جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

دکتری مهندسی شیمی نساجی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارمند اداری و منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نساجی با معدل 19/04
ساکن تهران
مسئول فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد شیمی آلی
ساکن رباط کریم
کارشناس فروش مواد شیمیایی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی مدیریت صنایع تکنولژی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نساجی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر- رنگ
ساکن تهران