جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۴۳ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس بخش فروش و همچنین بخش تولید | ۳ سال
کارشناسی مهتدس برق و الکترونیک
ساکن تهران
مهندس طراحی | ۶ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
دکتری مهندسیزشکی
ساکن تهران
مالک ،فروشنده، | ۵ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن صحنه
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات سیستم
ساکن تهران
کارورزی در قسمت تجهیزات پزشکی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک
ساکن قم
کارشناسی مهندسی پزشکی (بالینی)
ساکن قرچک
مدیر فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد برق
ساکن تهران
مهندس پشتیانی فنی | ۳ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
طراح سیستم های اداری، کارشناس BPMS | ۱ سال
کارشناسی کارشناسی برق - مخابرات
ساکن تهران
سیمبان و مسئول اجرایی و پشتیبانی فنی شبکه زیرساخت | ۲ سال
کارشناسی مهندسی مخابرات (انتقال)
ساکن بندر انزلی
تعمیرکار موبایل | ۲ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن کرج
سوپروایزر فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد نانو بیو تکنولوژی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت
ساکن تهران
کارشناسی برق گرایش الکترونیک
ساکن ری
کارشناس فروش و سرپرست نمایندگان شهرستانها | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
و مسول اجرا پروزه و acceptance | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی و فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی کارشناس مهندس پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن قم
برنامه نویس پردازش داده | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیومکانیک
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
ساکن تهران
مدیر آموزش و مدرس | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس تجهیزات پزشکی و مسئول فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مسئول تجهیزات پزشکی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پرتو پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی-بیومکانیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
ساکن تهران
ناظر فنی | ۱ سال
کارشناسی مهندس پزشکی
ساکن تهزان
مسعول فروش و بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی _ گرایش بیومکانیک
ساکن تبریز
< صفحه بعد    ۲ ۱