رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس هوافضا و هوانوردی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۸ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول مالی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران
کارشناس مهندسی تولید | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
تحلیلگر و طراح پروژه های صنعتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - توربوماشین
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی اقتصاد کشاورزی
ساکن سراوان
مدیر تولید | ۸ سال
گواهینامه پایان دوره خلبانی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران