جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۲۱ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسوول پذیرش و ثبت نام | ۱ سال
کارشناسی ریاضیات و کاربردها
ساکن تهران
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
مدیریت داخلی و روابط عمومی | ۱۰ سال
کارشناسی بیومکانیک ورزشی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۵ سال
کاردانی حسابرسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نفت
ساکن شهر جدید هشتگرد
کارشناس اداری و بازرگانی | ۱۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان
ساکن کرج
منشی و حسابدار | ۱ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
مربی کاراته | ۲ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
مدیر سمعی بصری روابط عمومی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد دانشجوی تبلیغ فرهنگی
ساکن بندر کنگان
امور قراداد | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
ساکن اصفهان
سایر مدارک سیکل
ساکن بانه
کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی کاربردی
ساکن پردیس
رئیس حسابداری | ۵ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری حسابرسی
ساکن تهران
مدیریت محتوا .ژورنالیست لوازم ورزشی | ۵ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
کارمند حمل و نقل | ۶ سال
دیپلم معماری
ساکن تهران
سرپرست کارگاه | ۸ سال
کارشناسی مهندسی عمران-عمران
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۲۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران