جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسین گوناگون:
تعداد ۵۰ رزومه مرتبط با گروه مهندسین گوناگون یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر پروژه | ۱۰ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
ساکن تهران
کارشناس طراحی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۴ سال
کارشناسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق
ساکن ارومیه
کارشناس ارشد فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
مشاور | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارمندبازرگانی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پلیمر
ساکن تهران
معاون فنی و برنامه ریزی | ۲۷ سال
کارشناسی راه و ساختمان - عمران
ساکن تهران
مدیر آزمایشگاه کالیبراسیون | ۱۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش شهری
ساکن تهران
مدیر تضمین کیفیت | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی شیمی (پتروشیمی)
ساکن تهران
مجری و ناظر طرح | ۴ سال
کارشناسی عمران_عمران (راه و ساختمان)
ساکن تهران
مشاور ه و طراحی معماری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
کارشناس امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
سرپرست ایمنی و بهداشت | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی نانومواد
ساکن تهران
دبیر | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پترولوژی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس ایمنی و بهداشت کار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه‌ای
ساکن فسا
کارشناس اچ اس ایی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس RS & GIS | ۸ سال
کارشناسی ارشد GIS & RS
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت | ۱۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی وطراحی صنعتی
ساکن اسلامشهر
کارشناس کنترل پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی نفت- گرایش پژوهش نفت
ساکن تهران
کارمند اداری-فروش | ۲ سال
کارشناسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
مدیرفروش وبازاریابی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - برنامه ریزی سیستمهای انرژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد عمران
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
واحد تحقیق و توسعه و واحد برق | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل
ساکن تهران
کارشناس طراحی معماری | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
نمونه بردار و کار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس برق پست های فوق توزیع | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک - مکاترونیک
ساکن تبریز
کارشناس فنی واحد طراحی و ساخت | ۴ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
محقق- مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
مدیر | ۷ سال
کارشناسی مهندس شیمی
ساکن تهران
تحقیقات و توسعه | ۷ سال
کارشناسی مکانیک-ساخت و تولید
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
سایر مدارک مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع مهندس مکانیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱