جستجوی رزومه متقاضیان شغلی و متخصصین ایرانی

کوتاهترین روش دستیابی به رزومه های مرتبط چیست؟
فهرست زیر گروه های مرتبط با گرایش
تحقیقاتی و مطالعاتی:
تعداد +۲۰۰ رزومه مرتبط با گروه تحقیقاتی و مطالعاتی یافت شد.
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱   

فیلتر :       کلمات کلیدی:

مسوول ر وابط عمومی | ۱۲ سال
کارشناسی الهیات
ساکن تهران
مدیر بازرگانی | ۱ سال
کارشناسی ارشد Mba
ساکن تهران
مدرس | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله
ساکن تهران
کارشناس فضای سبز | ۱ سال
کارشناسی مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
ساکن کرج
کارشناس ایمنی -بهداشت و محیط زیست | ۱ سال
کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
ساکن تهران
سرپرست تعمیرات | ۵ سال
کارشناسی ارشد برق الکترونیک
ساکن تهران
کارمند | ۱ سال
کارشناسی مهندسی برق-انتقال و توزیع(قدرت)
ساکن تهران
کارشناسی ارشد مهندسی سازه کشتی
ساکن تهران
مربی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - بازاریابی
ساکن تهران
کارشناس روابط عمومی | ۳ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی /گرایش تحقیق در عملیات
ساکن تهران
سوپروایزر | ۴ سال
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ساکن قدس
کارشناس فروش | ۱ سال
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ساکن تهران،رشت
معاون اداری مالی | ۳۰ سال
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
ساکن تهران
کارشناس اقتصادی | ۱ سال
کارشناسی ارشد اقتصاد
ساکن تهران
کار اموز مکانیک | ۱ سال
کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات
ساکن تهران
مسئول آزمایشگاه خاک و بتن | ۱۷ سال
کارشناسی مهندسی عمران
ساکن اصفهان
مترجم و محقق | ۹ سال
دکتری فیزیک
ساکن تهران
کارشناش گردشگری | ۱ سال
کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
ساکن تهران
کارشناسی علوم و صنایع غذایی
ساکن رودبار
مدیر پژوهشهای کاربردی | ۴ سال
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
ساکن تهران
دبیر اجرایی | ۷ سال
کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی
ساکن تهران
بانکدار | ۲ سال
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
ساکن کرج
معاون مدیر | ۱۹ سال
کارشناسی مکانیک.ساخت و تولید
ساکن اسلامشهر
مترجم | ۵ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق-الکترونیک
ساکن تهران
حسابدار و مسیول امور اداری | ۱۱ سال
کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی
ساکن اردکان
کارمند ارزیابی | ۶ سال
کارشناسی ارشد زبان وادبیات انگلیسی
ساکن مارلیک
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
ساکن تهران
سوپروایزر مارکتینگ | ۳ سال
کارشناسی ارشد نانوبیوتکنولوژی
ساکن تهران
R&D - فنی مهندسی | ۲ سال
کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک قدرت
ساکن تهران
کارشناس نگهداشت | ۲ سال
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
ساکن تهران
کارشناس IT | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
ساکن تهران
تکنسین برق و تعمیرات | ۵ سال
کاردانی برق الکترونیک
ساکن زنجان
مدرس | ۵ سال
دکتری ریاض محض
ساکن تهران
کارشناس کنترل و آمار معاونت پروژه ها | ۷ سال
کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت
ساکن تهران
پذیرش و روابط عمومی | ۴ سال
کاردانی حسابداری
ساکن تهران
کارشناس رسانه و روابط عمومی | ۱ سال
کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی(روابط عموممی)
ساکن جیحون
کمک حسابدار | ۱ سال
کارشناسی حسابداری
ساکن تهران
مشاور اجرائی منابع انسانی و بازاریابی و فروش | ۲۵ سال
دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار
ساکن تهران
طراح و تعمیرکار و نصاب سیستمهای الکتریکی | ۴ سال
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
ساکن اسلامشهر
سوپروایزر مخابرات | ۷ سال
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ساکن تهران
< صفحه بعد    ۳ ۲ ۱