جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۱۶ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی شیمی گرایش پتروشیمی نفت گاز
ساکن تهران
مدیرفروش | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
فروش | ۳ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
مدرس | ۵ سال
دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
ساکن تهران
منشی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی تاریخ
ساکن تهران
کاردانی امور فرهنگی
ساکن تهران
کنترل پروژه | ۶ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارآموز طراحی | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشتی سازی
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناس HSE | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک
ساکن فردوس
کارمند قسمت بایکانی | ۱ سال
کارشناسی لیسانس کشاورزی فوق لیسانس تربیت بدنی
ساکن انقلاب خ فرصت شیرازی
کارشناس توانبخشی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی داخلی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
دیپلم برنامه نویسی
ساکن تهران