جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسین گوناگون:
تعداد ۴۱ رزومه مرتبط با گروه مهندسین گوناگون یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

نمونه بردار و کار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس برق پست های فوق توزیع | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک - مکاترونیک
ساکن تبریز
کارشناس فنی واحد طراحی و ساخت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی/سیستمهای انرژی
ساکن تهران
محقق- مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن تهران
تحقیقات و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
سایر مدارک مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع مهندس مکانیک
ساکن تهران
مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مدیرارشد بازرگانی | ۱۵ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
مدیر آزمایشگاه کالیبراسیون | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش شهری
ساکن تهران
مدیر | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد Engineering management
ساکن تهران
سرپرست کنترل کیفی | ۳ سال
کارشناسی برق
ساکن بروجرد
مدیر پروژه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست اتوماسیون | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن اصفهان
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
مدیرفروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی و فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد تغذیه دام
ساکن کرج
مدیر پروژه گل گهر 2 | ۱۵ سال
کارشناسی کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس ارشد بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مهندس ناظر | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس GIS | ۲ سال
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ساکن قروه
کارشناس آزمون | ۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدرک فنی و حرفه ای دوره هاى ١-نقشه خوانى ٢-برآورد مصالح ٣-autocad ٤-r
ساکن تهران
کارمند دفتر فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (شیلات)
ساکن تهران
مدیر اجرایى | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسى برق
ساکن تهران
کارشناس برق | ۲ سال
کارشناسی مهندس برق گرایش قدرت
ساکن کرج
مدیر کیفی | ۵ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مکاترونیک
ساکن رامسر
متریالمن | ۱ سال
کارشناسی فرآوری مواد معدنی فلزی
ساکن سمیرم
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارمند دفتری | ۱ سال
کارشناسی مهندسی متالوژی گرایش مواد_سرامیک
ساکن شاهین شهر
سایر مدارک زبان
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱