جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مشاغل حقوقی در تهران:
تعداد ۳۳ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس فروش،مدیر قرار داد،مشاوره | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
تدریس دروس حقوقی | ۶ سال
دکتری حقوق عمومی
ساکن تهران
کارشناس ارشد امور قر اردادها و مناقصات و کنترل هزی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد حسابداری
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
کارآموز وکالت کانون وکلای مرکز | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
ساکن تهران
اداری | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
سندنویس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
منشی مدیر عامل | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیر دفتر | ۸ سال
کارشناسی حقوق و نرم افزار
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دبیر زبان انگلیسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مدیر اداری و حسابدار | ۶ سال
کاردانی خسابداری
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۶ سال
کارشناسی فقه و حقوق اسلامی
ساکن تهران
منشی | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارورز امور اداری | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
manager lawyer | ۱۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس حقوقی و مدیر اداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزاء و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناس تست سرویس | ۵ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
وکیل | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناس ارشد حقوقی | ۸ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارمند و مسوول ثبت نام | ۴ سال
کارشناسی لیسانس حقوق
ساکن تهران
کارشناس فروش عدسی های پروگروسیو وبایفوکال -دفتردار | ۶ سال
کارشناسی حقوق ثبتی
ساکن تهران
کارمند اداره نظارت بازرسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد حقوق عمومی
ساکن تهران
کار آموز | ۱ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران