جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (نرم افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

دفتر زیارتی | ۵ سال
دیپلم کامپوتر
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی خارجی | ۱ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فنی | ۲۶ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس تست نرمافزار و برنامه نویس | ۱۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس سخت افزار | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مسئول آتی خرید جانشین امور اداری.انبار | ۴ سال
کاردانی برنامه سازی کامپیوتر
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس آی تی | ۱ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات- شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
دیپلم شبکه و نرم افزار رایانه(کامپیوتر)
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
پشتیبان سایت و شبکه های اجتماعی | ۳ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
برنامه نویس ارشد | ۴ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی راه آهن
ساکن تهران
کارآموز شبکه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
helpdesk | ۳ سال
کارشناسی مهندسی سخت افزار
ساکن تهران
کارشناس ارتباط با مشتریان | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس فرونت اند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن تهران
واحد کامپیوتر | 0
کارشناسی مهندسی کامپیوتر.نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس شیفت شب | ۴ سال
کارشناسی امنیت شبکه, تجارت الکترونک
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست تولید نرم افزار تحت وب | ۱۳ سال
کاردانی کامپیوتر - نرم افزار
ساکن تهران
مدیر سالن | ۶ سال
کارشناسی لیسانس الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس IT | ۲ سال
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
پشتیبان فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندس کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی مانیتورینگ | ۳ سال
کارشناسی IT
ساکن تهران
کارشناس IT | ۶ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر محتوای پایگاه آموزشی خبری عصر بانک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
ساکن تهران
استاد | ۵ سال
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر
ساکن بهشهر
پشتیبان | ۱ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس IT | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن اسلامشهر
کارشناسی ارشد مهندس کامپیوتر- ارشد شبکه های کامپیوتری
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۵ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱