جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۳۰۰ رزومه مرتبط با گروه بازاریابی و فروش یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر فروش | ۵ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
مدرس بازرگانی و ریاضی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(MBA) گرایش بازاریابی
ساکن تهران
طراح سازه | ۱ سال
کارشناسی ارشد عمران سازه
ساکن تهران
تکنسین برق ساختمان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق - مخابرات
ساکن تهران
بازاریاب | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
نقشه کش صنعتی | ۲ سال
کارشناسی نقشه کشی و طراحی صنعتی
ساکن رباط کریم
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارمند روابط عمومی (مدیر سایت) | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن کرج
کارشناس مالی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
تیم بازاریابی | ۳ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت صنعتی
ساکن تهران
رزرواسیون و فروش | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن کرج
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی شبکه کامپیوتری
ساکن تهران
مدیر سیستم ها و روش ها (کارشناس ارشد معادل مدیر) | ۹ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی معمارى
ساکن تهران
مدیر فروش | ۵ سال
کاردانی مکانیک
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۳ سال
کارشناسی زبان
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
سوپروایزر و مدرس | ۳ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
سوپروایزر و مدرس | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق و کنترل
ساکن تهران
کارشناس فروش و بازاریابی | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
بازاریاب تلفنی و حسابدار | ۸ سال
کاردانی گرافیک رایانه
ساکن تهران
کارشناس حقوقی فروش | ۵ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۱۰ سال
کارشناسی سخت افزار کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن خرم آباد
مدیرفروش | ۶ سال
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
مدیر | ۱۲ سال
سایر مدارک دوره های تخصصی کامپیوتر
ساکن اراک
سرپرست فنی | ۴ سال
کارشناسی مدیریت (مدیریت بازرگانی)
ساکن کرج
مدیر فروش | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض
ساکن تهران
کارمند فروش واداری واحد آموزش | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر داخلی امور دفتری و اداری | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
مسئول دفتر - | ۱۴ سال
کارشناسی حسابداری علمی و کاربردی
ساکن تهران
معاون مدیرعامل | ۹ سال
کارشناسی ارشد MBA / Strategic Management
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی علوم تربیتی .مدیریت اموزشی
ساکن تبریز
مدیر داخلی و سیاست گذار | ۵ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت مالی
ساکن کرج
مدرس | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی (طراحی فرآیندهای پلیمر)
ساکن تهران
سرپرست فروش | ۸ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱