جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

بازاریابی و کارمند آژانس | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مدیر دفتر مدیرعامل | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس برق | ۲ سال
کارشناسی برق
ساکن تهران
طراحی و پشتیبانی سایت و تدریس طراحی سایت و سئو | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
مدرس | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهزان
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن اهواز
راه انداز و کارفرما | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ساخت و تولید
ساکن تهران
مسئول تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن کرج
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس ارشد اداری | ۸ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس رسانه | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
ساکن تهران
کارشناس تولید | ۳ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
ساکن اسلامشهر
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکارونیک
ساکن تهران
کارشناس نرم افزار | ۱ سال
کارشناسی کارشناسی برق - مخابرات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
هنرآموز | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد الکترونیک
ساکن تهران
حرفه مستقل | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن مشهد
کارشناس حقوق و دستمزد | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
ساکن تهران
مسئول فنی کلینیک ارتوپدی فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران