جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۲۴ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
ساکن تهران شهر پرند
اپراتور | ۱ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن شهرقدس
راه انداز و کارفرما | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
فروشنده اصلی و بازار یاب | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی( بیومتریال)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مواد - نانو مواد (نانوفناوری)
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومواد
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی-بیومتریال
ساکن اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مسئول تولید محتوا | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن تهران
مدیریت منطقه غرب | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومواد
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق-اگرایش الکترونیک
ساکن تهران
مدیر بازرگانی و امور داخلی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۸ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
بازاریابی و کارمند آژانس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مدیر دفتر مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس برق | ۲ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
طراحی و پشتیبانی سایت و تدریس طراحی سایت و سئو | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن اهواز