جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۷ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارفرما | ۴ سال
کارشناسی علوم اقتصاد
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
مدرس رباتیک | ۳ سال
کارشناسی تعمیرو نگهداری هواپیما
ساکن تهران
تحقیقات و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی ارشد هوافضا
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
ساکن تهران
کارآموز شبکه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
ساکن تهران