رزومه متقاضیان استخدام در زمینه تحقیقاتی و مطالعاتی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تحقیقاتی و مطالعاتی:
تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه تحقیقاتی و مطالعاتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

خبرنگار و مسوول سایت سازمان | ۶ سال
کارشناسی علوم ارتباطات -روزنامه نگاری
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
کارشناس | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت - سیستم
ساکن تهران
انفورماتیک | ۵ سال
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
ساکن اهواز
دکتری پزشکى
ساکن تهران
مدیر بازاریابی و فروش | ۸ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی
ساکن تهران
کارشناسی الکترونیک
ساکن اندیمشک
مدیر داخلی -طراح مدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد برق - مخابرات
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
مشاور حقوقی | ۷ سال
کارشناسی حقوق
ساکن اصفهان
مدیر تولید | ۲ سال
کارشناسی مهندسی صنایع
ساکن تهران
کارشناس آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد تکنولوژی سیستم های انرژی
ساکن تهران
مدیر فنی آزمایشگاه ، مدیر ارتباط با مشتریان | ۹ سال
کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس برنامه ریزی استراتژیک | ۴ سال
کارشناسی ارشد MBA-استراتژی
ساکن تهران
کارشناس کنترل کیفیت | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرایند
ساکن تهران
کارشناس پایگاه داده | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
ساکن تهران
مهندس فروش | ۲ سال
کارشناسی مهندسی شیمی
ساکن تهران
کارآموز | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
مهندس ناظر_کنترل پروژه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای_مهندسی پرتوپزشکی
ساکن تهران
مسئول بازاریابی و نمایشگاه داخلی و سایت اینترنت | ۱۳ سال
دکتری DBA
ساکن تهران
متخصص الکترونیک | ۱۶ سال
کاردانی کنترل
ساکن کرج
کارمند اداری | ۲ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی
ساکن تهران
مسول روابط عمومی و بازرگانی داخلی | ۷ سال
کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانو لیفی
ساکن تهران
حسابدار | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات-سیستم اطلاعاتی پیشرفته
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
ساکن لواسان
IT Project Manager | ۱۲ سال
دکتری علوم کامپیوتر
ساکن تهران
کارشناس ارشد توسعه بازار | ۱۰ سال
کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستم‌هایی اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس خط تولید | ۲ سال
کارشناسی ارشد شیمی پلیمر
ساکن تهران
کارشناس دیجیتال مارکتینگ | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی
ساکن تهران
مدیر کنترل کیفیت و مدیر واحد فنی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مواد. متالورژی
ساکن تهران
مهندس الکترونیک | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق
ساکن تهران
کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی
ساکن تهران
مشاور و نماینده حقوقی | ۳ سال
کارشناسی ارشد حقوق
ساکن همدان
کارشناس آمار و تحلیلگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
کارمند امور مالی و حسابداری | ۱ سال
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
ساکن تهران
کارشناس فروش | ۵ سال
کارشناسی باستان شناسی
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-GIS
ساکن تهران
کارشناس تحقیقات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
ساکن تهران
کارشناسی حسابداری
ساکن ملایر
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱