جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۳۶ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

محقق | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارآموز وکالت | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا . جرم شناسی
ساکن اردبیل
کارآموز وکالت | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
وکیل پایه یک دادگستری | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تبریز
مشاور حقوقی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
رئیس امور ثبتی | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
مشاور و کارشناس حقوقى | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
مدیر دفتر | ۱۱ سال
کاردانی حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور اجرایی گروه جامعه و مسئول سایت نشریه شهرنامه | ۶ سال
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
ساکن تهران
انجام امور دفتری | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارشناس ارشد حقوقی | ۸ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مترجم حرفه ای | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
مدیر و مشاور حقوقی-اداری | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارشناس فروش و فروش تلفنی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول بخش بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن یزد
کارشناسی ﺣﻘﻮﻕ
ساکن ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
کارشناس معدن.مشاور مجلس شورای اسلامی | ۵ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا هیدروژئومورفولوژی
ساکن تهران
وکیل | ۱۷ سال
دکتری حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناس فروش و کارشناس مطالبات مالی ازطریق حقوق | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن آمل
مدیر داخلی و مدیر اجرایی تالار | ۸ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن کرج باغستان
مسئول قسمت حوالجات | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی و منابع انسانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
مدیر فروش محصولات کتاب و بازاریاب | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقو خصوصی
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی
ساکن ارومیه
کارشناسی حقوق قضایى
ساکن تهران
کارشناس ثبت | ۳ سال
کارشناسی کارشناس حقوق و علوم ثبتی
ساکن تهران
مسئول تشریفات و حراست | ۴ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارمند حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارمند و مشاور حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مشاورحقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران