جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید:
تعداد ۷۱ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مدیر روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی روابط عمومی
ساکن تهران
مدرس مدعو | ۴ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی اموزشی
ساکن تهران
کارشناسی مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
دستیار سردبیر | ۱۴ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی علوم وصنایع غذایی
ساکن تهران
مترجم و محقق | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس/ مسئول فنی | ۲ سال
دکتری دکترای داروسازی
ساکن تهران
خبرنگار / کارمند روابط عمومی | ۵ سال
کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی
ساکن کرج
خبرنگار، روابط عمومی، رییس دفتر | ۱۵ سال
کارشناسی علوم اجتماعی
ساکن تهران
کارشناس فارق التحصیلان و بایگانی | ۵ سال
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
پشتیبان - کارمند اداری | ۴ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناس نیروی انسانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد علوم سیاسی-روابط بین الملل
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
صفحه ارا | ۱ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن ری
مدیر پروژه | ۱۲ سال
کارشناسی مهندسی نرم‌افزار
ساکن تهران
کارمند فروش | ۱ سال
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
ساکن تهران
طراح و کارشناس قسمت دکوراسیون مجله زیروبم | ۵ سال
کاردانی معماری
ساکن تهران
اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
ساکن تهران
مسئول بایگانی و مسئول دفتر | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۸ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره
ساکن تهران
معلم | ۶ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
مدیر اجرایی | ۵ سال
کارشناسی ارشد • EMBA گرایش بازاریابی
ساکن تهران
مسئول قرارداد ها و تالیف و ترجمه | ۱۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی گرافیک،گرایش تصویرسازی
ساکن تهران
کارمند روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس ارشد فروش و تحلیل گر اقتصادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
تحلیل گر سیستم های بانکی | ۱۶ سال
کاردانی مهندسی فناوری
ساکن تهران
اصلاح گر صفحه خبر بسته شده مکتوب | ۲ سال
دیپلم ریاضی
ساکن تهران
مربی رباتیک | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد اب و هوا شناسی شهری
ساکن تهران
سرپرست اجرا | ۲ سال
کاردانی عمران
ساکن تهران
مدرس | ۱ سال
دیپلم ادبیات انگلیسی
ساکن آبادان
کارشناس مشاوره آموزش و ثبت نام | ۱۶ سال
کاردانی مدیریت امور فرهنگی
ساکن تهران
عکاس | ۲ سال
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی و خبرنگارو مسئول جلب مشارکت | ۷ سال
کارشناسی علوم اجتماعی پژوهشگری
ساکن تهران
طراح، صفحه آرا، مسئول دفتر | ۵ سال
کارشناسی نرم افزار
ساکن اسلامشهر
نظارت چاپ | ۱۰ سال
دیپلم تجربی
ساکن تهران
کارشناسی ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱