رزومه متقاضیان استخدام در زمینه ورزشی و تندرستی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی:
تعداد ۲۸ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

اپراتور | ۸ سال
کارشناسی تربیت بدنی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مدیریت جهانگردی
ساکن تهران
مدیر تولید-مدیر فروش-مسئول فنی | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن مشهد
استاد | ۱۷ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
حسابداری تولید | ۲ سال
کاردانی حسابداری بازرگانی
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۸ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی_گیاه پزشکی
ساکن تهران
مدیریت و مربی | ۵ سال
کارشناسی ارشد ارشد ژنتیک
ساکن تهران
مسئول ترخیص کالا از انبار | ۴ سال
کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
ساکن تهران
حسابدار و مسول خزانه و فروش | ۸ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس پشتیبان | ۸ سال
کاردانی حسابداری صنعتی
ساکن شهرری میدان نماز
بدنسازی | ۶ سال
کاردانی علوم انسانی
ساکن تهران
مسئول استخر | ۹ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدرس | ۹ سال
سایر گواهینامه ها دوره جامع مربیگری مهد کودک
ساکن تهران
کارشناسی زبان وادبیات عربی
ساکن بابلسر
مربی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
دبیر کمیته و سر مربی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی ورزش
ساکن تهران
مسئول فروش | ۱ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه و رژیم درمانی
ساکن تهران
تکنسین | ۴ سال
کارشناسی ریاضیات وکاربردها
ساکن تهران
مدرس دانشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد تربیت بدنی
ساکن تهران
کارشناس بازاریابی و فروش | ۱۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
پشت دستگاه | ۱۰ سال
دیپلم معماری
ساکن تهران
کارشناسی شیمی کاربردی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
سایر گواهینامه ها حسابداری
ساکن تهران
مشاوره تغذیه | ۴ سال
کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ساکن تهران
انباردار | ۳ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن ساوه
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران