جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۵۲ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر داخلی و مدیر اجرایی تالار | ۸ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن کرج باغستان
حسابدار | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول بخش بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن یزد
مسئول قسمت حوالجات | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
انجام امور دفتری | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مسئول فرهنگی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن کرج
مشاور حقوقی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی و منابع انسانی | ۸ سال
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن اسلامشهر
مدیر فروش محصولات کتاب و بازاریاب | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقو خصوصی
ساکن تهران
مدیر عامل | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- باغبانی
ساکن ارومیه
کارشناسی حقوق قضایى
ساکن تهران
کارشناسی ﺣﻘﻮﻕ
ساکن ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ
کارشناس ثبت | ۳ سال
کارشناسی کارشناس حقوق و علوم ثبتی
ساکن تهران
مسئول تشریفات و حراست | ۴ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارمند حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارمند و مشاور حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مسئول دفتر و دستیار بخش بازرگانی | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاورحقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارمند رسیدگی فنی | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس کارگزینی | ۷ سال
کارشناسی حقوق قضایی
ساکن تهران
نماینده حقوقی و مسئول دفتر حمایت قضایی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مترجم و محقق | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
مسئول دفتر موسسه حقوقی همراه با کارآموزی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول امور مالی | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس اداره ثبت ، دستیار واحد حقوقی و پروژه | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مسئول کارگزینی خدمات فنی و مهندسی | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن ملارد شهرک مارلیک
کارمند دفتری | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن بافت
مسئول دفتر مدیرعامل | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیر هیأت تشخیص اداره کار و مدیر کمیسیون بیمه بیکا | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مدیر بازرگانی حقوقی-مدیر ارشد پروژه جم صنعت کاران | ۳۰ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی امور شرکتها | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
معاونت اجرایی و اموزشی | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن فردیس
کارمند | ۴ سال
کارشناسی لیسانس حقوق
ساکن تهران
کارشناس فروش بیمه مسئولیت و عمر | ۶ سال
کارشناسی علوم قضایی
ساکن کرج
ثبات | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱