رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندسین گوناگون

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسین گوناگون در تهران:
تعداد ۴۲ رزومه مرتبط با گروه مهندسین گوناگون یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس GIS | ۹ سال
کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
معاونت آموزش | ۲ سال
کارشناسی ارشد زمین شناسی
ساکن تهران
کارمند -کنترل کیفی و طراحی قطعات صنعتی | ۲ سال
کاردانی نقشه کشی معماری
ساکن تهران
مهندس ناظرشرکت با مسئولیت محدودساتراپ بنا غرب | ۳ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
سرپرست فروش و فنی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پترولوژی
ساکن تهران
مدیر فنی و سرپرست کارگاه | ۵ سال
کارشناسی مکانیک (ساخت وتولید)
ساکن تهران
اداری ،بیمه ،تکثیر ،مالیات، بایگانی،اداری | ۹ سال
کارشناسی علوم سیاسی
ساکن تهران
کارمند | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس کنترل پروژه و مدارک | ۴ سال
کارشناسی مهنثسی نفت_مخازن
ساکن تهران
مدیر برنامه ریزی و فروش (سهام دار) | ۴ سال
کارشناسی مهندس برق
ساکن تهران
سرپرست کارگاه اجرای تاسیسات | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندس مکانیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
تکنسین ازمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی مهندسی عمران اجرائی
ساکن تهران
کارمند | ۱۰ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد سر مهندسی مکانیک کشتی نامحدود
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی
ساکن تهران
کارشناس برق | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
اداری-فنی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مدرک مسئول فنی
ساکن تهران
برق کشی تاسیسات | ۳ سال
کارشناسی مکانیک تاسیسات حرارتی برودتی
ساکن تهران
طراحی و سیم بانی خطوط برق | ۳ سال
کارشناسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۴ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی ملکولی.میکروبیولوژی
ساکن تهران
کارمند و حسابداری | ۵ سال
کارشناسی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ
ساکن تهران
مدرس | ۵ سال
دکتری محیط زیست
ساکن تهران
تکنسین هسته ای | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
مشاور و مدرس تحصیلی و اموزسی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
CS Core engineer | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
مدیر بازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر فنی | ۴ سال
دکتری مهندسی شیمی
ساکن تهران
عضو هیئت مدیره | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
موسس | ۱۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
پتروشیمی متانول کاوه | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق کنترل ابزار دقیق
ساکن تهران
تحقیق و توسعه و طراح در واحد برق | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل
ساکن تهران
کارشناس تضمین کیفیت | ۲ سال
کارشناسی ارشد MBA
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
تحقیقات و توسعه آزمایشگاهی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱