جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مهندسی پزشکی:
تعداد ۳۶ رزومه مرتبط با گروه مهندسی پزشکی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
طراحی RF | ۵ سال
دکتری مهندسی برق - الکترونیک RF
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک)
ساکن تهران
کارشناس محصول | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
ساکن تهران
اداری-فنی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مدرک مسئول فنی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن کرج
مسئول دفتر هیئت مدیره | ۱۵ سال
کاردانی حسابداری مالی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانى و فروش | ۱ سال
کارشناسی برق الکترونیک
ساکن صفادشت
Piping Expert | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس تعمیر و نگه داری | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مکاترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
ساکن تهران
کارشناس ایمنی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی (بیومتریال)
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۷ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی و خارجی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
ساکن تهران
طراح و مسئول بخش اجرا | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری و شهر سازی گرایش مسکن
ساکن تهران
کارشناسی ارشد پمخابرات (میدان)
ساکن شهریار
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات
ساکن کرمانشاه
کارشناس فنی و کیفی | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارشناس | ۱ سال
دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
ساکن قائمشهر
مسئول کنترل کیفیت | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بایوتکنولوژی
ساکن تهران
مدرس ریاضی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی - بیومکانیک
ساکن کرج
انجام تمامی پروژه های کارشناسی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد برق- الکترونیک
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مسئول تحقیق و توسعه | ۴ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن کرج
کارشناس فنی بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
استاد آزمایشگاه تخصصی اندازه گیری الکتریکی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق الترونیک
ساکن تهران
تعمیرکار ماشینهای اداری | ۲۰ سال
کاردانی کامپیوتر . تجهیزات پزشکی .کارشناسی و کاردانی
ساکن همدان
داور و مدیر پروژه های تحقیقاتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - کنترل
ساکن تهران