رزومه متقاضیان استخدام در زمینه انتشارات و جراید

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
انتشارات و جراید در تهران:
تعداد ۳۹ رزومه مرتبط با گروه انتشارات و جراید یافت شد.
     

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی فیزیک
ساکن تهران
واحد کامپیوتر | ۴ سال
کارشناسی برنامه ریزی اجتماعی
ساکن تهران
کارمند(اپراتور- راننده - مسئول کارگاه- کارمند فنی | ۱۴ سال
کاردانی کنترل
ساکن تهران
استاد حل تمرین | ۱ سال
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
ساکن تهران
مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کارمند | ۴ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناس ارشد مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت(کارآفرینی کسب و کار جدید)
ساکن تهران
سر ویراستار | ۱۵ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناس دبیرخانه | ۳ سال
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارمند بخش خدمات پس از فروش | ۷ سال
کارشناسی برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
مدیر انبار | ۲۵ سال
دیپلم اقتصاد
ساکن تهران
عکاس | ۱ سال
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
ساکن تهران
کارشناس خبر و مسوول سایت سازمان | ۶ سال
کارشناسی علوم ارتباطات -روزنامه نگاری
ساکن تهران
مسئول بخش ارسال | ۹ سال
کارشناسی ریاضی محض
ساکن تهران
مدیر اداری | ۱۰ سال
کاردانی روابط عمومی
ساکن تهران
مدیریت اخبار و رسانه های اجتماعی و تولید محتوا | ۲۰ سال
کارشناسی لیسانس
ساکن تهران
دستیار دندانپزشک | ۲ سال
کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی | ۸ سال
کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل
ساکن تهران
کارمند حسابداری | ۲ سال
کارشناسی مشاوره و روانشناسی
ساکن تهران
مدیر و کارشناس تولید محتوا | ۳ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کپی رایتر | ۲۰ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناسی جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناسی جامعه شناسی
ساکن تهران
طراح گرافیست | ۱۲ سال
کارشناسی گرافیک
ساکن تهران
برنامه ریزی چاپ | ۲۵ سال
دیپلم علوم تجربی
ساکن تهران
کارمند ثبت | ۶ سال
کارشناسی حقوق
ساکن تهران
مدیر تبلیغات رسانه نشریه و ویزا در اتاق بازرگانی | ۱۹ سال
کارشناسی تکنولوژی آموزشی
ساکن تهران
کارشناس فنی | ۲ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
نویسنده خبرنگار و روانسناس | ۲ سال
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
مشاور تحصیلی | ۱ سال
کارشناسی هنر. طراحی لباس و اسسوار
ساکن تهران
کارشناسی فلسفه غرب
ساکن تهران
کارشناس تولید محتوا | ۳ سال
کارشناسی ادبیات فارسی
ساکن تهران
کارشناسی معماری
ساکن تهران
ویراستار کتاب،مقالات،علمی پژوهشی،پایاننامه دکتری ا | ۲ سال
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
ساکن تهران
صفحه آرا | ۱۰ سال
کاردانی مدیریت
ساکن تهران
نویسنده | ۳ سال
کارشناسی مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعە‌شناسی
ساکن تهران
مسول دفتر | ۲ سال
کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
ساکن تهران