جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۱۱ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
مدرس رباتیک | ۳ سال
کارشناسی تعمیرو نگهداری هواپیما
ساکن تهران
تحقیقات و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناسی ارشد هوافضا
ساکن تهران
مهندس پایپینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا گرایش سازه های هوایی
ساکن تهران
کارآموز شبکه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(IT)
ساکن تهران
کارشناس فنی.تکنسین قسمت کابل کشی و سینی صنعتی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن کبودراهنگ
مدیر فنی مهندسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مکاترونیک
ساکن رامسر
کارشناسی ارشد هواوفضا-سازه های هوایی
ساکن تهران