رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس نساجی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس نساجی در تهران:
تعداد ۴ رزومه مرتبط با گروه مهندس نساجی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس حسابداری | ۷ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت تولید
ساکن تهران
کارمند سفارشات خارجی | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی نساجی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نساجی
ساکن تهران