رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندسین گوناگون

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسین گوناگون:
تعداد ۳۷ رزومه مرتبط با گروه مهندسین گوناگون یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پترولوژی
ساکن تهران
کارشناس دفتر برنامه ریزی | ۵ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد سر مهندسی مکانیک کشتی نامحدود
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
ساکن کرج
کارشناس پایپینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
ساکن تهران
مهندس فروش | ۵ سال
کارشناسی مکانیک سیالات
ساکن تهران
متصدی امور دفتری | ۹ سال
کارشناسی تکنولوژی و مهندسی ساخت و تولید
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس مکانیکال | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
تکنسین دفتر فنی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیرعامل و دبیرخانه | ۴ سال
کارشناسی برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
سایر مدارک مهندس تاسیسات مکانیکی پایه سه
ساکن تهران
نقشه بردار | ۵ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مسئول کنترل کیفیت ورودی کالا | ۲۰ سال
کاردانی کنترل کیفیت خودرو
ساکن ملارد
کارشناسی نفت گرایش استخراج
ساکن تهران
مدیرپروژه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن جیرفت
کارشناس دفتر فنی پایپینگ | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین آلات
ساکن مبارکه
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس ثبت خسارت درمان | ۱ سال
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
مشاور ه و طراحی معماری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
تاسیسات برق | ۳ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن مرند
کارشناس کنترل پروژه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
مدیر اداری پرسنلی و مانبع انسانی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات شاخه تجارت الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارسناس gis | ۷ سال
کارشناسی مهندسی نقشه برداری
ساکن تهران
کارشناس ارشد مرکز رشد و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- مهندسی سیستم های انرژی
ساکن تهران
طرح نظام (امریه) | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت - اکتشاف
ساکن مشهد
مدیر پالایشگاه | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد کنترل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
مدیر فنی | ۷ سال
دکتری مهندسی شیمی
ساکن تهران
بازرس فنی | ۵ سال
کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات
ساکن تهران
کارشناس سیویل | ۱ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن کرمانشاه
مهندس ناظر و سرپرست کارگاه | ۷ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن سنندج
بازرس فنی الکتریکال | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد برق-قدرت
ساکن تهران