رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندس هوافضا و هوانوردی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندس هوافضا و هوانوردی در تهران:
تعداد ۹ رزومه مرتبط با گروه مهندس هوافضا و هوانوردی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

تحلیلگر و طراح پروژه های صنعتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
ساکن تهران
کارشناس طراح | ۱ سال
کارشناسی ارشد هوافضا-آیرودینامیک (مکانیک سیالات)
ساکن تهران
کارشناس مهندسی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا - توربوماشین
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد
ساکن تهران
کارشناسی تعمیر ونگهداری هواپیما
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا_دینامیک پرواز و کنترل
ساکن تهران
مدیر فروش،کارشناس شبکه | ۷ سال
کارشناسی ارشد هوافضا دینامیک پرواز و کنترل
ساکن تهران
مشاور | ۱ سال
کارشناسی مهندس هوافضا
ساکن تهران