جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۵۸ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدرس ادبیات | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
مشاور رسانه ای | ۵ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
دستیار | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
تحریریه | ۱ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن پردیس
مجری -کارشناس، نویسنده | ۲۰ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
مربی مهد و پیش دبستانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
ساکن تهران
مدرس زبان | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی
ساکن تهران
مدیر داخلى | ۸ سال
کارشناسی کارشناسى فرش
ساکن تهران
مدیرعامل | ۷ سال
دیپلم نرم افزار
ساکن تهران
آزاد | ۱ سال
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
نماینده کارفرما | ۱۰ سال
دکتری مهندسی عمران-زلزله
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی زبان فارسی
ساکن تهران
طراح گرافیک | ۱ سال
کارشناسی الکترونیک
ساکن تهران
مدرس و مشاور | ۲ سال
کارشناسی ارشد ادبیات عربی
ساکن تهران
کاردانی امور فرهنگی
ساکن تهران
طراح گرافیک، ویراستار | ۲ سال
کارشناسی مدیریت
ساکن کرج
کارشناس امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
مؤلف ـ ویراستار | ۲ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
ویراستار | ۲ سال
دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفان
ساکن کرج
سایر مدارک علوم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن اهواز
تکنسین آزمایشگاه | ۵ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی - بیوشیمی
ساکن تهران
تبلیغات، فروش و ارسال | ۱۰ سال
دیپلم علوم انسانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی
ساکن کرج
کارمند اداری و کارشناسی فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
ویراستار -اداری | ۳ سال
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس | ۲۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
ساکن تهران
برنامه نویس و پشتیبان نرم افزار | ۱ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
ساکن شمیران
دیپلم زبان وادبیات فارسی
ساکن شهریار
اپراتور، مشاور فروش | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
دبیر کارگروه جغرافیا شهری | ۶ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
خدمات مشتریان | ۲ سال
کارشناسی مترجمی عربی
ساکن تهران
طراح جلد و طراح صحنه در تاتر | ۱۰ سال
کارشناسی لیسانس هنر
ساکن تهران
مدیر برند | ۸ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن کرج
مدیر داخلی | ۸ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ـ فلسفه هنر
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
رییس دفتر و مدیر داخلی | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱