جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید در تهران:
تعداد ۵۴ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
< صفحه بعد    ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسول دفتر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
ساکن تهران
مدیر تحقیقات و منابع انسانی | ۷ سال
دکتری مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش اب
ساکن تهران
مسئول نشر | ۲۵ سال
دیپلم دیپلم
ساکن تهران
پشتیبان فروش | ۵ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
طراح و مدیر هنری | ۲۵ سال
کارشناسی ارشد ارتباط تصویری
ساکن تهران
نویسنده وکارگردان | ۷ سال
کاردانی ارتباطات گرایش خبرنگاری
ساکن تهران
مشاور بین الملل | ۷ سال
کارشناسی ارشد روابط بین الملل
ساکن تهران
کارشناسی کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس آموزش و کتابدار | ۱۲ سال
کارشناسی روانشناسی تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ساکن تهران
مدیر داخلی نشریه و مسئول دفتر | ۱۰ سال
کارشناسی مدیریت جهانگردی و کامپیوتر
ساکن تهران
مسئول دفتر | ۷ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
استاد حل تمرین | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارگردانی | ۲ سال
کارشناسی کارگردانی نمایش
ساکن تهران
مدیر بخش | ۴ سال
کاردانی گرافیک
ساکن تهران
مدیر فیلم برداری | ۵ سال
کارشناسی ارشد سینما
ساکن تهران
تدریس یار | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
کارشناسی فلسفه
ساکن تهران
همکار | ۱ سال
کاردانی مهندسی شیلات
ساکن تهران
کارشناس اداری | ۳ سال
کارشناسی ارشد کلام امامیه
ساکن تهران
ویراستاری | ۳ سال
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
ساکن تهران
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن تهران
مدیر واحد طراحی وگرافیک | ۱۶ سال
کارشناسی روابط عمومی تبلیغات -افکار سنجی
ساکن تهران
کارشناس انتخاب مواد | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ساکن تهران
کارمند اداری مالی | ۲ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
دکتری دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
ساکن تهران
گواهینامه پایان دوره زبان آلمانی
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۱۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
کار در آزمایشگاه و پذیرش | ۳ سال
کارشناسی ارشد زیست شناسی- میکروبیولوژی
ساکن تهران
صندوق های سرمایه گذاری | ۲ سال
کاردانی فناوری اطلاعات
ساکن تهران
کارشناسی ارشد ژنتیک
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
ویراستار علمی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
ساکن تهران
مدیر بازاریابی | ۷ سال
کارشناسی ادبیات نمایشی
ساکن تهران
کارمند اداری | ۱۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
خبرنگار اجتماعی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات (روزنامه نگاری)
ساکن تهران
تولید کننده محتوا | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
بهیار بخش جراحی | ۶ سال
کارشناسی اقتصاد بازرگانی
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی سازمان بسیج عشایری کشور | ۲۰ سال
کارشناسی مدیریت آموزش
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۲ ۱