جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس کامپیوتر (نرم افزار) یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر پروژه و برنامه نویس ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
طراحی اپلیکیشن و مدیر محتوا و راه اندازی و پیاده س | ۶ سال
کارشناسی It فناوری ارتباطات
ساکن تهران
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
IT و محتوا | ۲ سال
دیپلم ریاضی فزیک
ساکن تهران
مسئول سخت افزار و شبکه (IT) | ۴ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی IT (فناوری اطلاعات)
ساکن تهران
مدیر فنی قطعات کامپیوتری | ۴ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست و مسئول تست و تحلیل | ۴ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
طراح سایت | ۳ سال
کارشناسی ای تی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعە‌شناسی
ساکن تهران
مسئول آی تی | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیرپروژه | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناس کامیپوتر و شبکه | ۱۰ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۹ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
مدیر،حسابدار | ۱ سال
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - ای تی
ساکن تهران
مسئول سیستم های کامپیوتری | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر نرم افزار | ۲۰ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کاردانی برنامه نویسی
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر گرایش سیستم های کامپیوتری
ساکن تهران
سر پرست بخش دلیوری | ۳ سال
کارشناسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
برنامه نویس وب back end & front end | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی سایت و محتوا گذار | ۲ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس اندروید | ۷ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
طراح front-end | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس it | ۸ سال
کاردانی کامپیوتر گرایش نرم اقزار
ساکن تهران
Enterprise Support Expert | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کمک کارشناس | ۱ سال
سایر مدارک کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند بخش نصب و رنژه | ۲ سال
کارشناسی فن اوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
مسؤل آی تی و ثب تنام ومسؤل آموزش در سرای محله | ۳ سال
کارشناسی کتمپیوتر
ساکن تهران
فنی و مهندسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس فنی و فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی روابط عمومی | ۸ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
گواهینامه پایان دوره Advanced PHP & MYSQL
ساکن تهران
کارشناس امور مشترکین | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
برنامه نویس ASP.Net core و angular | ۲ سال
کاردانی رشته IT
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۳ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱