جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۶۶ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر تبلیغات رسانه نشریه و ویزا در اتاق بازرگانی | ۱۹ سال
کارشناسی تکنولوژی آموزشی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
نویسنده خبرنگار و روانسناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی | ۱ سال
کارشناسی هنر. طراحی لباس و اسسوار
ساکن تهران
خدمات کامپیوتری | ۱ سال
دیپلم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناسی فلسفه غرب
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۲ سال
کارشناسی نقشه کشی صنعتی
ساکن تهران
کارشناس تولید محتوا | ۳ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
دستیار دندانپزشک | ۲ سال
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی معماری
ساکن تهران
ویراستار کتاب،مقالات،علمی پژوهشی،پایاننامه دکتری ا | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
استاد حل تمرین | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
ساکن شمیرانات
مدرس | ۷ سال
کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی
ساکن یاسوج
حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
صفحه آرا | ۱۰ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
مدیر داخلی نشریه و مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت جهانگردی و کامپیوتر
ساکن تهران
نویسنده | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعە‌شناسی
ساکن تهران
مسول دفتر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
ساکن تهران
مدیر تحقیقات و منابع انسانی | ۷ سال
دکتری مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش اب
ساکن تهران
مسئول نشر | ۲۵ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
پشتیبان فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح و مدیر هنری | ۲۵ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
ساکن تهران
نویسنده وکارگردان | ۷ سال
کاردانی ارتباطات گرایش خبرنگاری
ساکن تهران
مشاور بین الملل | ۷ سال
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول روابط عمومی | ۱۰ سال
کارشناسی تاسیسات
ساکن اراک
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن سبزوار
کارشناس آموزش و کتابدار | ۱۲ سال
کارشناسی روانشناسی تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
گرافیست و صفحه ارا | ۷ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
ساکن شهرک عرب
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کارگردانی | ۲ سال
کارشناسی کارگردانی نمایش
ساکن تهران
مدیر بخش | ۴ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
مدیر فیلم برداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد سینما
ساکن تهران
تدریس یار | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی فلسفه
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱