست نرم افزار تولیدی شرکت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیریت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
مدیر فناوری اطلاعات | ۱۵ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس و مدیر پروژه | ۲ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
برنامه نویس وب | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
طراح سایت | ۵ سال
طراحی وب سایت
ساکن تهران
مدیر IT و تبلیغات | ۹ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
پشتیبان و توسعه دهنده ی سامانه ی آمار سازمان بنادر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن دامغان
پشتیبانی کامپیوتر بانک | ۱ سال
کارشناسی فناوری اطلاعاتit
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس امور ترجمه/پشتیبان وب سایت | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن تهران
مسئول اداری و کارشناس محتوا | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس تدرکات | ۱۲ سال
کارشناسی mcitp-ccna-ccnp
ساکن تهران
کارشناس فناوری اطلاعات | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست واحد امور مشتریان | ۱۰ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات it
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی crm و امور مشترکین | ۲ سال
کارشناسی کارشناس فناوری اطلاعات
ساکن تهران
طراح سایت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
ساکن تهزان
کارمند و پشتیبان سایت و شبکه اجتماعی | ۳ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
پشتیبان نرم افزار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
برنامه نویس وب | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند،نماینده شرکت | ۳ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
ساکن تهران
تست و تحلیل نرم افزار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس امور اداری و قراردادها | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فناوری اطلاعات | ۱۰ سال
کاردانی فناوری اطلاعات - شبکه
ساکن تهران
مهندس آی تی | ۴ سال
سایر گواهینامه ها CCNA
ساکن تهران
کارمند | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسي صنايع-سيستم بهره وري
ساکن تهران
هماهنگ کننده | ۲ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۱۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات و اماکن | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس پایگاه داده | ۶ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن ری
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن آزادی
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱