جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه مشاغل پولی و بانکی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی مهندسی نرم افزار
ساکن ری
کارشناس برنامه ریزی فروش | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی-اجتماعی/سیستمهای انرژی
ساکن تهران
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت MBA
ساکن تهران
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
رزرواسیون و فروش | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
ساکن کرج
حسابدار | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن ملارد
مسئول حسابدار | ۳ سال
کارشناسی حسابداری بازرگانی
ساکن کرج
مؤلف ـ ویراستار | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
حسابداربانک | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
ساکن تهران
مهندس فروش وبازاریابی | ۳ سال
کارشناسی مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
ساکن تهران
مشاور بیمه | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی برق قدرت
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
کارشناس آموزش | ۱ سال
کاردانی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی علوم سیاسی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مهندسی فرآورده های نفتی | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (EMBA)
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت مالی
ساکن کرج
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن شیراز
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن لنگرود
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
پشتیبان کلاس | ۲ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض، هندسه
ساکن تهران
کارشناس فروش و IT | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی و IT
ساکن تهران
ورود اطلاعات و تحلیل اماری | ۱ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
کارمند امور ارزی و بارزگانی | ۵ سال
کارشناسی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی آمار و کاربردها
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بانکداری
ساکن تهران
کارشناسی مهندس زمین شناسی
ساکن تهران
مشاور اجرایی گروه جامعه و مسئول سایت نشریه شهرنامه | ۶ سال
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
ساکن تهران
دبیر بخش دانش تبیان | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
سرپرست تولید | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر 5s | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
ساکن ابهر
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن کرج
استاد دانشگاه حق التدریسی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
ساکن کرج
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارمند | ۳ سال
کارشناسی مدیریت امور بانکی
ساکن تهران
کارشناسی شیمی محض
ساکن تهران
کارشناس ارشد حقوقی | ۸ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارشناس | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱