جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۶۶ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مترجم متون فارسی به انگیلسی | ۸ سال
کارشناسی زبان وادبیات انگلیسی
ساکن تهران
منتقد | ۶ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس حقوقی | ۶ سال
دکتری حقوق
ساکن کرج
کاردانی الکترونیک
ساکن تهران
مدیر روابط,عمومی | ۳ سال
کارشناسی رشته هنر.گرایش مرمت و احیای آثار تاریخی باستانی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارشناسی جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی پزشکی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی و منشی | ۳ سال
کارشناسی الکترونیک هواپیما(اویونیک)
ساکن کرج
خبرنگار | ۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن خانی آباد
مسوول کنترل کیفیت خط تولید | ۱۴ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن قم
کارمند امور اداری و خدماتی | ۴ سال
کاردانی کامپبوتر نرمافزار
ساکن تهران
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مدیر | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی
ساکن تهران
کارشناسی کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
برنامه نویس وب | ۸ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن یزد
تست نرم افزار | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن ری
مغازه خودم | ۷ سال
کارشناسی علوم کامپیوتر
ساکن شهرقدس
حسابدار | ۳ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن آمل
ویراستار علمی | ۳ سال
کارشناسی ریاضیات و کاربردها
ساکن مشهد
کارشناس فروش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
حسابدار | ۶ سال
کارشناسی زبان انگلیسی
ساکن تهران
دستیار مدیر اجرایی | ۳ سال
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مدیر فنی بند ب | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت رسانه - مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۳ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن کرج
کارشناس مسئول روابط عمومی | ۱۴ سال
گواهینامه پایان دوره Marketing
ساکن تهران
رئیس دفتر رئیس پژوهشکده اقوام | ۳ سال
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
ساکن تهران
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
کاردانی گرافیک
ساکن کاشان
فروشنده | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
مدیر پروژه | ۳ سال
کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی
ساکن تهران
کاربر رایانه(IT) | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن ورامین
کارمنداداری | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس حسابداری | ۵ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
مدیر | ۱۵ سال
دیپلم انسانی
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۲ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
گرافیست | ۱ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
خبرنگار | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱