رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مشاغل حقوقی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مشاغل حقوقی:
تعداد ۴۸ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
مدیریت | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
ساکن کرج
دستیار وکیل | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن آمل
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دستیار وکیل | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارمند پذیرش | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کانتر فروش داخلی | ۹ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول حقوقی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
وکیل پایه یک دادگستری | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کاراموز قضایی | ۴ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن شهرستان شهریار
مدیر صفحات پرتال حقوقی داتیکان | ۶ سال
کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی و نقد و نظریه
ساکن تهران
کارمند | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن شهریار
مشاور حقوقی و امور دفتری | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاوره حقوقی | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارشناس ارتباط باصنعت | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدرس زبان در موسسات زبان های خارجی پارسه و خلیج فا | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
کار اموز | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دفتر فنی و امور حقوقی و حسابداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارمند امور اداری | ۴ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن شهریار
مشاور ثبتی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارمند فروش ایران خودرو | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دستیار وکیل | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
دیپلم حقوق
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناس صدور | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن کرج
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس ارشد خرید خترجی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زبان المانی.حقوق بین الملل
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
ساکن تهران
مشاور حقوقی و مسوول دفتر | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اسلامشهر
نماینده حقوقی | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارآموز وکالت | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهرانسر
کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی تجاری بین المللی
ساکن تهران
مشاور ه ونظارت بر پیمانکار | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس . کارمند اداری مسئول ثبت | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱