جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر مدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی با معدل 19/04
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-مدیریت صنایع نساجی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن ملارد
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت نساجی
ساکن تهران