رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس هوافضا و هوانوردی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی در تهران:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

دبیر انجمن | ۲ سال
کارشناسی اویونیک
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۵ سال
دکتری مهدنسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناس تست و کنترل کیفی برد های الکترونیکی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی هوافضا
ساکن تهران
مسئول مالی | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران