رزومه متقاضیان استخدام در زمینه ورزشی و تندرستی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی در تهران:
تعداد ۱۵ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر تولیدی | ۶ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن تهران
مربی | ۳ سال
کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
ناظر | ۱ سال
مدرک فنی و حرفه ای اتوکد - لوگو - برق صنعتی - برق ساختمان
ساکن تهران
مدیرمالی | ۱۹ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیر فنی | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن تهران
CEO | ۸ سال
کاردانی مدیریت جهانگردی
ساکن تهران
کارشناس متد | ۶ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
ساکن تهران
مدیر فروشگاه اینترنتی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
مترجم زبان ژاپنی در سفارت | ۱۵ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران
انبار دار پوشاک به مدت ۴سال | ۱۳ سال
سایر مدارک غیره
ساکن تهران
کارمند فروش | ۹ سال
کاردانی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
بازاریابی | ۱ سال
کارشناسی علوم سیاسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای و اجرای مسابقات
ساکن تهران
گرافیست و طراح | ۸ سال
کارشناسی ادبیات
ساکن تهران