جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۶۳ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناس حسابداری | ۴ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
اداری اجراییات (خدمت) | ۲ سال
کاردانی کامپیوتر نرم افزار
ساکن تهران
کارمند تور داخلی و خارجی | ۱ سال
کاردانی کامپیوتر
ساکن تهران
دبیر | ۱ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن اصفهان
مسول دفتر | ۶ سال
کارشناسی راهنمایی و مشاوره
ساکن کرج ، فردیس
کارشناسی علوم اقتصادی
ساکن تهران
مترجم و ژورنالیست | ۱۷ سال
کارشناسی ارشد کارشناس ارشد اقتصادی
ساکن اصفهان
تحریریه | ۱ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن پردیس
کارشناس امور قراردادها | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن رشت
طراح و عکاس | ۷ سال
کارشناسی طراحی گرافیک
ساکن تهران
مسئول آموزش | ۲ سال
کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
ساکن تهران
دیپلم زبان وادبیات فارسی
ساکن شهریار
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۲ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناسی کتابداری
ساکن تهران
کارشناس ارشد و کارمند بیمه | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
مسئول شبکه های اجتماعی | ۴ سال
مدرک فنی و حرفه ای ویراستاری
ساکن تهران
متصدی دفتری | ۱۱ سال
کارشناسی تاریخ
ساکن تهران
سرپرست تاسیسات | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق-کنترل
ساکن قدس
طراح | ۲ سال
کارشناسی ارتباط تصویری
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن محمدیه
مدرس | ۲ سال
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
ساکن تهران
معلم عربی | ۱ سال
کارشناسی ریاضی کاریردی
ساکن تهران
مترجم زبان انگلیسی | ۳ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۴ سال
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
مدیر بخش | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مخابرات ICT
ساکن تهران
ویراستار | ۵ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن مارلیک
مدرس ادبیات | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
مشاور رسانه ای | ۵ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
دستیار | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
مجری -کارشناس، نویسنده | ۲۰ سال
کارشناسی میکروبیولوژی
ساکن تهران
مربی مهد و پیش دبستانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی
ساکن تهران
مدرس زبان | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی
ساکن تهران
مدیر داخلى | ۸ سال
کارشناسی کارشناسى فرش
ساکن تهران
مدیرعامل | ۷ سال
دیپلم نرم افزار
ساکن تهران
مدرس زبان انگلیسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مترجمی و آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
نماینده کارفرما | ۱۰ سال
دکتری مهندسی عمران-زلزله
ساکن تهران
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
کارشناسی زبان فارسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱