جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
تعداد ۳ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند اداری و منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی
ساکن تهران
کارمند تضمین کیفیت | ۱۰ سال
کاردانی نرام افزار کامپیوتر
ساکن نظرآباد
نقاش | ۸ سال
کارشناسی ارشد مندسی نانو الیاف
ساکن تهران