جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۵۶ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

اپراتور، مشاور فروش | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
دبیر کارگروه جغرافیا شهری | ۶ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
خدمات مشتریان | ۲ سال
کارشناسی مترجمی عربی
ساکن تهران
طراح جلد و طراح صحنه در تاتر | ۱۰ سال
کارشناسی لیسانس هنر
ساکن تهران
مؤلف ـ ویراستار | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
مدیر برند | ۸ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن کرج
مدیر داخلی | ۸ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ـ فلسفه هنر
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۶ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
رییس دفتر و مدیر داخلی | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
خبرنگار، روابط عمومی، رییس دفتر | ۱۵ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
مشاور اجرایی گروه جامعه و مسئول سایت نشریه شهرنامه | ۶ سال
کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق
ساکن تهران
کارشناس ارشد تامین و فروش | ۵ سال
دیپلم مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مسئول واحد کنفرانس | ۷ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
ثبات دفترخانه | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت اجتماعی
ساکن تبریز
مترجم، مسئول بخش تعمیرات و گارانتی و امور دفتری | ۵ سال
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
ساکن تهران
کارشناسی روزنامه نگاری
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۱۰ سال
کارشناسی علوم ارتباطات
ساکن تهران
کارشناس واحد فروش و بازاریابی | ۴ سال
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند عملیات | ۸ سال
کارشناسی کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی
ساکن البرز
کارشناسی مهندسی معماری
ساکن تهران
مدیر مالی واداری | ۳۰ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
معاونت امور شعب و جذب | ۳ سال
کارشناسی علوم ارتباطات
ساکن تهران
ازاد | ۱ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن بوانات
کارشناسی حقوق
ساکن اسلامشهر
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ساکن تهران
پشتیبان وب سایت و شبکه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مخابرات امن
ساکن مشهد
مدیر بازرگانی و امور داخلی | ۶ سال
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مشاور و مامای محتوای سایت | ۲ سال
کارشناسی ارشد مامایی
ساکن تهران
مدرس خصوصی | ۱ سال
کارشناسی زبان و ادبیات ایتالیایی
ساکن تهران_قزوین
کارشناس اداری | ۸ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره
ساکن تهران
منشی | ۱ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
ویراستار | ۸ سال
کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
ساکن تهران
دستیار سردبیر | ۱۴ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش سازه‌های دریایی
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
مدیر داخلی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس واحد آموزش | ۲ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
مدرس مدعو | ۴ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱