رزومه متقاضیان استخدام در زمینه ورزشی و تندرستی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۱۷ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش مودم و اینترنت | ۷ سال
دیپلم الکترونیک
ساکن تهران
حسابداری و کمک حسابداری | ۳ سال
کارشناسی حسابداری صنعتی
ساکن ری
مشاوره تغذیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ساکن تهران
انباردار | ۳ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن ساوه
حسابدار مالی | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
مدیر تولیدی | ۶ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
مربی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
ناظر | ۱ سال
مدرک فنی و حرفه ای اتوکد - لوگو - برق صنعتی - برق ساختمان
ساکن تهران
مدیرمالی | ۱۹ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن دزفول
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
CEO | ۸ سال
کاردانی مدیریت جهانگردی
ساکن تهران
مدیر فروشگاه اینترنتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
مترجم زبان ژاپنی در سفارت | ۱۵ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران
انبار دار پوشاک به مدت ۴سال | ۱۳ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران