جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۲۰ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای و اجرای مسابقات
ساکن تهران
کارمند اداری - فروش | ۵ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
منشی | ۹ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی بدون گرایش
ساکن تهران تهران
گرافیست و طراح | ۸ سال
کارشناسی ادبیات
ساکن تهران
مسئول دفتر و کمک حسابدار | ۳ سال
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۶ سال
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن تهران
مربی | ۱۶ سال
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن کرج
فروشنده | ۱ سال
دیپلم علوم سیاسی
ساکن تهران
کارشناس پشتیبانی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
ساکن کرج
مترون کلینیک درمانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۲ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
ساکن تهران
کارآموز | ۸ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش و انباردار | ۱۰ سال
کاردانی مدیریات بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بخش عملیات | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک
ساکن رشت
کارشناس استعداد یابی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی روانشناسی کودکان
ساکن تهران