رزومه متقاضیان استخدام در زمینه هنرمند

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۷۶ رزومه مرتبط با گروه هنرمند یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

طراح گرافیک، صفحه بندی مجله، عکاسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
انیماتور وتدوین فیلم | ۲ سال
کارشناسی کارگردان انیمیشن .طراحى
ساکن تهران
بیمارستان | ۶ سال
کارشناسی روانشناسی
ساکن تهران
مدیرمالی و اداری | ۲۷ سال
کارشناسی ارشد MBA مدیریت پروژه و بیزینس
ساکن تهران
کارشناس تحقیق و توسعه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
طراحی داخلی و غرفه های نمایشگاهی | ۳ سال
کارشناسی ارشد معماری داخلی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک
ساکن بهشهر-گلوگاه
کارگردان | ۸ سال
کارشناسی کارگردانی انیمیشن
ساکن تهران
فروشنده | ۱۱ سال
کاردانی عمران
ساکن مشهد
مدیر فروش | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
معمار | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
عکاس خبری | ۸ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
مدرس زبان کودکان | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی معماری
ساکن تهران
مسول دفتر | ۳ سال
کارشناسی علوم اجتماعی.(جامعه شناسی)
ساکن تهران
مدرس ویولن | ۳ سال
کارشناسی ارشد محیط زیست
ساکن تهران
دفتردار و متصدی و متصدی امور مالی | ۲ سال
کارشناسی حسابداری مالی
ساکن شهرری
طراح | ۶ سال
کارشناسی گرافیست طراح
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
گرافیست و مسول دفتر | ۲ سال
کارشناسی معماری
ساکن تهران
کاراموز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ساکن تهران
طراح | ۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن کرج
نسخه پیچی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
ساکن بندر انزلی
کارشناس برنامه نویس | ۴ سال
کارشناسی فناوری اطلاعاتIT
ساکن تهران
طراحی داخلی | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری داخلی
ساکن تهرن
کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن تهران
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
گرافیست و مسئول سفارشات | ۷ سال
کارشناسی ارشد تصویرسازی
ساکن تهران
طراح تبلیغاتی | ۳ سال
کارشناسی نقاشی
ساکن تهران
طراح دو بعدی | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
کارشناس طراحی و تبلیغات | ۵ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
حرفه مستقل | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_ گرایش بازاریابی
ساکن کرمانشاه
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
انجام پروژه های دانشجویی | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
ساکن تهران
تدوینگر جلوه های ویژه | ۱ سال
کارشناسی طراحی صحنه
ساکن تهران
منشی کار های تایپ تنظیم متن سخنرانی و جلسات | ۱ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱