جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی:
تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر فنی مهندسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مکاترونیک
ساکن رامسر
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد هواوفضا-سازه های هوایی
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی خرید | ۷ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
گواهینامه پایان دوره حسابداری
ساکن تهران
کارشناس امور بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن اسلامشهر
کارشناس تولید و تست و تجمیع | ۱ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا-سازه های هوایی
ساکن اصفهان
کارشناسی مهندسی هوافضا
ساکن تهران
مدرس فنی | ۳ سال
کارشناسی تعمیرو نگهداری هواپیما
ساکن تهران
کارشناسی • کارشناسی مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات
ساکن تهران
مهندس طراح و اجرای تاسیسات مکانیکی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندس مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندس مکانیک-تبدیل انرژی
ساکن تهران