جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تحقیقاتی و مطالعاتی:
تعداد +۱۰۰ رزومه مرتبط با گروه تحقیقاتی و مطالعاتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک(ژئومغناطیس)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
ساکن تهران
نمونه بردار و کار آزمایشگاه | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آلودگی محیط زیست
ساکن تهران
مسوول ر وابط عمومی | ۱۲ سال
کارشناسی الهیات
ساکن تهران
دبیر کارگروه جغرافیا شهری | ۶ سال
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ساکن تهران
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
ساکن اصفهان
محقق- مدرس | ۱ سال
کارشناسی ارشد فیزیک اتمی
ساکن تهران
کارشناس ابزاردقیق (آنالایزر) | ۳ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
ساکن تبریز
کارشناس مالی و سرمایه گذاری | ۳ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
نداریم طراحیم | ۲ سال
دیپلم ریاضی فیزیک
ساکن الیگودرز
کارشناسی ارشد انرژی معماری
ساکن تهران
ریئس هیئت مدیره | ۱ سال
کارشناسی ارشد معماری
ساکن تهران
مسئول دفتر مرکزی و امور اجرایی موسسه | ۱ سال
کارشناسی ارشد صنایع چوب
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل
ساکن کرج
کارشناسی ارشد تفسیرقرآن
ساکن تهران
مدیر داخلی و سیاست گذار | ۵ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
مدیر روابط عمومی و تولید محتوا | ۴ سال
کارشناسی مهندسی
ساکن تهران
مدیر فروش مواد شیمیایی و کاتالیستهای نفت و گاز | ۸ سال
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
ساکن تهران
متصدی تاسیسات | ۸ سال
کارشناسی مهندسی الکترونیک
ساکن اراک
کارآموز وکالت | ۱ سال
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ساکن تهران
کارشناس بازرگانی | ۷ سال
کارشناسی ارشد فلسفه (اندیشه) سیاسی
ساکن تهران
پشتیبان کلاس | ۲ سال
کارشناسی ارشد ریاضی محض، هندسه
ساکن تهران
کارشناس ارشد | ۲ سال
سایر مدارک مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
ساکن تهران
رییس حسابداری | ۷ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس تاسیسات | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی
ساکن تهران
کارشناس مارکتینگ | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
پذیرش و روابط عمومی | ۴ سال
دیپلم حسابداری
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
ورود اطلاعات و تحلیل اماری | ۱ سال
کارشناسی ارشد آمار ریاضی
ساکن تهران
مدرس | ۲ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
ساکن تهران
حسابدار | ۳ سال
کارشناسی مدیریت بازرگانی
ساکن تهران
نماینده شمال ایران | ۱ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
ساکن تهران
دفتردار-منشی | ۲ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
مدرس زبان انگیسی | ۱ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک/ساخت و اتوماسیون
ساکن تهران
مدیر کل فناوری اطلاعات | ۲۶ سال
گواهینامه پایان دوره دانشجویدوره دکتری کسب و کار DBA
ساکن تهران
مدیر داخلی فصلنامه- پژوهشگر | ۱ سال
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ساکن تهران
کارمند بازرگانی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت
ساکن تهران
مدیر فروش | ۳ سال
کارشناسی ارشد شیمی فیزیک
ساکن تهران
کارشناس نمایه سازی | ۴ سال
کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
ساکن تهران
کارشناس بیمه | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش داخلی
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱