جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
ورزشی و تندرستی در تهران:
تعداد ۱۸ رزومه مرتبط با گروه ورزشی و تندرستی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسئول دفتر و کمک حسابدار | ۳ سال
کارشناسی اقتصاد کشاورزی
ساکن تهران
مسئول دفتر مدیر عامل | ۶ سال
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن تهران
فروشنده | ۱ سال
دیپلم علوم سیاسی
ساکن تهران
مترون کلینیک درمانی | ۵ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
ساکن تهران
مدیر فروش | ۱۲ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
ساکن تهران
کارآموز | ۸ سال
کارشناسی مهندس صنایع
ساکن تهران
کارشناس فروش و انباردار | ۱۰ سال
کاردانی مدیریات بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس بخش عملیات | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
كارشناس فروش نرم افزار | 0
مدرک فنی و حرفه ای مداراك برق خودرو- تزئينات خودرو- موتور و گيربكس-تع
ساکن تهران
کارشناس استعداد یابی | ۴ سال
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی روانشناسی کودکان
ساکن تهران
کارشناسی مهندسى کامپیوتر سخت افزار
ساکن تهران
مدیرحوزه ریاست | ۱۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
ساکن تهران
امورمالی و انبارداری | ۳ سال
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مربی رزمی (کیک بوکسینگ) | ۱ سال
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات IT
ساکن تهران