جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۱۲ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی هوافضا
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناسی برق گرایش الکترونیک
ساکن ری
کارشناس مکانیک | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
دبیر ریاضی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس ( بازرس) | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۴ سال
کارشناسی مهندسی ساخت و تولید
ساکن تهران
تکنسین برق | ۴ سال
کارشناسی برق صنعتی
ساکن قدس
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - توربوماشین
ساکن تهران
سرپرست نقشه کشی و مسول کامپیوتر | ۱۲ سال
کارشناسی تکنولوژی عمران - عمران
ساکن تهران