رزومه متقاضیان استخدام در زمینه مشاغل حقوقی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
مشاغل حقوقی در تهران:
تعداد ۴۱ رزومه مرتبط با گروه مشاغل حقوقی یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مشاوره حقوقی | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق اسلامی
ساکن تهران
کارشناس ارتباط باصنعت | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدرس زبان در موسسات زبان های خارجی پارسه و خلیج فا | ۵ سال
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
ساکن تهران
کار اموز | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دفتر فنی و امور حقوقی و حسابداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
مشاور ثبتی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارمند فروش ایران خودرو | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دستیار وکیل | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
دیپلم حقوق
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس ارشد خرید خترجی | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد زبان المانی.حقوق بین الملل
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کمک حسابرس | ۲ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۴ سال
گواهینامه پایان دوره مهارتهای هفتگانه ICDL
ساکن تهران
نماینده حقوقی | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارآموز وکالت | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مدیرداخلی | ۳ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهرانسر
کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی تجاری بین المللی
ساکن تهران
مشاور ه ونظارت بر پیمانکار | ۲ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس . کارمند اداری مسئول ثبت | ۴ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۱۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
مدرس | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
مسئول بایگانی و مناقصات | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
منشی قسمت بازرگانی | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس قضایی،کارشناس اجرای احکام و مدیر دفتر | ۷ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
منشی دادگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن تهران
اداری ومالی | ۲۶ سال
کارشناسی حقوق قضایی
ساکن تهران
وکیل پایه یک دادگستری | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
کارمند اداری و حقوقی | ۵ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیریت نیروی انسانی | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
دبیر زبان انگلیسی | ۴ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۵ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱