جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارمند اداری و منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی
ساکن تهران
کارمند تضمین کیفیت | ۱۰ سال
کاردانی نرام افزار کامپیوتر
ساکن نظرآباد
نقاش | ۸ سال
کارشناسی ارشد مندسی نانو الیاف
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۹ سال
کارشناسی ارشد فوق لیسانس MBA
ساکن خرم آباد
کارشناسی نساجی گرایش تکنولوژی
ساکن تهران
پژوهشگر و دانشجوی دکترا | ۴ سال
دکتری مهندسی شیمی فرآیند
ساکن تهران