رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس نساجی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
تعداد ۱۰ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر واحد امور نمایندگان | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- سیستم های اقتصادی اجتماعی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانو لیفی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن شهرری
اداری | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نساجی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تولید
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نساجی
ساکن کرج
سرپرست سالن تولید | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
مدیر تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنایع نساجی
ساکن تهران
جانشین مدیر تحقیق و توسعه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران