جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۲۲ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
شبیه ساز مدارهای الکترونیک قدرت | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق و مهندسی انرژی
ساکن تهران
مسوول وصول مطالبات | ۸ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
کارشناس وصول | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت بیمه
ساکن تهران
حسابداری و کمک حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری صنعتی
ساکن ری
کارشناس HSE | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن فردوس
کارمند قسمت بایکانی | ۱ سال
کارشناسی لیسانس کشاورزی فوق لیسانس تربیت بدنی
ساکن انقلاب خ فرصت شیرازی
کارشناس توانبخشی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
مدیر مالی واداری | ۳۰ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
دیپلم برنامه نویسی
ساکن تهران
فروشگاه موبایل و تبلت و لوازم جانبی | ۷ سال
کاردانی مدیریت دولتی
ساکن تهران
دبیر کارگروه | ۱ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن قزوین
مدیر فنی | ۱ سال
دیپلم ریاضی و فیزیک
ساکن تهران
فروش | ۳ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
مدریت منابع انسانی | ۵ سال
کاردانی متالورژی صنعتی
ساکن تهران
کارشناسی آمار
ساکن تهران
کارمند اداری | ۴ سال
کاردانی حسابرسی
ساکن تهران
کارشناس دفتر فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
معاون ودیر اجرایی (کاخدار)- مدیر هتلینگ | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت هتلداری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
ساکن تهران