رزومه متقاضیان استخدام در زمینه انتشارات و جراید

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۳۹ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

خبرنگار و مسوول سایت سازمان | ۶ سال
کارشناسی علوم ارتباطات -روزنامه نگاری
ساکن تهران
مسئول کارهای اداری | ۲ سال
کاردانی برق الکترونیک
ساکن تهران
مدیر داخلی نشریه و مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت جهانگردی و کامپیوتر
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس ثبت نام | ۱ سال
کارشناسی ارشد رهبری و توسعه(مدیریت اموزشی)
ساکن تهران
طراح فرى لنس | ۶ سال
کارشناسی ارشد گرافیک
ساکن تهران
مدیرتبلیغات و روابط عمومی | ۸ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
معاون مدیرمسوول | ۱۲ سال
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
ساکن تهران
پژوهش و ترجمه | ۵ سال
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبانهای باستانی
ساکن تهران
کارشناس منابع انسانی | ۷ سال
کارشناسی مهندسی محیط زیست
ساکن تهران
روزنامه نگار و صفحه آرا | ۸ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
ریئس دفتر مدیر عامل | ۴ سال
کارشناسی معماری_گرافیک
ساکن تهران
کارشناسی مکانیک
ساکن تهران
کارشناس | ۶ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۴ سال
کارشناسی مدیریت گمرک
ساکن افسریه
کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
واحد کامپیوتر | ۴ سال
کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی
ساکن تهران
کارمند(اپراتور- راننده - مسئول کارگاه- کارمند فنی | ۱۴ سال
کاردانی کنترل
ساکن تهران
استاد حل تمرین | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کارمند | ۴ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح ارشد | ۵ سال
کاردانی مدیریت کسب و کار
ساکن نجف آباد
کارشناس ارشد مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت(کارآفرینی کسب و کار جدید)
ساکن تهران
سر ویراستار | ۱۵ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناس دبیرخانه | ۳ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند بخش خدمات پس از فروش | ۷ سال
کارشناسی برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مدیر انبار | ۲۵ سال
دیپلم اقتصاد
ساکن تهران
عکاس | ۱ سال
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
ساکن تهران
مسئول بخش ارسال | ۹ سال
کارشناسی ریاضی محض
ساکن تهران
مدیریت اخبار و رسانه های اجتماعی و تولید محتوا | ۲۰ سال
کارشناسی لیسانس
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی | ۸ سال
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
ساکن تهران
کارمند حسابداری | ۲ سال
کارشناسی مشاوره و روانشناسی
ساکن تهران
مدیر و کارشناس تولید محتوا | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناسی زیست شناسی عمومی
ساکن فردیس
کپی رایتر | ۲۰ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناسی جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناسی جامعه شناسی
ساکن تهران
برنامه ریزی چاپ | ۲۵ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران