جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟تعداد ۴۲ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مشاور حقوقی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن کرج
کارمند اداری و حقوقی | ۵ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
متصدی پست و همراه اول | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
ثبت شرکتها | ۱ سال
کارشناسی حقوق ثبتی
ساکن کرمانشاه
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیریت سایت | ۵ سال
کارشناسی کارشناسی حقوق
ساکن کرج
مدیریت نیروی انسانی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دبیر زبان انگلیسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
رئیس امور اداری و منابع انسانی | ۷ سال
کارشناسی حقوق ثبتی
ساکن کرج
منشی مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
وکیل | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن بندرانزلی
کارشناس تامین و خرید | ۸ سال
کارشناسی ارشد فوق حقوق خوصصی
ساکن تهران
کارشناس قراردادها و دعاوی | ۵ سال
کارشناسی حقوق قضایی
ساکن تهزان
کارمندحقوقی وبازاریاب | ۵ سال
کارشناسی کارشناس حقوق
ساکن اندیشه
کارشناس فروش،مدیر قرار داد،مشاوره | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
تدریس دروس حقوقی | ۶ سال
دکتری حقوق عمومی
ساکن تهران
کارشناس ارشد امور قر اردادها و مناقصات و کنترل هزی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارآموز وکالت کانون وکلای مرکز | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارمند دفتری به عنوان کمک وکیل | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اهواز
مشاور حقوقی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
ساکن تهران
اداری | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
سندنویس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
مدیر دفتر | ۸ سال
کارشناسی حقوق و نرم افزار
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن کرمانشاه
مدیر داخلی بیمارستان خصوصی قائم | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن مرودشت
کارشناسی حقوق
ساکن شیراز
کارورز امور اداری | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن آمل
مدیر | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن ملارد
manager lawyer | ۱۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱