جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۴۰ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن کرج
طراح گرافیست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات
ساکن کرمانشاه
کارشناس فنی و کیفی | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن قائمشهر
مسئول کنترل کیفیت | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بایوتکنولوژی
ساکن تهران
تعمیرکار موبایل | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن کرج
مدرس ریاضی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن کرج
انجام تمامی پروژه های کارشناسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد برق- الکترونیک
ساکن تهران
طراح و مسئول بخش اجرا | ۲ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مسئول تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن کرج
کارشناس فنی بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
استاد آزمایشگاه تخصصی اندازه گیری الکتریکی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الترونیک
ساکن تهران
تعمیرکار ماشینهای اداری | ۲۰ سال
کاردانی کامپیوتر . تجهیزات پزشکی .کارشناسی و کاردانی
ساکن همدان
مسئول تجهیزات پزشکی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
داور و مدیر پروژه های تحقیقاتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
ساکن تهران
مدیر انبار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس QC | ۶ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
مسئول بخش خدمات پس از فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برق مخابرات-سیستم
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
بازاریاب تلفنی | ۳ سال
کاردانی فنی تجهیزات پزشکی تجهیزات اتاق عمل
ساکن تهران
تحقیق و توسعه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات سیستم
ساکن تهران
کارشناس محصول | ۹ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
مدیر پروژه و کنترل و برنامه ریزی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس بخش فروش و همچنین بخش تولید | ۳ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
دکتری مهندسیزشکی
ساکن تهران
مالک ،فروشنده، | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن صحنه
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم
ساکن تهران
کارورزی در قسمت تجهیزات پزشکی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک
ساکن قم
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق
ساکن تهران
مهندس پشتیانی فنی | ۳ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد نانو بیو تکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
ساکن تهران