رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مهندسی پزشکی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۲۳ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن شمیران
کارشناسی مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
اداری-فنی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مدرک مسئول فنی
ساکن تهران
کارشناس ارشد کنترل | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
ساکن تهران
دکتری مهندسی برق-گرایش مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی پزشکی
ساکن تهران
مسئول بخش بیوشیمی | ۲ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی
ساکن ملایر
کارشناسی ژنتیک
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
ساکن تهران
مدیر فنی | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن تهران
مهندس پشتیبانی فنی | ۴ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن عظیمیه
کارشناس تعمیرات | ۷ سال
کارشناسی روانشناسی صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس تجهیزات پزشکی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی (بالینی)
ساکن قرچک
مدیر فنی | ۳ سال
کارشناسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
تعمیرکار ماشینهای اداری | ۲۰ سال
کاردانی کامپیوتر . تجهیزات پزشکی .کارشناسی و کاردانی
ساکن همدان
تعمیرات برق صنعتی و خانگی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد الکترونیک
ساکن ماهدشت
مسئول پشتیبانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای- پرتو پزشکی
ساکن تهران